Agrovoltaika nabízí zajímavou investiční příležitost a umožňuje decentralizovanou výrobu elektřiny

„Realizace agrovoltaiky již pro nás není technickou výzvou. Jsou to spíše omezující předpisy a nedostatečná podpora této nové technologie, což brzdí rozvoj agrovoltaiky v řadě zemí v Evropě,“ říká Gustavo Lopez ze společnosti BayWa R.E. Solar Projects GmbH, který vystoupí na konferenci Smart Energy Forum v Praze jako hlavní řečník.

Ceny solárních PPA v poslední době klesají? Jak se s tím mohou vyrovnat developeři a investoři? Bude to mít vliv na budoucnost fotovoltaického průmyslu?

Pro podniky i společnosti zabývající se obnovitelnými zdroji jsou PPA stále důležitější pro získávání a výrobu zelené elektřiny. A protože se PPA orientují na ceny elektřiny, i zde jsme zaznamenali cenové úpravy, ale očekáváme, že se obě veličiny brzy stabilizují.

A každý, kdo se delší dobu zabývá fotovoltaikou a trhem s elektřinou obecně, ví, že mnoho klíčových údajů je volatilních. Nejen ceny elektřiny, ale i hlavní zařízení a úrokové sazby v posledních letech výrazně kolísaly. O to více je rozhodující zvážit efektivní vývoj a realizaci ve všech fázích projektu. Např. výběr pozemku s vhodnými technicko-ekonomickými podmínkami a vyvarování se zbytečných nákladů, které by v dlouhodobém horizontu zpochybnily ekonomickou výhodnost.

Podobně platí, že zajištění připojení k síti hraje klíčovou roli na ziskovost projektu. Kombinace těchto aspektů s optimalizovaným návrhem a realizací umožňuje, aby projekty užitkové FVE měly nejnižší LCOE (tj. celkové náklady na výrobu elektřiny) ze všech energetických technologií. Za těchto předpokladů mají projekty užitkové fotovoltaiky stále vynikající šance na realizaci, a to i v České republice.

Na konci května 2023 se společnosti Baywa r.e. podařilo dokončit největší plovoucí fotovoltaickou elektrárnu (PFVE) v regionu střední a východní Evropy v rakouském Grafenworthu. Jaké jsou hlavní výzvy při vývoji PFVE? Proč se vyplatí investovat do PFVE?

Zejména při prvním developmentu PFVE v nové zemi může být problémem nedostatek specifických předpisů pro PFVE, protože úřady se PFVE nikdy předtím nezabývaly a nemají referenční rámec, se kterým by mohly pracovat. PFVE v oblastech s vyšším zatížením sněhem a nižším ozářením musí být postaveno stabilněji než v rovinaté krajině.

Naštěstí v rakouském Grafenworthu byly úřady otevřené a viděly hodnotu zkušeností společnosti BayWa r.e. v jiných zemích a mohli jsme počítat s odpovídajícím systémem CfD, který učinil investici atraktivní i přes náročné podmínky. Investovat do PFVE se vyplatí, pokud se dostatečně zaměříme na vývoj a vybudování spolehlivého, výkonného a dlouhodobě fungujícího systému, který optimalizuje LCOE projektu. Se společností EVN, která je přední energetikou na rakouskem trhu, jsme měli také spolehlivého partnera.

Stále více vlastníků vodních ploch, provozovatelů a vládních subjektů po celé Evropě začíná vidět obrovskou příležitost přidat hodnotu svým stávajícím aktivům pomocí plovoucí PFVE výrobou levné zelené energie.

Stále je však náročné orientovat se v regulačních rámcích a povolovacích procesech a je důležité řádně zvážit environmentální podmínky jednotlivých lokalit, aby nedošlo k podcenění potenciálních rizik. Branže PFVE se však postupně z „malého trhu“ stává vyspělým trhem také v regionu EMEA, kde společnost BayWa r.e. do konce letošního roku dosáhne instalovaného výkonu 300 MWp, což dokazuje, že budování bezpečných, spolehlivých a ziskových projektů PFVE je možné.

Země jako Itálie nebo v poslední době Chorvatsko podporují instalace agrovoltaiky  (AgriPV). Také Česká republika se chystá upravit AgriPV prostřednictvím nové legislativy.  AgriPV přináší do odvětví velkou změnu, ale také své vlastní výzvy. Mohl byste stručně popsat zkušenosti společnosti BayWa r.e. s projekty na bázi AgriPV?

Naše mateřská společnost BayWa má více než 100letou historii v zemědělství a jsme přesvědčeni, že technická realizace není výzvou. Jsou to spíše omezující předpisy a nedostatečná podpora nové technologie, které by mohly brzdit potenciál této zajímavé aplikace.

AgriPV poskytuje trhu s fotovoltaikou řadu příležitostí a výhod. Tam, kde se v případě FVE nebo pouze AgriPV setkáváme s omezeným využitím půdy, vzniká kombinací obou možností dvojí využití. Zemědělská kategorie zůstává zachována, ale navíc se přidává výroba obnovitelné energie. To usnadňuje decentralizovanou výrobu energie.

Lokality s AgriPV  instalacemi mohou také profitovat z lepších (bližších) možností připojení k síti na pozemcích, kde by se pouze FV nerealizovala. Taková výhoda pomáhá snížit ceny LCOE tohoto typu systému a odpovídajícím způsobem zlevnit výrobu elektřiny.

Pozemek také profituje ze zvýšené biodiverzity díky vloženým řadám FVE a dalších výhod (např. úkryt při extrémních povětrnostních podmínkách nebo sběr vody z povrchu modulů pro pozdější využití).

O trendech v agrovoltaice můžete diskutovat s experterm  Gustavo Lopezem ze společnosti BayWa R.E. Solar Projects GmbH během konference Smart Energy Forum v Praze , kde vystoupí jako hlavní řečník.