500 MWp v agrofotovoltaice: Díky nové technologii budou moci zemědělci na svých polích sklízet solární zisky

Francouzský energetický gigant Total a německý startup Next2Sun letos v březnu uzavřeli alianci, díky kterému brzy na francouzském trhu najde uplatnění nová fotovoltaická technologie určena pro zemědělské farmy. Next2Sun vyvinula technologii vertikálně umístěných bifaciálních panelů (tzv. AgroFV) na speciálních konstrukcích, která umožňuje farmářům inovativním způsobem kombinovat zemědělskou činnost spolu s výrobou solární energie.

Zdroj: Next2Sun

Zdroj: Next2Sun

500 MWp v AgroFV ve Francii

Francouzská společnost Quadran, která je součástí ropné skupiny Total,  plánuje ve spolupráci s Nex2Sun využití tohoto řešení v agrovoltaických projektech. Na základě podepsané smlouvy do roku 2025 postaví Quadran ve Francii více než 500 MW nových solárních projektů pro zemědělce na bázi AgroFV.

AgroFV nebo-li česky „agrofotovoltaika“ představuje novou příležitost pro zemědělce, kteří ze svých pozemků mohou kromě úrody či chovu dobytka vyrábět také ekologickou elektřinu ze Slunce.

Díky využití speciální nosné konstrukce a tzv. bifaciálních solárních panelů orientovaných ve směru východ-západ lze vyrábět více solární elektřiny v časech, kdy je po ní nejvyšší poptávka během ranních a večerních špiček, a proto jí lze prodat dráž na trhu. Zemědělci však uvítají skutečnost, že díky konceptu AgriPV mohou na ploše solární elektrárny dál pást krávy, nebo na ní pěstovat pšenici či  zeleninu.

V rámci elektrárny typu AgroFV jsou fotovoltaické panely instalovány svisle v dlouhých řadách od severu k jihu. Díky bifaciálním panelům se tak elektřiny vyrábí z obou stran. Ráno na ně svítí slunce z jedné strany, v poledne je přesně nad nimi a odpoledne svítí z druhé strany.

Obrovská příležitost nejen pro zemědělce

Společnost Total nedávno oznámilo svůj závazek rozvíjet ve Francii inovativní výrobu solární energie pomocí konceptu AgroFV tím, že uzavřela smluvní partnerství se skupinou zemědělských družstev InVivo, kde má firma v úmyslu posílit svou činnost v tomto odvětví.

„Total je přesvědčen, že tato inovativní technologie podstatně přispěje k lepšímu využití obhospodařováné zemědělské půdy a současně zabrání konkurenci mezi způsoby využití zemědělské půdy,“ řekl Thierry Muller, generální ředitel společnosti Quadran, která v rámci koncernu Total bude realizovat výstavbu AgroFV projektů.

„Cílem tohoto  partnerství je umožnit smysluplnou symbiózu zemědělské činnosti při výrobě čisté energie tak, aby do roku 2025 vzniklo ve Francii více než  500 MW AgroFV instalací,“ dodal Muller.

Díky nového inovativnímu konceptu AgroFV se tak ve Francii vyrobí dostatek čisté energie, která v budoucnosti pokryje potřeby až 500 000 místních obyvatel. „Jsme přesvědčeni, že díky spolupráci energetických a zemědělských společností lze efektivně podporovat výrobu zelené energie udržitelných způsobem pro všechny zúčastněné strany,“ uzavřel Muller.

 

Další přednosti nové technologie

Hlavní předností bifaciálních panelů na svislých FV konstrukcích je skutečnost,  že v ideálním případě se díky nim produkce solární energie zvýší až o 25 procent oproti tradičních elektrárnám na fixních konstrukcích, na které se většinou panely umísťují s orientací na jih.

Mezi panely musí být dostatečně velké rozestupy (cca 8-12 metrů) tak, aby si navzájem nestínily. Ve vzniklých solárních „polích“ lze pak prakticky standardně zemědělsky hospodařit, ať už pěstovat rostliny nebo chovat zvířata. Fotovoltaika v takovém případě představuje velmi malé omezení plochy.

Podle sdělí Next2Sun je nová technologie AgroFV přínosná i jako ochrana zemědělských plodin před působením větru nebo slunečního záření. Tato nová technologie zabírá velmi málo místa a snadno se integruje na polích či brownfieldech, a proto je ideálním řešením nejen pro potřeby zemědělství. Na podobném principu se tato technologie využívá i v Holandsku jako protihlukové bariéry kolem dálnic. V Rakousku se tato technologie využívá i ke stavbám plotů kolem rodinných domů či zemědělských farem.