42,50 %: Brusel navýšil cíl pro obnovitelné zdroje. Nová pravidla usnadní i sdílení energie

Evropský parlament včera potvrdil nová pravidla pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Do roku 2030 mají tyto zdroje tvořit nejméně 42,5 % na konečné spotřebě energie v celé EU. Bude také snadnější sdílet energie, například formou zapojení do komunitní energetiky. Na podobě nových pravidel se už dříve dohodli zástupci Komise a Parlamentu s představiteli jednotlivých členských států.

Snadnější povolovací procesy

Snížit se má byrokracie, povolování nových elektráren s obnovitelnými zdroji by nemělo trvat déle než 24 měsíců. Schválený text počítá i s přísnější regulací využívání biomasy. Návrh musí ještě formálně schválit Rada EU, s níž se EP na směrnici dohodl. 

Obnovitelné zdroje energie jsou nejdůležitější součást moderní energetiky. Díky nim snižujeme emise i naši závislost na ruských fosilních palivech. V současnosti tvoří OZE v evropském energetickém mixu asi 22 % na celkové spotřebě, zejména v posledních letech ale sledujeme rychlý nárůst kapacit, a to i v zemích, jako je tradičně uhelné Polsko,“ říká k nově schváleným pravidlům Mikuláš Peksa, europoslanec za Piráty a předseda Evropské pirátské strany.

Za pozitivní lze považovat i další zjednodušení pravidel pro sdílení energie. Nově se například budou moci snáz zapojit i majitelé elektroaut, kteří mohou baterii ve svém vozidle použít jako dočasné úložiště energie, a pomoct tak se stabilizací energetické sítě v čase výkyvů.

Nová směrnice také požaduje po členských zemích snížení byrokracie a trvání povolovacích procesů pro výstavbu nový elektráren s obnovitelnými zdroji. Vzniknout by měly speciální zóny, kde povolovací proces nebude trvat více než dvanáct měsíců, mimo ně by administrativa neměla zabrat více než dva roky.

Nová pravidla počítají i se zjednodušením pravidel pro výstavbu nových zdrojů energie, vznikat mají například takzvané „go-to zóny“, tedy preferované lokality, které se hodí například pro větrníky nebo solární instalace.

Právní rámec pro akumulaci

„Napravujeme dosavadní mezeru v tom, že provoz energetických úložišť neměl jasné právní ukotvení. Zároveň tím otevíráme příležitost pro rozvoj nových služeb a efektivní synergii mezi moderní dopravou a energetikou,“ vysvětluje přínosy změn Mikuláš Peksa.

Novela směrnice o obnovitelných zdrojích energie je klíčovou součástí balíčku Fit for 55, který cílí na snížení emisí o 55 % k roku 2030 ve srovnání s rokem 1990, a také iniciativy REPowerEU, která má za cíl snížit závislost evropské energetiky na dovozu ruských fosilních paliv. Na přesném znění směrnice se už shodli vyjednavači v rámci trialogu, souhlas Evropského parlamentu tedy znamená, že nová pravidla mohou vejít v platnost.

Čeká se jen na formální souhlas Rady EU

Schválená pravidla zapadají do strategie označované Fit for 55, kterou chce EU docílit snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990.

Balíček Fit for 55  podpořilo 470 ze 630 přítomných europoslanců. Proti hlasovalo 120 zákonodárců, čtyřicet se zdrželo. Na směrnici se v březnu shodl Evropský parlament Radou EU, která zastupuje členské země. Aby návrh začal platit, musí ho teď ještě formálně schválit právě Rada EU.