Aktuálně: Dotaci až 200 000 Kč získají zájemci o nové soláry díky změnám v programu Nová zelená úsporám

Výhodnější podmínky čekají i zájemce o střešní fotovoltaické elektrárny (FVE), které každým rokem stoupají na popularitě.  Od října stoupne podpora pro nové FVE až na 200 000 Kč. „O podporu nepřijdou systémy kombinující FVE s tepelnými čerpadly a nově bude podpořena i elektromobilita pro domácnosti ve formě příspěvku 30 tisíc korun na pořízení nabíječky elektromobilů,“ Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který bude administraci programu zajišťovat.

Zdroj: MŽP

Přehled změn pro nové soláry

„Připravili nový jednoduchý systém výpočtu dotace, který umožní žadatelům realizovat systém zcela dle jejich potřeb. V reakci na budoucí možnost zapojení nové FVE do energetických komunit byla zrušena podmínka, že 70 % vyrobené energie se musí využít pro vlastní spotřebu v daném místě,“ dodává Petr Valdman.

Níže uvedená tabulka popisuje hlavní změny v poskytované podpoře pro FVE:

 

Maximální podporovaný výkon FVE  je 10 kWp. Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

Nový FV systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 95 % (Euro účinnost). Měniče a nabíječe připojené přímo k fotovoltaickým panelům musí být navíc vybaveny technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %. U hybridních měničů, se připouští minimální účinnost 92 % (Euro účinnost).

Nově lze instalovat FVE i mimo budovu domu

FV systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu (tj. například plot).

V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních), Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.

Další rozšíření podpory

Rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a vysoké bonusy za kombinaci více opatření nebo s kotlíkovými dotacemi, tak by se daly shrnout stěžejní novinky nové etapy programu Nová zelená úsporám, kterou včera vyhlásil ministr Richard Brabec při příležitosti stavebního veletrhu FOR ARCH.

„Program Nová zelená úsporám za 7 let svého trvání přispěl více než 68 tisícům příjemců celkem 11 miliardami korun a dnes patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v Česku. Domácnosti díky němu šetří jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak i náklady na vstupní investici. Úsporná opatření navíc zhodnotí jejich nemovitost i s výhledem do budoucna, není totiž pochyb, že právě požadavky na energetické a ekologické parametry budov budou s ohledem na rostoucí ceny energií stále více ovlivňovat jejich cenu,“ říká ministr Brabec.

V prvních výzvách bude na energeticky úsporné renovace a stavby domů a zcela nově také na jejich adaptaci na měnící se klima k dispozici 11 miliard korun z Národního plánu obnovy. Příjem žádostí bude zahájen 12. října a plynule naváže na program stávající, kde příjem žádostí skončí den před tím. Už nyní ale mají zájemci o dotace k dispozici kompletní podmínky a mohou chystat projekty.

Z pohledu ekonomiky je nezanedbatelný  přínos Nové zelené úsporám  i v tom, že zvyšuje konkurenceschopnost malých a středních podniků a počet pracovních příležitostí,“ vyzdvihuje ministr Brabec.

Nejméně 39 miliard

Nově vyhlášené výzvy nabídnou celkem 11 miliard korun z Národního plánu obnovy na financování  programu Nová zelená úsporám. Do roku 2030 ministerstvo počítá i se zapojením dalších zdrojů, především výnosů z prodeje emisních povolenek nebo peněz z Modernizačního fondu. Celkem tak bude program v následující dekádě disponovat částkou minimálně 39 miliard korun.

Snahou ministerstva bylo program Nová zelená úsporám nejen zpestřit, ale především ho postavit tak, aby celou škálu podporovaných opatření bylo možné de facto libovolně kombinovat. Po dotacích navíc mohou zcela nově sáhnout vedle domácností i majitelé bytových domů z celé ČR.

„Naším cílem bylo poskytnout majitelům domů jeden dotační program, kde si budou moci podporu poskládat na míru. V praxi to bude fungovat tak, že v rámci jedné žádosti bude žadatel moci zkombinovat různá opatření – od zateplení, přes výměnu kotle, instalaci fotovoltaiky až po pořízení nádrže na dešťovou vodu. To byl také důvod, proč jsme program Dešťovka sloučili s Novou zelenou úsporám. Vyřízení dotace se tím výrazně zjednoduší a urychlí,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Větší výběr i vyšší dotace

Zájemci o dotace budou moci nově vybírat z daleko širší nabídky dotací. Vedle již zmiňované podpory hospodaření s dešťovou vodou se program rozrostl i o dotace na pořízení nabíjecích stanic pro automobily, ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo na výsadbu stromů na pozemcích bytových domů.

Dotace se zcela nově vztahují také na trvale obývané rekreační objekty. Větší výběr budou mít žadatelé i v případě výměny starých neekologických kotlů, kde se program bude doplňovat s kotlíkovými dotacemi a bude nabízet 50% dotaci bez ohledu na výši příjmů.

„U některých podporovaných opatření pak navyšujeme jednotkové dotace. Například se zvýšila podpora na zateplení stávajících domů o cca 20 %, podpora na výstavbu rodinného domu o 50 tisíc korun a finančně si domácnosti polepší i při výměně zdroje tepla. Částky, které mohou žadatelé na zlepšení svého bydlení získat, tak nejsou vůbec zanedbatelné a uhradit mohou až polovinu vstupních nákladů,“ informuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který bude administraci programu zajišťovat.

Kombinujte a spořte ještě více

Realizací více úsporných opatření domácnosti uspoří hned dvakrát. Za každou kombinaci totiž získají bonus 10 tisíc korun, u bytových domů se vyšplhá až na 20 tisíc korun. Čím více opatření majitelé domů zrealizují, tím více peněz ke standardní dotaci získají navíc.

„Majitelé rodinných domů si tak mohou přilepšit až o 90 tisíc korun, vlastníci bytových domů až o 200 tisíc korun. Bonusy je totiž možné sčítat,“ vysvětluje ministr Brabec a jedním dechem dodává, že dalších až 75 tisíc navíc dostanou žadatelé, kteří zkombinují dotace na zateplení s kotlíkovými dotacemi.

Další novinkou je bonus za environmentálně šetrné řešení projektu, který lze uplatnit v případě podpory zateplení či výstavby rodinných a bytových domů, ten zohledňuje principy cirkulární ekonomiky a klade důraz na demontovatelnost a recyklovatelnost použitých materiálů a vede k preferenci výrobků vyrobených z recyklátů. Výše bonusu pro rodinné domy je až 30 tisíc korun a v případě bytových domů pak až 60 tisíc korun.

Automaticky 10 % budou zvýhodněni žadatelé ze strukturálně znevýhodněných regionů – z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Je to lehčí, než si myslíte

Příjem žádostí spustíme 12. října. Podání žádosti i všech potřebných dokumentů bude probíhat zcela online přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Elektronicky poběží i následná komunikace se SFŽP ČR, žadatelé se tak nemusí bát složitého papírování.

„Všechny informace, jak postupovat, najdou zájemci na novém webu programu a především pak v Závazných pokynech, kde jsou kompletně shrnuty všechny podmínky a pravidla. V případě dotazů se mohou žadatelé obracet na naši bezplatnou linku, kontaktovat naše krajská pracoviště nebo navštívit náš stánek na veletrhu FOR ARCH, kde budeme mít i doprovodný program plný přednášek,“ zdůrazňuje Petr Valdman.