Aktuálně k NZÚ: Jak správně postupovat, když chcete vyměnit střídač nebo panel?

Řada zájemců o nové fotovoltaické/hybridní FVE v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) se zajímá o možnost výměny střídače nebo panelů. Jak správně postupovat? Kdy je potřeba udělat nový energetický posudek. Je nutné každou změnu hlásit na SFŽP? Do kdy je možno realizovat poslední instalace FVE před skončením platného programu NZÚ?

CAFT


Ve spolupráci s Cechem akumulace a fotovoltaiky jsme pro Vás připravili seznam často kladených dotazů a praktických odpovědí pro zájemce o nové FVE a také pro instalační FV společnosti. Všechny odpovědi najdete na webu CAFT, kde jsou k dispozici po přihlášení v členské sekci.

Níže vybíráme několik praktických rad a odpovědí expertu CAFT na danou problematiku.
 
Jak postupovat v případě výměny střídačů za předpokladu použití stejného typu, ale pod jiným sériovým číslem? Je potřeba změnu hlásit na NZU?

Pokud je provedena výměna střídače za stejný typ, není třeba výměnu na SFŽP ČR hlásit, výrobní číslo není ze strany SFŽP ČR evidováno.

Je nutné v případě výměny střídače za jiný typ tuto změnu hlásit na SFŽP? Je potřeba udělat nový energetický posudek?

Pokud byl stávající střídač vyměněn za jiný typ, který má stejné nebo lepší parametry, je nutné o této změně informovat SFŽP ČR formou informace (postačí e-mailem na elektronickou podatelnu), nové energetické hodnocení ani změna žádosti není vyžadována. Zákazník by v takovém případě měl od instalační firmy obdržet protokol o výměně, kde bude uveden i důvod výměny. Při případné kontrole na místě, kterou může v době udržitelnosti vykonat SFŽP ČR, zákazník tento protokol poskytne k nahlédnutí.

Jak správně postupovat při výměně baterií z olova na LiFePo4? Je potřeba hlásit na SFŽP? Je potřeba udělat nový energetický posudek v případě, kdy poměr na výkon elektrárny/kapacitu baterií bude dodržen?

Po výměně typu akumulátorů z olověných na LiFePO4 je nutné o této změně informovat SFŽP ČR formou informace (postačí e-mailem na elektronickou podatelnu). V případě, že kapacita zůstane zachována, případně dojde ke zvýšení, původní kapacity akumulátorů, není nutné řešit změnu energetického hodnocení a žádosti. V opačném případě, kdy dojde ke snížení kapacity, je nutné dodržet předepsaný minimální poměr instalovaného výkonu elektrárny s minimální kapacitou akumulátorů a dále doložit energetický posudek, který potvrdí, že jsou i nadále splněny všechny podmínky programu.

Jak postupovat v případě rozšíření stávající FVE o další nové panely? 


Co je myšleno plynule řízenou topnou tyčí v dotaci C.3.8? 

Co se stane, když přidáme další elektrárnu (panely + střídač) na jinou fázi než byla stávající elektrárna. Je nutné to hlásit na SFŽP a dělat nový energetický posudek?


Odpovědi na výše uvedené dotazy jsou ke stažení na webu CAFT