Air Products a Gunvor Group společně vybudují terminál pro dovoz zeleného vodíku do Evropy

Společnosti Air Products (NYSE:APD) a Gunvor Petroleum Rotterdam (GPR), uzavřely dohodu o vybudování importního terminálu pro zelený vodík ve formě čpavku v rotterdamském přístavu. Dohoda reaguje na zrychlující se poptávku po zelených zdrojích energie pro splnění klimatických cílů a na potřebu strategicky diverzifikovat zdroje energie. Podle plánu začne terminál dodávat zelený vodík do Evropy v roce 2026.

Zdroj: Air Products

Zelená vodíková ekonomika

Závod Gunvor v přístavu Europoort Rotterdam je jedním z několika evropských míst, ve kterých Air Products plánuje výstavbu terminálu pro dovoz zeleného vodíku. Nabízí strategické umístění pro dovoz zeleného čpavku z velkokapacitních výrobních závodů po celém světě. Zelený čpavek bude distribuován na trhy v Evropě, kde bude přeměněn zpět na vodík.

Zelený vodík je klíčovou součástí přechodu na bezemisní energie. Má významný potenciál dekarbonizovat odvětví jako je těžká doprava a průmysl, ve kterých nelze využít elektřinu z obnovitelných zdrojů. 

„Společně s naším partnerem Gunvor Petroleum jsme v Rotterdamu s potěšením podnikli další krok k výstavbě terminálu na dovoz zeleného vodíku,“ řekl Ivo Bols, prezident společnosti Air Products pro Evropu a Afriku.

„Jako největší výrobce vodíku na světě jsme se prostřednictvím podobných projektů zavázali přispět k urychlení rozvoje evropského hospodářství s ekologickým vodíkem. Protože dovoz vodíku do Evropy bude nezbytný pro diverzifikaci energetických zdrojů a splnění cílů v oblasti ochrany klimatu,“ dodal Bols.

Přínosy pro nizozemskou ekonomiku

K výrobě zeleného vodíku je zapotřebí značné množství obnovitelné energie. Je nepravděpodobné, že by Evropa byla schopna tato množství vyrábět z vlastních větrných a solárních zdrojů, takže dovoz zeleného vodíku ve velkém měřítku bude nezbytný pro dosažení cílů stanovených v rámci legislativního balíčku Evropské unie (EU) „Fit for 55“ a REPowerEU.

Tímto projektem Nizozemsko významně přispěje k cílům energetické transformace Evropy. Dovezený zelený vodík bude certifikován podle metodiky EU, aby mohl být započítán mezi obnovitelné energie.

Nezávislá analýza poradenské společnosti CE Delft ukázala, že vodíkový terminál v konečném důsledku přinese ročně až 425 milionů EUR nepřímých ekonomických výnosů a v nadcházejících letech vytvoří tisíce nových pracovních míst. Snížení emisí oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek z dopravy bude mít do roku 2030 celkový přínos pro životní prostředí v hodnotě více než 100 milionů EUR.