2 GWh/rok: Boom polské fotovoltaiky táhnou stále prosumeři

Polsko v roce 2020 zažilo největší solární boom ve své historii. Nové instalace fotovoltaických elektráren dosáhly cca 2 000 MWh a celková instalovaná kapacita fotovoltaiky dosáhla 3,5 GWh. Největší podíl na boomu polské fotovoltaiky měly loni střešní instalace.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Nový rekord

Podle analytiků polského Institutu obnovitelné energie (IEO) se v roce 2020 v Polsku instalovalo více než 2 000 MW nových fotovoltaických elektráren. Instalovaný výkon vzrostl z 1,5 GW na konci roku 2019 na téměř 3,5 GW na konci roku 2020. Představuje to téměř 150 % růst polského fotovoltaického trhu v minulém roce.

Největší nárůst byl zaznamenán v oblasti střešních fotovoltaických mikroinstalací o výkonu do 50 kWp. Střešní prosumeři (samovýrobci solární energie pro vlastní spotřebu) z řad domácností a firem tvořili téměř 80% celého fotovoltaického trhu v Polsku v roce 2020.

Nová polská energetická strategie předpokládá, že v roce 2030 bude v Polsku více než 300 energetických komunit využívajících obnovitelné zdroje. Cílem strategie je instalovat více než 1 milion střešních solárních elektráren pro vlastní spotřebu energie ze strany prosumerů. V současné době se počet prosumerů v Polsku pohybuje kolem 300 000.

Změna trhu

Podle analýzy IEO se v příštím roce změní rovnováha sil na polském fotovoltaickém trhu. Tempo růstu fotovoltaických mikroinstalací nejspíše zpomalí, protože stávající program dotací „Moje elektřina“ byl vyčerpán a ohlášený nový program pro fotovoltaiku dozná změn.

Nově mají být v dotačním programu pro prosumery zvýhodněny kombinace fotovoltaiky na střechách spolu s bateriemi, nabíječkami elektromobilů nebo inteligentními systémy řízení spotřeby v domácnostech. Nová podoba programu „Moje elektřina“ má být oznámena v průběhu následujících měsíců.

Budoucí rozvoj fotovoltaiky v Polsku čeká nová perspektiva. Místo střešních instalací přijde v roce 2021 boom pozemních fotovoltaických elektráren. Jen v roce 2021 se může postavit více než 1,2 GW solárních farem, které zvítězily v aukcích na nové OZE v letech 2018 a 2019.

Další nové velké pozemní fotovoltaické elektrárny vzniknou v důsledku aukcí na nové OZE, které proběhly v Polsku v roce 2020. Zde se vysoutěžilo více než 1,56 GW nových fotovoltaických elektráren o výkonu  přes 1 MW. Toto poskytuje dobrou perspektivu pro další růst fotovoltaického trhu v Polsku v následujících letech.

Celkem by se tak v Polsku v souladu s energetickou strategií mělo do roku 2030 nainstalovat až 14 GW nových fotovoltaických elektráren.