Absolventi kurzů České fotovoltaické asociace dosahují výjimečných výsledků

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) je předním poskytovatelem odborných kurzů v oblasti fotovoltaiky a solárních technologií v České republice. Jejich profesní kurzy Elektromontér fotovoltaických systémů nebo Montér dobíjecích stanic pro elektromobily se těší velké oblibě a absolventi těchto kurzů dosahují vynikajících výsledků v praxi.

Zdroj: ČEFAS

ČFA nabízí komplexní vzdělání, které pokrývá vše od základů fotovoltaických systémů, přes instalaci a údržbu, až po pokročilé techniky a nové trendy v této oblasti“, sdělil Petr Maule, ředitel ČFA. Kurzy jsou navrženy tak, aby poskytovaly praktické dovednosti a teoretické znalosti potřebné pro úspěch v rychle se rozvíjejícím odvětví. Poskytování prvních kurzů započalo ještě v roce 2009 v roce vzniku ČFA. Dnes nejprestižnějším vzdělávacím modulem je 8denní vzdělávání Fotovoltaický expert, které se zařadilo k nejlepším evropským výukovým programům.

Absolventi kurzů ČFA jsou vysoce ceněni pro své dovednosti a odborné znalosti. Mnoho z nich se stalo úspěšnými elektromontéry fotovoltaických systémů, kteří pracují na prestižních projektech po celé České republice a nejschopnější z nich i na mezinárodních projektech mimo ČR a výjimkou není účast na nejlepších a největších projektech mimo EU. Řada z nich dokonce založila vlastní firmy a stala se lídry v oblasti moderní energetiky a solárních technologií.

Petr Maule zdůrazňuje, že „jedním z hlavních důvodů, proč absolventi kurzů ČFA dosahují tak vynikajících výsledků, je kvalita výuky. Kurzy jsou vedeny zkušenými profesionály s bohatou odbornou praxí v oblasti fotovoltaiky. Díky tomu se studenti učí nejen teoretické aspekty a chování fotovoltaiky, akumulace a elektromobility od akademiků, ale také praktické dovednosti z revizí, montáží a projektování, které mohou téměř okamžitě uplatnit ve svojí praxi“.

Dalším důležitým faktorem je individuální přístup k výuce. ČFA si klade za cíl poskytnout každému studentovi co nejlepší vzdělání, a proto se věnuje individuálním potřebám a cílům každého studenta. Opakování profesní zkoušky, pokud se tak někomu stane není proto v žádném případě hanbou, ale právě individuálním přístupem a kladenými požadavky na splnění tvrdých požadovaných kritérií jejich profesní odbornosti. V žádném případě zde neplatí rovnítko, pokud si zaplatíte, musíte uspět.

Výsledky absolventů kurzů ČFA jsou důkazem toho, že kvalitní vzdělání v oblasti fotovoltaiky a solárních technologií může vést k úspěšné kariéře. S rostoucím důrazem na udržitelnou energii a s rostoucím počtem fotovoltaických instalací v České republice a zejména v národním programu Nová zelená úsporám je jasné, že poptávka po kvalifikovaných elektromontérech fotovoltaických systémů bude ještě nadále růst, což ukazuje přiložený graf vývoje instalovaného výkonu všech typů fotovoltaických systémů. Podle scénářů EY jsme nyní 15-18 % výkonu, což odpovídá cca 6-8 %  výkonu domácností, takže je jasné, že jsme teprve na počátku vzestupné tendence.

Navíc se rozrůstá množina starších systémů, které potřebují vyměnit střídač nebo instalovat akumulátory, a tak je pravdou, že sehnat kvalitní projektanty a elektromontéry je stále velmi těžké. Často i kvůli tomu, že doba platnosti zkoušky je 5 let a za tu dobu se normy a způsoby techniky změní natolik, že vyžadují další opakovaná školení a přezkoušení.

„Absolventi kurzů ČFA jsou dobře připraveni na to, aby se stali lídry v tomto strategicky důležitém a rychle se rozvíjejícím průmyslovém odvětví“, dodal ředitel ČFA Petr Maule.