200 GWh: Největší solární virtuální PPA dohoda v Evropě pomůže dekarbonizovat Česko

Německá fotovolaická společnost BayWa r.e. a Huhtamaki, přední světový dodavatel udržitelných obalových řešení, podepsaly minulý týden desetiletou smlouvu o virtuálním nákupu elektřiny (VPPA) v rámci dvou nově připravovaných solárních projektů ve Španělsku. Jedná se o největší evropskou firemní VPPA na dodávku solární energie pro průmyslového klienta v Evropě a současně o první firemní VPPA na solární energii podepsanou finskou společností.


Zdroj: BayWa

Cesta k uhlíkové neutralitě

Smlouva na dodávku 200 GWh zelené energie ročně pokryje přibližně 80 % potřeby elektřiny společnosti Huhtamaki v Evropě a odpovídá roční úspoře více než 89 000 tun CO2. Toto množství vyrobené energie by uspokojilo spotřebu elektřiny pro téměř 25 000 domácností ročně.

Díky o velkému zájmu a efektivní spolupráci mezi společnostmi Huhtamaki a BayWa r.e. byla nová VPPA dohodnuta za pouhých osm týdnů od počátku jednání. Matthias Taft, generální ředitel společnosti BayWa r.e., k tomu uvedl: „Podpora společnosti Huhtamaki na její cestě k dosažení cílů udržitelného rozvoje představuje další důležitý milník v závazku společnosti BayWa r.e. podporovat energetickou transformaci podniků, která má zásadní význam pro splnění globálních cílů v oblasti klimatu. Podpis této významné VPPA v rekordně krátkém čase je důkazem efektivní spolupráce.“

Nová VPPA na dodávku solární energie nyní významně přispěje k ambicím společnosti Huhtamaki dosáhnout uhlíkově neutrální výroby a do roku 2030 využívat 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Charles Héaulmé, prezident a generální ředitel společnosti Huhtamaki, uvedl: „Společnost Huhtamaki se rozhodla, že se bude podílet na realizaci projektu VPPA s cílem realizovat přechod na bezuhlíkovou ekonomiku. Obnovitelná elektřina hraje velkou roli při naplňování našich ambicí v oblasti našich  klimatických cílů. Dohoda, kterou jsme právě podepsali se společností BayWa r.e., dokazuje, že je možné v krátké době dosáhnout významného pokroku.“

Inovativní cenový mechanismus

Smlouva VPPA, která je první smlouvou společnosti Huhtamaki a první smlouvou podepsanou se společností BayWa r.e., je postavena na inovativním cenovém mechanismu, který je výhodný pro obě strany v době vysokých nákladů na elektřinu a současných problémů v dodavatelském řetězci s fotovoltaickými moduly.

Daniel Parsons, vedoucí oddělení PPA pro region EMEA společnosti BayWa r.e., dodal: „Stále více průmyslových společností získává zelenou energii pomocí PPA smlouv, aby dosáhly cílů v oblasti snižování emisí uhlíku a zároveň si zajistily proti růstu cen elektřiny. Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit společnost Huhtamaki, která je lídrem v obalovém průmyslu, a doufám, že to povzbudí další korporace k následování.“

Obě strany se rovněž zavázaly k ochraně a podpoře biologické rozmanitosti během výstavby projektu solárních elektráren i po celou dobu  provozu. To bude zahrnovat opatření na podporu existence vegetace uvnitř  solárního parku, stejně jako instalaci jezírek pro bezobratlé a obojživelné druhy,  hnízdních ploch pro ptáky a útočišť pro plazy.

Výstavba obou solárních projektů v jižním Španělsku, které mají celkovou kapacitu přibližně 135 MWp, bude zahájena ve druhé polovině roku 2022. Plánované zahájení dodávek energie pro společnost Huhtamaki je třetím čtvrtletí roku 2023.

Příspěvek k dekarbonizaci Česka

Jedná z továren společnosti Huhtamaki se nachází v Přibyslavicích nedaleko Třebíče. Místní závod Huhtamaki Fiber Packaging Czech Republic s.r.o. zde od roku 1690 vyrábí různé typy obalů pro potravinářský průmysl, které exportuje do 22 zemí celého světa.

Díky nové VPPA, kterou uzavřely společnosti BayWa r.e. a Huhtamaki tak dojde k malé dekarbonizaci české energetiky v blízké budoucnosti s využitím solární energie.