34.60 %: LONGi láme rekordy v účinnosti solárních tandemových článků

Evropský institut pro testování solárních článků (ESTI) potvrdil, že společnost LONGi  dosáhla nového světového rekordu v účinnosti solárních článků výši 34,6 %.. Jedná se o novou technologii tandemových solárních článků z perovskitu a krystalického křemíku na bázi komerčních křemíkových destiček.

Zdroj: LONGi Solar

Nový světový rekord

Společnost LONGi minulý týden na veletrhu SNEC v čínské Šanghaji oznámila, že u tandemového solárního článku s perovskitem a křemíkem dosáhla účinnosti přeměny solárního záření na elektrickou energii ve výši 34,6 %.

Výsledky, které představují světový rekord pro tento typ solárních článků. Tento výsledek byly ověřen nezávislým Evropským institutem pro testování solárních článků (ESTI). Společnost LONGi tak překonala svůj předchozí rekord účinnosti tandemových článků ve výši 33,90%, která oznámila v listopadu 2023.

„Tohoto výsledku bylo dosaženo optimalizací procesu nanášení tenkých vrstev s přenosem elektronů, vývojem a použitím vysoce účinných pasivačních struktur,“ uvedla společnost v prohlášení bez dalších podrobností.

Nadějná alternativa

„Teoretická účinnost tandemových článků kombinujících perovskit-křemík je 43 %, což z nich činí nejreálnější alternativu k současným křemíkovým článkům s jedním přechodem,“ uvedl dříve prezident společnosti LONGi Li Zhenguo.

Za úspěchy ve zdokonalování fotovoltaických technologií stojí trvalé úsilí a důraz na inovace. Společnost LONGi důsledně investuje do výzkumu a vývoje a spolupracuje se špičkovými partnery v oboru na inovacích produktů a služeb.

Tento úspěch také podtrhuje pevné základy společnosti pro budoucí růst a úspěch. Do budoucna bude společnost LONGi i nadále usilovat o udržení své vedoucí pozice ve stále se měnícím tržním prostředí a o vytváření větší hodnoty pro zákazníky a partnery.

Své aktuální produktové inovace představí společnost LONGi na veletrhu Intersolar na svém stánku A2/170 ve dnech 19.-21. června na výstavišti v Mnichově.

O společnosti LONGi

Společnost LONGi byla založena v roce 2000 a je odhodlána stát se přední světovou společností v oblasti solárních technologií. Společnost se zaměřuje na tvorbu hodnot orientovaných na zákazníka a na transformaci energetiky ve světě.

V rámci svého poslání „vytvářet to nejlepší pomocí solární energie pro budování zeleného světa“ se společnost LONGi zaměřuje na technologické inovace. Společnost působí v pěti částech hodnotového řetězce, které zahrnují monokřemíkové destičky, články a panely, komerční a průmyslová distribuovaná solární řešení, řešení pro zelenou energii a vodíková zařízení.

Další informace o společnosti najdete na jejím webu: www.longi.com