Bez dotací: V Česku byla uvedena do provozu největší střešní fotovoltaická elektrárna o výkonu 8,1MWp

Společnost CTP, největší evropský developer, správce průmyslových a logistických nemovitostí, dokončila výstavbu dosud největšího fotovoltaického projektu v České republice. CTP instalovala dvě fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 8,1 MWp na 115 000 m2 střech na svém parku CTPark Bor v Plzeňském kraji.

Zdroj: CTP

Bez dotací

Tento projekt byl financován prostřednictvím investice společnosti CTP ve výši 230 milionů Kč na podporu přechodu energetiky k čisté nule v České republice. V CTParku Bor má jedna střecha výkon 4 MWp a druhá střecha 4,1 MWp, což v obou případech převyšuje výkon největší střešní fotovoltaické elektrárny v ČR, která má výkon 3,951 MWp.

CTP vyrobenou energii prodává nájemcům, zbytek prodává energetické společnosti ČEZ ESCO, se kterou CTP loni navázalo partnerství. Obě elektrárny budou ročně vyrábět elektřinu, která odpovídá spotřebě více než 3 000 domácností. Tyto instalace navazují na první společný úspěšný projekt s ČEZ ESCO, kterým byla instalace 2 MWp na střeše skladu v CTParku Praha východ, kde sídlí logistická společnost Raben Group.

Projekt výstavby obou elektráren byl podpořen částkou 200 milionů EUR, kterou CTP zajistila financováním od Evropské investiční banky (EIB) v roce 2023 na zavedení rozsáhlého programu instalací solárních panelů v rámci svého portfolia evropských obchodních parků.

Další investice do solárů 

„Za příznivých povětrnostních podmínek pokrývá fotovoltaika téměř celou spotřebu elektřiny během dne v CTParku Bor. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit zcela energeticky nezávislé průmyslové parky – kde veškerá energie spotřebovaná na místě vzniká v parku a přebytečná energie je dodávána do místní elektrické sítě na podporu sousedních komunit,“ říká Martin Pirkl, vedoucí správy majetku pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti CTP.

CTP má více než 13 let zkušeností s instalací a provozem fotovoltaických elektráren na střechách svých parků v České republice. V současné době je kumulativní kapacita všech CTP FVE v České republice 44 MWp, v krátkodobém horizontu se plánuje navýšení této kapacity o dalších 30 MWp.

Do roku 2030 plánuje CTP na střechách svých parků v České republice vybudovat střešní FVE o celkovém instalovaném výkonu 250 až 300 MWp, což odpovídá výkonu malého jaderného reaktoru. Instalace největší střešní fotovoltaické elektrárny v CTParku Bor je významným krokem ke splnění ambiciózních cílů CTP v oblasti udržitelnosti a energetické soběstačnosti. Do budoucna společnost CTP plánuje realizaci dalších projektů s obnovitelnými zdroji energie (OZE).