33.24%: Jinko Solar láme rekordy v účinnosti solárních článků

Společnost JinkoSolar, přední světový výrobce fotovoltaických panelů a bateriových systémů, oznámil nový rekord v oblasti účinnosti tandemových solárních článků typu-N TOPCon ve výši 33,24%.

Zdroj: JinkoSolar

Průlomová technologie

Nový světový rekord dokazuje kompatibilitu technologie TOPCon jako hlavní technologie solárních článků na bázi tandemové technologie perovskit/křemík nové generace, která prolomí hranici účinnosti křemíkového solárního článku s jedním přechodem. Tento výsledek byl nezávisle ověřen Testovacím institutem mikrosystémů a informačních technologií v Číně.

JinkoSolar jako přední společnost ve fotovoltaickém průmyslu každoročně investuje značné prostředky do výzkumu a vývoje nových technologií. Díky tomuto úsilí společnost překonává světové rekordy v účinnosti solárních článků a poskytuje zákazníkům hodnotnější energetická řešení.

„Nový rekord v účinnosti solárních článků ve výši 32,33 % potvrzuje odhodlání společnosti JinkoSolar neustále rozvíjet její schopnosti v oblasti technologických inovací. Zároveň vytváří pevný technický základ pro další rozvoj společnosti,“ řekl Dr. Jin Hao, technický ředitel společnosti JinkoSolar.

Důraz na inovace a kvalitu

V oblasti technologii byl komerčně vyráběný panel řady Tiger Neo typu N od společnosti JinkoSolar uznán jako jeden z nejvýkonnějších ve své kategorii na trhu.

Společnost JinkoSolar se dlouhodobě věnuje technologickým inovacím a vývoji nových technologií s důrazem na články typu-N ve fotovoltaickém průmyslu. Společnost JinkoSolar získala 330 patentů v oblasti TOPCon technologií a 25krát překonala rekord v účinnosti konverze článků.

Účinnost konverze perovskitového tandemového solárního článku TOPCon typu-N dosáhla 33,24 % a průměrná účinnost sériově vyráběných článku TOPCon  typu-N v současnosti dosahuje 26,1 %, což potvrzuje prvenství společnosti JinkoSolar v oboru. 

V budoucnosti hodlá společnost JinkoSolar nadále zvyšovat své technologické schopnosti s důrazem na inovace a zlepšování konkurenceschopnosti svých výrobků.

Současně bude společnost JinkoSolar plně využívat synergických efektů svého průmyslového řetězce k optimalizaci využívání zdrojů, snižování nákladů, zlepšování celkové konkurenceschopnosti a k další podpoře rozvoje celosvětového fotovoltaického průmyslu a výroby čisté energie v budoucnosti.