32 miliard: Stát podpoří rozvoj solární energetiky dotacemi z Bruselu

Energetická nezávislost do Česka přichází skrz Modernizační fond. Brusel minulý týden schválil další masivní investice do zelené modernizace ČR ve výši 73 miliard. Velká část schválených investic zamíří ve formě investičních dotací na podporu nových solárních elektráren.

Zdroj: Wikipedia

Důležitý milník pro rozvoj moderní energetiky

Několikaměsíční vyjednávání nových investic z Modernizačního fondu s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropskou komisí završilo jednání Investičního výboru v Lucemburku. Výsledkem je schválení financování investic ve výši téměř 73 miliard korun.

Prostředky získané z emisních povolenek směřují cíleně do oblastí, jako je energetika, doprava a průmysl, abychom mohli zvýšit energetickou účinnost, dekarbonizaci výroby a podpořit energetickou soběstačnost země. Spolu s aktuálně schválenými prostředky získala Česká republika z Modernizačního fondu dosud 267 miliard korun.

„Modernizační fond je pro nás klíčovým nástrojem v dosahování našich cílů v oblasti modernizace a energetické nezávislosti. Schválení dalších téměř 73 miliard představuje pro Českou republiku důležitý milník. Tyto prostředky nejenže posílí rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrobních podnicích i v domácnostech či teplárenství, ale nově také přispějí k dlouho očekávané modernizaci veřejné dopravy,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Miliardy na podporu nových solárů

Do financování obnovitelných zdrojů energie poteče přes 32 miliard korun. Ze schváleného investičního balíčku z Modernizačního fondu je vyčleněno více než 12 miliard korun k vybudování fotovoltaických elektráren s výkonem od 50 kW do 5 MW, které budou sloužit pro řešení vlastních energetických potřeb podniků.

Dalších téměř 20 miliard korun bude investováno do výstavby nových fotovoltaických elektráren na rodinných a bytových domech v rámci programu Nová zelená úsporám. To je pro představu přibližně 125 tisíc nových solárních elektráren na střechách rodinných domů. Tyto investice povedou k výrobě více než 2,11 gigawatthodin energie ročně a snížení emisí CO2 o 1 819 kilotun.

Modernizace veřejné dopravy

EIB rovněž schválila masivní investice do modernizace veřejné dopravy v Česku. Podpora z Modernizačního fondu ve výši 15,1 miliardy korun je určena na modernizaci kolejových vozidel s elektrickým či vodíkovým pohonem pro regionální osobní železniční dopravu.

Dalších 7,3 miliardy korun bude investováno do nových vozidel pro městskou hromadnou dopravu, včetně bateriových či vodíkových autobusů, trolejbusů a tramvají nahrazujících běžné autobusové linky.

Modernizační fond představuje zásadní zdroj finančních prostředků pro zajištění energetické nezávislosti Česka. Již nyní významně pomáhá průmyslovým odvětvím, elektrárnám, teplárnám, ale i běžným domácnostem s přechodem na zelenou energii z obnovitelných zdrojů. Spolu s aktuálně schválenými prostředky získala Česká republika z Modernizačního fondu dosud 267 miliard korun.