1800 MWh: V Austrálii vyroste obří baterie pro akumulaci zelené energie

Společnost Neoen Australia Pty Ltd (dále jen „Neoen“) připravuje obří projekt na výrobu zelené energie v kombinaci s akumulací v jižní Austrálii. Pod názvem „The Goyder South Hybrid Renewable Energy Facility (GSHREF) zde vyroste obří park, který zahrnuje větrnou elektrárnu o výkonu 1200 MW, solární elektrárnu o výkonu 600 MW a obří bateriové úložiště o výkonu a kapacitě 900MW/1800 MWh.

Zdroj: WEMAG

Zdroj: WEMAG

Postupná realizace

Na projektu GSHREF společnost Neoen pracuje již od roku 2017. Celý projekt bude realizován ve třech fázích s kapacitou 400 MW ve větru, 200 MW ve slunci a 300MW/600 MWh v akumulaci. Po uvedení do provozu bude tato obří hybridní solární elektrárny dodávavat do sítě více enž 4,8 TWh čisté energie ročně.

Společnost Neoen v současnosti provozuje obří akumulátor s využitím baterií od Tesly s kapacitou 129 MWh a výkonem 100 MW. V brzké době se toto obří úložiště dočká rozšíření. Její výkon stoupne o 50 MW a kapacita o 64,5 MWh. Podle některých svědectví už operace pravděpodobně začala, protože Tesla naváží Powerpacky do areálu. Realizace navýšení kapacity by měla proběhnout v prvním pololetí příštího roku.

Perspektivní technologie

Systémy pro výrobu zelené energie se už od dob svého vzniku potýkají s jedním zásadním problémem – jejich výroba v čase velice kolísá. To se dá řešit přidám dalších zdrojů, které se snadno spouštějí, například elektráren, které spalují zemní plyn. To je však drahé a neekologické. Vhodnější je nasazení akumulačních systémů, které v čase nízké poptávky energii ukládají a poskytnou ji k dispozici, kdy je potřeba. U nás takovýto problém řeší například elektrárna Dlouhé stráně.

Pro Austrálii je projekt důležitý, protože v průběhu dekády 2030-2040 chce kompletně přejít na energii z obnovitelných zdrojů. Ty jsou ovšem značně nestabilní a je tak výhodné a v podstatě i nutné, mít energii někde uloženou, aby se pokrylo například období, kdy solární panely nemohou dodávat plný výkon.

Bateriové systémy Powerpack od Tesly jsou ve velkém množství používány u elektráren využívající obnovitelné zdroje energie, slouží také pro zajištění stability elektrické sítě.  Dobrým příkladem tohoto využití je Hornsdale Power Reserve, což je vlastně velká „farma“ Powerpacků v jižní Austrálii nacházející se poblíž větrné elektrárny Hornsdale Wind Farm.

Tato elektrárna sestává z 99 větrných turbín a dodává do sítě výkon až 315 MW. Velkým problémem ovšem byla její stabilita při různém počasí a dieselové generátory se ukázaly jako ekonomicky nevýhodné. Proto společnost Neoen vsadila na bateriové technologie.