Agrovoltaika umožní koncernu Ferrero 100% napájení továren zelenou energii

Výrobce balených cukrovinek, skupina Ferrero, zveřejnila aktuální informace o úspěšném pokračování v naplňování svých cílů v oblasti udržitelnosti, včetně přechodu na obnovitelnou energii ve všech jejích výrobních závodech a dosahování stanovených závazků ohledně obalových materiálů a nákupu surovin.  Loni skupina Ferrero uzavřela PPA smlouvu na nákup zelené energie, která se bude vyrábět v agrovoltaických farmách na Sicílii na jihu Itálie.

Zdroj: Akuo Energy

Naplnění cílů v oblasti udržitelnosti

Pokroky mapuje její 13. Zpráva o udržitelnosti, která popisuje kroky učiněné během roku 2021 ke splnění ekologických a sociálních cílů ve čtyřech klíčových oblastech: ochrana životního prostředí, nakupování surovin udržitelným způsobem, podpora odpovědné spotřeby a pomáhání lidem.

„Pandemie narušila zaběhlé sociální i ekonomické pořádky po celém světě, přičemž konkrétní dopady se stát od státu liší. My jsme však jako obchodní společnost projevili značnou odolnost vůči těmto vlivům, a díky tomu můžeme beze změn pokračovat i v úspěšném plnění našich plánů v oblasti udržitelnosti, jak si můžete přečíst v naší zprávě. Kromě toho se nám daří neustále rozšiřovat naše podnikání, ať již pomocí nových akvizic nebo přirozeným růstem,“ uvedl předseda představenstva Skupiny Ferrero Giovanni Ferrero.

Mezi nejdůležitější závěry ze Zprávy o udržitelnosti za rok 2021 patří mimo jiné například závazek v oblasti obalů. Společnost Ferrero se zavázala, že její obaly budou nejpozději od roku 2025 v plné míře opětovně použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné, a k tomuto cíli se úspěšně přibližuje. Loni se jí to podařilo už z 83 %.

Společnost si nastavila další cíle v oblasti udržitelnosti obalových materiálů, včetně snížení podílu primárních plastů o 10 % a zvýšení obsahu recyklovaných materiálů v plastových obalech až na 12 % do roku 2025.

Zelená energie za agrovoltaiky

Za účelem zajištění dodávek zelené energie uzavřel loni italský výrobce cukrovinek Ferrero desetiletý PPA kontrakt s italskou společností Falck Renewables, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie a má za sebou projekty větrných a fotovoltaických elektráren o celkové kapacitě 1,246 GW. Kromě Itálie působí Falck Renewables  také na trzích v USA, Velké Británii, Španělsku, Francii a Skandinávii.

Čistou energii budou společnosti Ferrero dodávat dvě agrofotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 17,5 MW. Společnost Falck Renewables je nově vybuduje v regionech Ragusa a Trapani na Sicílii. Díky využití agrovoltaického konceptu se počítá s využitím pozemků nejen pro výrobu energie, ale také pro chov dobytka či pěstování zemědělských plodin, včetně léčivých bylin.

Přechod na obnovitelnou energii probíhá ve Ferrero v rychlém tempu: 84 % elektřiny nakupované pro výrobní závody nyní pochází z obnovitelných zdrojů a 16 provozoven naší společnosti již funguje na této elektřině ze 100 %.