Aktuálně: Legislativní rada vlády vrátila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích k přepracování MPO

Legislativní rada vlády na svém 229. zasedání, které se konalo ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v budově Úřadu vlády ČR, projednávala návrh novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE). Tato předloha má zavést systém kontrol nadměrné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů energie (tzv. kontroly překompenzace), což poměrně s napětím téměř rok netrpělivě čekala řada provozovatelů elektráren.

Wikipedia

Nezbytné úpravy

Návrh NZPOZE, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a energetický zákon, Legislativní radě vlády předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). 

Cílem předlohy je jednak zavést nástroje a opatření, které je možné aktivovat k plnění nových cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 v souladu s novou legislativou Evropské unie.

Dalším cílem je implementovat závazky České republiky, které vyplývají z vydaných rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory energie získávané využitím obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla s vnitřním trhem Evropské unie.


Legislativní rada vlády projednání návrhu zákona přerušila a doporučila předkladateli (tj. MPO) návrh zákona přepracovat ve smyslu připomínek vznesených k návrhu zákona pracovními komisemi Legislativní rady vlády, připomínek uvedených ve zpravodajských zprávách a dále podle připomínek vznesených průběhu jednání Legislativní rady vlády jejími členy.

V současné době by měl být návrh novely ZPOZE předložen MPO, které musí provést nezbytné úpravy. Pokud bude návrh upravené verze schválen vládou, bude následně teprve postoupen k projednání ve Sněmovně. 

Schválení novely ZPOZE tedy lze očekávat nejdříve v polovině roku 2020. Odkaz na legislativní návrh: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBFQBXP4C