6 pádných důvodů, proč Česko zažije již brzy obrovský boom fotovoltaiky a akumulace energie

Fotovoltaika v Česku chytá „druhý dech“. Jak nám nedávno potvrdili zástupci Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT) letos se nově instaluje u nás více než 50 MWpo nových fotovoltaických elektráren. Skutečný boom však přijde až v následujících letech. Co jej způsobí?

 

V posledních 3 letech v České republice prudce roste zájem zákazníků o fotovoltaické elektrárny (FVE) a systémy skladování energie. Jejich trh se v letech 2016-2018 každým rokem zdvojnásobuje. Za tímto vývojem trhu lze spatřovat tyto důvody:

1. Pokles cen komponentů

V letech 2010-2019 došlo k poklesu cen fotovoltaických panelů o více než 80 %. Díky novým technologiím jako jsou půlené články, bifaciální panely nebo vertikální stěny současné FVE vyrábějí elektřinu s mnohem vyšší účinností a při mnohem nižších investičních nákladech. V současnosti se proto výroby energie z FVE stává pro mnohé zákazníky stále více atraktivní volbou i bez dotací.

O trendech v současném vývoji panelů a bateriových systémů můžete diskutovat s předními odborníky během online konference Smart Forum ve dnech 25.-26.11.2020.

2.Vyšší bezpečnost a spolehlivost provozu

Doba solárního boomu před 10 lety nezpůsobila nejen problémy s nadměrnou podporou, ale také „nekvalitou“ četných FVE, které se v minulosti stavěly „horkou jehlou“. Díky současným inovacím v oblasti střídačů provozovatele FVE mají k dispozici nejen kvalitní monitoring provozu na úrovni jednotlivých panelů, ale také mnohem vyšší zabezpečení proti riziku požárů.

Jak eliminovat rizika kybernetické bezpečnosti a minimalizovat rizika požárů FVE bude popisovat přednáška předního odborníka Petra Klimka ze společnosti SolarEdge během online konference Smart Forum ve dnech 25.-26.11.2020.

O tom, zda-li je či není nutné se obávat PID efektu či šnečích cestiček a jejich dopadů na provoz FVE, bude pojednávat přednáška experta na fotovoltaiku Pavla Hrziny z ČVUT během online konference Smart Forum ve dnech 25.-26.11.2020.

3.Boom a zlevnění akumulace

Česká republika je v rezidenčním sektoru předním trhem tzv. hybridních FVE, které využívají pro akumulaci energie lithiové baterie. Jejich podíl na nových instalacích dosahuje 70-80 %. Jen v roce 2020 se těchto nových hybridních instalací podle expertů CAFT v Česku instaluje téměř 5 000.

Jaké jsou trendy v akumulaci energie? Dojde brzy ke zlevnění baterií? Co chystá HE3DA pro své zákazníky? Na tyto otázky Vám poskytnou fundované odpovědi přední experti během online konference Smart Forum ve dnech 25.-26.11.2020.

4. Nové dotační programy

Díky poslednímu kolu dotací OPPIK – Nové FVE s/bez akumulace bylo úspěšně akceptováno, které se uzavřelo letos v srpnu, vznikne více než 390 nových projektů v komerčním sektoru, jejichž hodnota dosáhne 3,8-4,0 miliardy Kč v konečných cenách pro zákazníky. Tyto projekty se začnou realizovat v letech 2021-2022 v České republice.

Od roku 2021 se chystá další podpora pro domácí FVE v rámci programu Nová zelená úsporám a nová podpora pro velké FVE v rámci programu Modernizační fond, který se spustí již během několika týdnů.

O nových dotacích můžete diskutovat s Ing. Janem Křížem, náměstkem pro řízení sekce fondů EU na MŽP, který vystoupí během online konference Smart Forum ve dnech 25.-26.11.2020.

5. Změny v legislativě

V současné době poslanecká sněmovna projednává 2 zásadní legislativní dokumenty, které ovlivní budoucnost rozvoje sektoru fotovoltaiky, akumulace a decentrální energetiky v Česku. Jedná se o novelu zákona o podporovaných zdrojích energie a novelu energetického zákona. Jejich brzké schválení zavede nově do Česka podporu na bázi aukcí, nový legislativní rámec pro akumulaci a také pro komunitní projekty.

O perspektivách rozvoje a změnách v legislativě získáte fundované informace během přednášky René Neděly, náměstka pro energetiku na MPO, který vystoupí během online konference Smart Forum ve dnech 25.-26.11.2020.

6. Nové technologie

Boom fotovoltaiky bude probíhat nejen na střechách, ale také i v rámci nového pojení AgriFV na zemědělských farmách s minimálním dopadem na zemědělskou činnost. První projekt AgriFV se chystá již i v České republice.

O výhodách technologie vertikálních panelů pro účely (nejen) AgriFV bude pojednávat přednáška generálního ředitele společnosti Next2Sun Sashi Kturause-Tuenkera během online konference Smart Forum ve dnech 25.-26.11.2020.