2 GW: Vláda schválila dotace na nové FVE a akumulaci v rámci Modernizačního fondu

Česko kráčí směrem k čistší energetice. Vláda schválila včera schválila novou podobu dotací pro Modernizační fond. Cílem je do roku 2030 podpořit vznik až 2 000 MWp nových fotovoltaických elektráren (FVE) na brownfieldech či v podobě agrivoltaiky na zemědělské půdě, včetně možností akumulace.

Zdroj: Conergy

Zdroj: Conergy

Zásadní proměna energetiky

Česká energetika projde v následujících deseti letech zásadní přeměnou směrem k většímu využívání čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci. Mezi opatření, která by se měla touto cestou vydat, budou patřit investice v oblasti teplárenství, budování nových obnovitelných zdrojů, ale také dopravy či modernizace průmyslu a podnikání.

Výsledkem bude významné snížení emisí skleníkových plynů a pozitivní dopad na klima i životní prostředí. Využívat k tomu bude 9 programů podpory a peníze ze 150 miliardového Modernizačního fondu, jehož základní strategický dokument včera schválila vláda. Česká republika tak pokračuje v plnění slíbených závazků o ochraně klimatu a snižování emisí CO2.

Podpora inovací

Program RES+ je jednou z devíti oblastí Modernizačního fondu, který podporuje vznik nových obnovitelných zdrojů energie. Program bude disponovat zhruba 60 až 80 miliardami korun.

Peníze by zájemci měli moct využít třeba na výstavbu fotovoltaických elektráren (FVE) na obtížně využitelných územích zasažených průmyslem či těžbou, v odůvodněných a povolených případech i na půdách nižší kvality.

Vůbec poprvé v historii Modernizační fond umožní podpory tzv. Agrivoltaiky, která kombinuje smysluplné využití půdy pro zemědělskou činnost a zároveň k instalaci fotovoltaických modulů na vysokých či svislých konstrukcích bez omezení zemědělské produkce, příp. za účelem pozitivního vlivu na zemědělskou produkci a za předpokladu vydání souhlasného stanoviska příslušného orgánu ochrany ZPF.

Nově mají být podpořeny také plovoucí fotovoltaické elektrárny na hladině vodních nádržích, a umožněna bude i podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje).

Revize rozdělení dotací

Program RES+ Modernizačního fondu bude s očekávanou alokací 60 až 80 miliard korun zdaleka největším (a někde i jediným) podpůrným nástrojem rozvoje nových obnovitelných zdrojů v letech 2021 až 2030. Bude disponovat násobně či dokonce řádově více prostředky než ostatní programy, ze kterých je či bude možné rozvoj obnovitelných zdrojů platit (Nová zelená úsporám, operační programy, Národní plán obnovy, Fond spravedlivé transformace).

„Modernizačnímu fondu se od loňského roku velmi intenzivně věnujeme a v porovnání s ostatními evropskými státy jsme v přípravách napřed. Schválení programového dokumentu vládou je důležitým krokem, na který nyní navazuje příprava prvních ostrých dotačních výzev, aby žadatelé mohli čerpat peníze co nejrychleji. Bude to obrovská příležitost ke změně naší energetiky směrem k její nízkoemisní budoucnosti a my jsme připraveni ji účinně a rychle podpořit,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Rozdělení prostředků může být upřesňováno s ohledem na další vývoj a cíle těchto oblastí, včetně zohlednění zájmu v každé z nich. Každé tři roky budeme vládu informovat o stavu implementace a na základě vyhodnocení míry využití prostředků a příspěvku dané oblasti k dosažení cíle případně navrhneme úpravu alokací jednotlivých prováděcích programů či úpravu jejich věcného zaměření,“ vysvětluje náměstek pro řízení EU fondů MŽP a předseda Platformy pro přípravu Modernizačního fondu Jan Kříž.

Předregistrační výzvy jedou, ostré se otevřou možná už v březnu

Už na podzim loňského roku Státní fond životního prostředí ČR spustil tzv. předregistrační výzvy pro první tři programy.

„Dosud evidujeme na 220 projektových záměrů v objemu 160 miliard korun, nejedná se ale o požadavek na dotaci, nýbrž o celkové předpokládané investiční výdaje projektů. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů, kteří se na nás obrací, předpokládáme, že další záměry ještě dorazí,“ popisuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který má Modernizační fond na starosti. Předregistrační výzvy jsou pro zájemce otevřené do 1. února 2021.

„Smyslem předregistračních výzev je aktivovat investory a získat přehled o jimi plánovaných projektech. Tyto informace následně využijeme pro co nejefektivnější nastavení ostrých výzev tak, abychom podporu zpřístupnili co největšímu okruhu žadatelů a různým technologiím. Zároveň jsme tímto krokem investorům umožnili dopředu jejich projektové záměry konzultovat,“ zdůvodňuje Petr Valdman.

Podle Valdmana rozhodně neplatí, že kdo se do února do předregistračních výzev nepřihlásí, nebude mít v dalších letech nárok na předložení žádostí do ostrých dotačních výzev. „Předregistrace v nyní otevřených výzvách je povinná jen pro projekty podávané v roce 2021. V druhé polovině roku 2021 je v plánu vypsání dalších předregistračních výzev pro následující roky,“ uzavírá Valdman.