3600 GWh: Největší světový akumulátor ponese „českou stopu“

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy oznámila záměr vybudovat největší systém akumulace energie o kapacitě 3,6 GWh v Jižní Austrálii s využitím unikátní technologie, kterou vyvinula australská společnost RayGen. Projekt již získal podporu místní vlády a také povolení k výstavbě.

Zdroj: RayGen

Unikátní technologie

Australský startup RayGen vyvíjí inovativní technologii v oblasti výroby a ukládání solární energie. Ve svých řešeních výroby a skladování solární energie integruje společnost RayGen svoji patentovanou technologii PV Ultra – kogenerační koncentrovanou fotovoltaickou výrobu energie s patentovaným elektrotermálním úložistěm, které spojuje akumulaci tepelné energie ve vodním rezervoáru, organický Rankin Clausiův cyklus pohánění turbíny a průmyslové chladiče. Technologie PV Ultra je úspěšně v provozu již sedn let v zařízení RayGen ve městě Newbridge ve státě Victoria.

V roce 2020 nizozemská společnost s českými kořeny  Photon Energy oznámila kapitálový vstup v řádu  42 milionů dolarů (678 milionů CZK) do australské technologické společnosti RayGen. Společnost RayGen podpořila i australská vláda  státu Jižní Austrálie částkou 15 milionů AUD (242 milionů CZK) pomocí grantového financování z fondu ARENA.

Photon Energy ve společných projektech s RayGen působí jako partner při vývoji projektů, zajišťuje výstavbu a tam, kde je to vhodné působí také jako kapitálový investor.

Získané finance použije RayGen na návrh a výstavbu nové výrobní linky modulů o výkonu 100 MW ročně (rozšíření stávající kapacity z 25 MW na 125 MW ročně), stejně jako na umožnění vývoje projektů o výkonu 1 GWh+.

Největší akumulátor na světě

Ve svém pololetním reportu společnost Photon Energy oznámila plány na vybudování 300MW solární elektrárny doplněné o systém skladování energie, který je svou kapacitou 3600 MWh největším na světě. Projekt výrazně pokročil ve fázi developmentu, když získal patřičná povolení australských úřadů.

„Navrhovaný projekt je v souladu s požadavky Technického regulátora ve vztahu k bezpečnosti a stabilitě státní energetické soustavy,“ uvádí společnost Photon ve své pololetní zprávě

Současně již Photon Energy požádala o připojení projektu k přenosové síti společnosti Electranet. V rámci žádosti o připojení se nyní řeší tzv. studie připojitelnosti, která bude brzy předložena ke schválení. Tento projet také získal důležitou podporu ze strany místních australských komunit.

Projekt se dostal na tzv. „Mapu rozvoje Jižní Austrálie“ v listopadu 2021, kdy společnost Photon poprvé veřejně sdělila, že získala 1200 hektarů půdy pro realizaci tohoto projektu, který má ambicí stát se největším solárním a skladovacím projektem na světě.

Podle sdělení společnosti Photon Energy svými parametry na akumulaci energie ve výši 3,6 GWh toto odpovídá 24 hodinám plného zatížení, a současně převyšuje 3 GWh projekt marocké solární elektrárny Ouarzazate, jenž je v současné době největší zařízením pro skladování energie na světě, s výjimkou přečerpávacích vodních elektráren.

„Jsme nadšeni, že se jako developer můžeme podílet na tomto inovativním a celosvětově významném projektu pro skladování solární energie  v  Jižní Austrálii.   Skvělé podmínky pro výrobu energie ze slunce a potřeba jejího skladování vzhledem k vysokému podílu obnovitelných zdrojů v této oblasti je jsou nejlepším předpokladem pro využití technologie RayGen,“ komentoval Michael Gartner,  CTO Photon Energy Group a výkonný ředitel Photon Energy Australia.