3 důvody, proč „sa blýská“ pod Tatrami na lepší časy pro rozvoj fotovoltaiky?

Slovenský fotovoltaický trh je na prahu nového boomu. Kromě revoluce v připojování nových OZE, na Slovensku platí prosince 2022 novela energetického zákona s číslem 256/2022. Novela přináší obrovský impulz pro rozvoj fotovoltaických elektráren do 5 MW pro vlastní spotřebu, akumulaci, bateriové úložiště, komunitní energetiku a celkovou decentralizaci energetiky.

Zdroj: Solargis

O trendech ve vývoji energetiky na Slovensku, změnách v legislativě, novinkách v technologiích bude pojednávat 4. ročník výstavy a konferenceSmart Energy Forum Bratislava (SEFB), která se uskuteční v úterý 28. března 2023 v kongresovém centru hotelu SENEC u Bratislavy. V případě zájmu o spolupráci v rámci SEFB, kontaktujte organizátoru eventu: Jaroslav Dorda, mobil:+420 737 249 737, email: info@solarninovinky.cz

Revoluce v připojování solárních elektráren

Včera schválený návrh nařízení Evropské Komise na urychlení připojování nových OZE stanoví maximální dobu pro posouzení nových projektů v oblasti OZE.

Díky nové „bruselské legislativě“ musí fotovoltaické elektrárny (FVE) umísťované na budovách a dalších stavbách (jako například protihlukové stěny dálnic a železnic apod.) získat povolení stavby a připojení k síti do jednoho měsíce od podání žádosti, a to bez ohledu na jejich velikost a instalovaný výkon. Do jednoho měsíce tak musí úřady vydat povolení a provozovatel distribuční soustavy uzavřít smlouvu o připojení i na velké střešní instalace na průmyslových halách o rozloze v hektarech a instalovaném výkonu v řádu jednotek megawatt.

Pokud jde o solární elektrárny do 50 kW instalovaného výkonu (bez ohledu na to, zda budou umístěny na budově nebo na volné ploše) platí, že nestihne-li úřad vydat povolení a distributor uzavřít smlouvu o připojení do jednoho měsíce od podání žádosti, může se investor pustit do stavby, jako by povolení a smlouvu získal. Jde opět o zásadní posun oproti současnému stavu, kdy povolení takové instalace trvá ve většině případů výrazně déle než tři měsíce

V souladu s návrhem nařízení ze strany EK budou mít distribuční společnosti povinnost zajistit, aby byly menší FVE připojeny do distribuční sítě co nejdříve, samozřejmě za předpokladu, že nehrozí riziko destabilizace sítě.

Detaily nového nařízení, které schválila EK, budou brzy platné na Slovensku i v Česku, jak popisuje Pavel Doucha, přední expert na právo v oblasti OZE, jako skutečnou revoluci v připojování nových FVE a tepelných čerpadel. Podobně komentuje dopady nařízení ve svém komentáři Jan Karaba, prezident Slovenské fotovoltaické asociace.

Solární byznys bez licence pro FVE o výkonu do 5 MWp

Novela energetického zákona s číslem 256/2022 platná na Slovensku od října letošního roku navyšuje nově limit pro nové FVE ze stávajících 0,5 MWp na 5 MWp. V praxi to znamená, že lze jako „nepodnikání“ (tj. pro vlastní spotřebu) si bez zbytečných byrokratických obstrukcí postavit FVE jako lokální zdroj či pro komerční výrobu.

Totéž platí díky novele energetického zákona i pro tzv. Aktivní spotřebitele, tj. domácnosti  nebo právnické osoby mohou používat FVE o výkonu pro výrobu, samospotřebu, akumulaci či poskytování služeb výkonové flexibility, a přitom to není jeho hlavní ekonomická činnost. V podstatě to umožňuje mimo jiné i rozvoj výroby elektřiny z FVE na bytových domech a její sdílení mezi nájemníky pro vlastní spotřebu.

Další legislativní změny na Slovensku?

Platná novela energetického zákona na Slovensku je mnohem progresivnější než předlohy obdobných novel, které jsou v legislativním procesu ve Sněmově či meziresortním připomínkovém řízení v Česku. Díky tomu lze na Slovensku již nyní rozvíjet komunitní energetické projekty na bázi energetických komunit či společenství.

Podobná situace platí i v provozování bateriových úložišť energie z OZE (tzv. BESS). I zde platí, že slovenská legislativa otevírá legální možnosti provozu BESS, zatímco v Česku příslušná legislativa stále schází…

Kde hledat další inspiraci?

O trendech ve vývoji energetiky na Slovensku, změnách v legislativě, novinkách v technologiích bude pojednávat 4. ročník výstavy a konferenceSmart Energy Forum Bratislava (SEFB), která se uskuteční v úterý 28. března 2023 v kongresovém centru hotelu SENEC u Bratislavy. V případě zájmu o spolupráci v rámci SEFB, kontaktujte organizátoru eventu: Jaroslav Dorda, mobil:+420 737 249 737, email: info@solarninovinky.cz