220 MW: Gigant RWE postaví v Německu obří bateriové úložiště    

Německý energetický koncern RWE připravuje v Německu výstavbu obřího bateriového úložiště (BESS) pro stabilizaci výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Projekt nového BESS o kapacitě 220 MW je připravován ve 2 lokalitách nedaleko hranice s Belgií a Holandskem.

Zdroj: LEAG

Investice za 3,4 miliardy korun

Stavba nového 220 megawattového bateriového úložiště začne v příštím roce v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. To bude primárně určené pro vykrývání poptávky v energetické síti v době, kdy je jí nedostatek z obnovitelných zdrojů. Nové BESS má být připojeno k síti v roce 2024 a celková investice by měla dosáhnout 140 milionů eur (3,4 miliardy korun).

Nové BESS bude zahrnovat celkem 690 bloků lithium-iontových baterií, které budou instalovány v areálech elektráren RWE v Neurathu a Hammu ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Systém v Hammu bude mít celkový výkon 140 MW, zatímco v Neurathu půjde o 80MW. Nové BESS bude poskytovat dobu uložení energie o délce 8 hodin.

Podobné bateriové úložiště pro vyrovnání energetické sítě již RWE nedávno uvedlo do provozu v Irsku. Tamní úložiště ale nabízí výkon „pouhých“ 60 MW zatímco nový projekt v Německu bude schopný dodávat 220 MW.

Baterie jako nový standard sítě

Neustále rostoucí množství obnovitelných zdrojů energie, a to zejména solárních  a větrných elektráren v Německu klade vysoké nároky na stabilitu energetické sítě v době, kdy je elektřiny málo, jelikož nefouká vítr nebo se objeví mraky a sníží se tak výroba v solárních elektrárnách. Právě v této době ale mohou přijít v energetické síti špičky, které je nutné pro správné fungování sítě efektivně regulovat.

V takových případech jsou ideálním řešením BESS, která se v posledních letech začínají objevovat po celém světě. Energii z BESS je totiž možné téměř okamžitě dodávat do sítě a tím ji stabilizovat. Další výstavba obnovitelných zdrojů si tak vyžádá i výstavbu dalších obřích BESS, která budou moci energii za nízkou cenu a v krátkém čase dodat.

„Tato investice připravuje cestu pro budoucí projekt, který stanoví nové standardy, pokud jde o inteligentní sítě. Náš nový bateriový úložný systém bude optimalizovat využití naší německé flotily elektráren a společně budou poskytovat vyrovnávací energii pro sítˇ,“ říká Roger Miesen, CEO společnosti RWE Generation.

Systém bude schopný začít dodávat požadovaný výkon během několika s tím, že RWE navíc baterie propojí se svými elektrárnami tak, aby bylo možné efektivně poskytovat vyrovnávací energii v době, kdy je to potřeba. Bateriová úložiště pro elektřinu z OZE v příštích letech budou stále více dostávat do popředí ať už kvůli vyrovnávání špiček v energetické síti, tak i uložení přebytečné energie. 

RWE v současnosti provozuje BESS o výkonu a kapacitě ve výši 150MW/160MWh a připravuje nové BESS 800MW/1 800MWh v rámci projektů po celém světě, přičemž má ambice do roku 2030 vybudovat 3 GW nových BESS. Nedávno společnost uvedla do provozu BESS o kapacitě 60MW v Irsku a 40 MW bateriové úložiště v kombinaci se solární elektrárnou v Georgii v USA.