200 MWp: Sungrow staví obří plovoucí fotovoltaickou elektrárnu

V čínské provincii  Anhui byla nedávno zahájena výstavba druhého největšího projektu plovoucí fotovoltaické elektrárny (PFVE) na světě. Na realizaci díla se podílelí společnost Sungrow FPV.

Zdroj: Sungrow

Největší soláry na vodě

Na konci prosince 2021 byla v čínské provincii Šan-tung dokončena největší PFVE na světě. Její celková instalovaná kapacita je 320 MW. Plovoucí solární elektrárna byla postavena na vodní nádrži poblíž uhelné elektrárny nedaleko města Dezhou o výkonu 2,65 GW.

K dalším obří projektům PFVE v Číně patří Huainan o výkonu 200 MW. Tento projekt pod názvem „The Huainan Farm“ developuje a v současnosti dokončuje společnost Sungrow FPV.

Výkon této plovoucí solární elektrárny na hladině umělého jezera vzniklého v místech bývalého hnědouhelného dolu dosahuje 220 MWp. Plocha jezera má velikost 800 000 m2 plochy, což je ekvivalent 110 fotbalových hřišť. Projekt byl zahájen v roce 2018 a zcela dokončen má být na jaře roku 2023.

Smysluplná symbióza

Vzájemná symbióza fotovoltaických panelů a vody má oboustranné výhody. V horkých dnech se panely i střídače odparem vody chladí. Účinnost PFVE by tak mohla být vyšší ve srovnání s elektrárnami instalovanými třeba na střechách budov či na zemi.

Plovoucí fotovoltaické panely také přispívají ke snižování odparu vody z nádrží, brzdí tvorbu sinic, a tím tedy zlepšují kvalitu vody. Je to zejména pozitivní zpráva pro vodní nádrže, kde se zadržuje pitná voda anebo v oblastech s vysokou teplotou, kde dochází k extrémnímu vypařování vody.

Využití PFVE na vodních hladinách v zásadě šetří půdu, která se tak dá využít pro zemědělství či bydlení. Navíc PFVE využívají vodní plochu, která je obvykle nevyužitá- jedná se o vodní průmyslové plochy či hladiny poblíž velkých přehrad. V posledních letech se PFVE používají i jako doplněk tradičních přečerpávacích vodních elektráren

Jako každá technologie, tak i PFVE mají své limity či nedostatky. V prvé řadě se jedná o vyšší počáteční investiční náklady oproti tradičním pozemním instalacím. Je to spojeno s využíváním speciálních plovoucích plastových plováků, které se zatím vyrábějí v omezeném množství. Další výzvou může být kotvící systém, který přichycuje instalaci k břehům či dnu vodní nádrže.