205 MWp:  Huawei dodá špičkové technologie do jedné z největších hybridních FVE ve střední Evropě

V Polsku se připravuje největší hybridní farma ve střední a východní Evropě, která bude zahrnovat fotovoltaickou a větrnou elektrárnu o celkovém výkonu 205 MW. Roční výroba umožní zásobování elektřinou více než 100 000 polských domácností. Pro realizaci tohoto projektu dodá společnost Huawei 710 stringových střídačů a 23 inteligentních trafostanic.

Zdroj: Ergy

Největší projekt svého druhu v Polsku i střední Evropě

Nová hybridní farma pod názvem „Kleczew Solar & Wind Park“ se připravuje na pozemcích bývalých hnědouhelných dolů v Kleczewie ve Velkopolském vojvodství.
Po dokončení se tento projekt stane jedním z největších parků obnovitelné energie ve střední a východní Evropě a také prvním projektem v Polsku, který v tak velkém měřítku kombinuje fotovoltaické a větrné technologie.

První fáze projektu zahrnuje výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu 193 MWp a větrné elektrárny o výkonu 12 MW. V rámci realizace projektu dodá společnost Huawei 23 inteligentních trafostanic a 710 střídačů, které jsou jednou z klíčových součástí fotovoltaické elektrárny. Ve druhé etapě výstavby se počítá s rozšířením projektu až na 250 MW v části solární elektrárny.

Předpokládaný roční výtěžnost energie z fotovoltaické elektrárny činí přibližně 222 GWh a z větrné farmy přibližně 47 GWh. Hybridní farma v Kleczewu bude schopna pokrýt energetické potřeby více než 100 000 domácností a také  sníží emise CO2 o téměř 160 tun.

Sázka na kvalitní komponenty

Investorem elektrárny „Kleczew Solar & Wind Farm“ je společnost Lewandpol Group. Budoucím správcem aktiv je společnost Ergy, generálním dodavatelem a realizátorem celého projektu je společnost Electrum Group.

Projekt „Kleczew Solar & Wind Farm“  představuje strategicky důležitý projekt směřující k dekarbonizaci polského hospodářství. Dodavatelé a zhotovitelé díla byli proto pečlivě vybráni, aby byla zajištěna efektivita a spolehlivost během výstavby elektrárny i po jejím dokončení.

„Jsme přesvědčeni, že budeme spolupracovat s těmi nejlepšími dodavateli, což se týká i společnosti Huawei, která je na polském trhu již známá jako spolehlivý dodavatel špičkových střídačů,“ řekl Marcin Kuprel, generální ředitel společnosti Ergy.

Společnost Huawei se již několik let soustavně podílí na rozvoji moderní energetiky pomocí inteligentních fotovoltaických řešení.  Důraz klade na inovace a integraci svých zavedených digitálních technologií s fotovoltaickými technologiemi, ukládáním energie, cloudem a technologiemi umělé inteligence.

Řešení společnosti Huawei snižují celkové náklady na výrobu elektřiny fotovoltaických elektráren (LCOE) po celou dobu jejich životnosti a zlepšují fungování distribučních sítí, čímž se fotovoltaika stává primárním zdrojem energie.