26,81 %: LONGi hlásí průlom v technologii solárních článků

Vědci z čínské společnosti LONGi Green Energy Technology Co. (LONGi), která je největším výrobcem solárních panelů na světě,  vyvinuli nový typ křemíkového  solárního článku, který by mohl přinést „malou revoluci“ v oblasti výroby elektrické energie ze slunečního záření. Nová technologie má konverzní účinnosti ve výši 26,81 %, což je světový rekord u solárních článků s jedním přechodem (SHJ) na bázi krystalického křemíku.

Zdroj: Nature Energy


Vylepšená konstrukce

Nová technologie solárních článků je výsledkem mezinárodní spolupráce společnosti LONGi  a vědců ze Sun Yat-Sen University (SYSU) a Delft University of Technology (TU Delft). Tým vědců optimalizoval konstrukci solárního křemíkového článku s využitím mnohem dokonalejší nanokrystalicko-křemíkové kontaktní vrstvy s otvory.

Tato nová vrstva na povrchu křemíkových článků byla známa jako teoretická možnost již delší dobu, ale nikomu se ji zatím nepodařilo úspěšně uvést do praxe. Nová vrstva dokáže přenášet elektrickou energii s mnohem menším odporem. Díky její aplikaci dosahuje nový typ solárního článku mnohem vyšší konverzní účinnosti přeměny slunečního záření na elektrickou energii,  než jakýkoli jiný typ konvenčního solárního článku vyrobeného z krystalického křemíku.

Výrazný pokrok

Výzkumníci ze společnosti LONGi vyvinuli tuto novou technologii na standardních křemíkových destičkách průmyslové kvality (formát M6 o velikosti 274 cm2). Díky tomu je tato technologie téměř okamžitě použitelná při velkosériové výrobě solárních panelů.

„Zlepšený výkon nového solárního článku je ve srovnání s předchozími technologiemi významný a vykazuje absolutní skok v konverzní účinnosti o 1,5 %. Toto překonává výkon všech ostatních současných architektur krystalických křemíkových solárních článků, které představují více než 95 % celosvětového trhu,“‚ říká Xixiang Xu, viceprezident společnosti LONGi pro vědu a výzkum.

Úspěch díky mezinárodní spolupráci

Klíčovou roli při vývoji nových solárních článků sehrálo pokročilé modelování, které provedli výzkumníci z TU Delft univerzity v Holandsku. Díky novým modelům byli vědci schopni podrobně analyzovat energetické bariéry na rozhraních zadního přechodu solárního článku společnosti LONGi. Tímto způsobem bylo možné optimalizovat výkon solárního článku.

Vědci z čínského institutu SYSU se podíleli na analýze přesného toku elektřiny novými vrstvami. Tým vědců zkoumal články, které tyto vrstvy měly, ve srovnání s články, které je neměly. Vědci svým výzkumem potvrdili, že články s novými vrstvami vedou elektřinu lépe, protože mají nízkou aktivační energii, pokud jsou správně umístěny

Výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopise Nature Energy.