4,5 Miliardy: Dnes startují nové dotace pro solární elektrárny z Modernizačního fondu

Ministerstvo životného průmyslu prostřednictvím Modernizačního fondu nově podpoří rozvoj fotovoltaických elektráren (FVE) v Česku. Dnes začíná oficiálně příjem žádostí o dotace, na které letos připadne 4,5 miliardy korun. „V dalších letech se podpora pro nové FVE zvýší. Celkově by na podporu nových OZE mělo směřovat minimálně 55-60 miliard Kč v budoucnosti,“ řekl včera Richard Brabec v reportáží pro Českou Televizi.

Zdroj: SFŽP


Více než 150 miliard pro nové zdroje zelené energie

V následující dekádě přinese Modernizační fond do Česka minimálně 150 miliard korun, neustále rostoucí ceny emisních povolenek ale naznačují, že částka by ve finále mohla dosáhnout až 280 miliard. Na rozvoj obnovitelných zdrojů půjde podstatná část, bezmála 40 procent.

V pondělí 12. července začíná Ministerstvo životního prostředí přijímat první žádosti o investiční podporu. O nové FVE financované za pomocí Modernizačního fondu se očekává obrovský zájem. Proto se pravděpodobně v první etapě na všechny žadatele zřejmě nedostane.

Šance i pro malé projekty

Podle prohlášení Komory obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je důležité, že na podporu z Modernizačního fondu dosáhnou i malé projekty.

„Malé projekty z principu podporu více potřebují. Stát by měl mít prioritu pro menší projekty určené pro vlastní spotřebu, než v případě velkých multimegawattových na volné ploše,“ říká Štěpán Chalupa, předsedy Komory OZE v rozhovoru pro ČT.

„Stojíme na prahu revoluce ve využívání obnovitelných zdrojů, které urychlí modernizaci našeho hospodářství a významně přispějí ke snížení škodlivých emisí. To je také důvod, proč do nich v následujících letech půjde rekordní množství peněz,“ uvedl nedávno na tiskové konferenci ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle Brabce bude nová podpora čistě investiční, proto na rozdíl od solárního boomu v roce 2009 podpořené instalace žádným způsobem nezatíží státní rozpočet provozní podporou.

„Modernizační fond a jeho RES+ je základní nástroj státu pro akceleraci rozvoje nových obnovitelných zdrojů a odchodu od uhlí. Vítáme a podporujeme důraz na rozvoj malých a středních lokálních fotovoltaik pro všechny zájemce, je to nezbytný nástroj pro decentralizaci, dekarbonizaci a demokratizaci energetiky,“ dodává Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Dvě nové výzvy

Žádat o podporu mohou současní i budoucí držitelé licence na výrobu elektřiny a energetická společenství (družstva, komunity). Projekty společenství musí splňovat podmínky evropské legislativy.

Podpora je rozdělena v rámci Modernizačního fodnu do dvou programů – jeden pro FVE o výkonu do 1 MW, druhý pro FVE o výkonu nad 1 MW. Program pro menší projekty rozdělí 1 miliardu korun a je nesoutěžní – na podporu má tedy nárok každý, kdo splní podmínky. Podporují se všechny projekty až do vyčerpání alokace. Projekty, které už se do současné výše podpory nevejdou, přejdou do zásobníku a budou podpořeny při příštím navýšení alokace.

Program pro velké FVE je soutěžní a kolový a pracuje s částkou 3,5 miliardy korun. Přihlášené projekty se bodují podle stanovených kritérií, kam patří například lokalita (vyšší váhu mají uhelné regiony), cena za instalovaný kW a technická úroveň (platí zvýhodnění pro kombinaci s akumulací). Dotace bude rozdělena mezi projekty s nejvyšším počtem bodů.

Podpora na nové FVE v obou případech může dosáhnout 50 % z celkových nákladů projektu. Elektrárny na kvalitní zemědělské půdě nejsou podporovány. Do budoucna se v rámci Modernizačního fondu počítá i s podporou nových typů instalací, jako je agrivoltaika nebo plovoucí FVE.

Malé projekty s instalovaným výkonem do 1 MW je nutné zrealizovat (předání a převzetí díla) nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Velké projety s výkonem nad 1 MW, musí být realizovány do 5 let od vydání rozhodnutí.

Detailní podmínky obou výzev najdete na webu SFŽP.