160 MW: První kanál se může změnit v obří solární elektrárnu ve Španělsku

Vláda španělského regionu Navarra schválila realizaci nového solárního projektu o výkonu 160 MWp. Nová fotovoltaická elektrárna bude unikátní svým umístěním, solární panely se budou instalovat na kanálu Navarra, který je jedním největších umělých zavlažovacích systémů ve Španělsku.

Zdroj: Wikipedia

Inspirace z Indie

První fotovoltaická elektrárna umístěna na vodním kanálu vznikla již v roce 2014 v Pandžábu v Indii. Vyrobená solární energie slouží místním zemědělcům k napájení zařízení pro zavlažování místních pozemků. Její přebytky pak odtékají do distribuční sítě.

V následujících letech pak v Indii vznikla řada tzv. „solárních kanálů“. Vůbec největší FVE umístěná na síti kanálu má úctyhodná výkon 100 MW. Tento  projekt solární elektrárny na kanálech odbočujících z řeky Narmada se táhne v délce 40 km.

Celkem se v Pandžábu  nachází více než 80 000 km kanálů. Podle místní energetické společnosti by se zde při přeměně cca 30 %  všech kanálů na solární elektrárny mohlo vyrábět 18 000 MW energie, což by ušetřilo 90 000 akrů půdy.

Obří španělský projekt

Obdobný projekt „solárních kanálů“ se nyní rodí ve Španělsku. Místní Asociace pro obnovitelné zdroje energie Anpier zde připravuje nový fotovoltaický projekt na kanálech o výkonu ve výši 160 MW.

Nový solární projekt již schválila regionální vláda Navarry. Jeho cílem je vyrábět udržitelnou elektřinu pokrytím Navarrského kanálu solárními panely. Jedná se o jeden z největších umělých zavlažovacích kanálů v zemi.

Pokud se tento projekt bude realizovat, pak díky jeho výkonu ve výši až 160 MWp, by to umožnilo až zdvojnásobit instalovanou kapacitu v obnovitelných zdrojích v tomto regionu. Přínosem projektu bude také ochrana vodních ploch.

Smysluplné využití stávající infrastruktury

Právě tento typ projektu pomůže na kanálech snížit odpařování vody, která je vzácným a nezbytným zdrojem pro rozvoj zemědělství v regionu. Chladicí účinek vody by byl prospěšný i pro fotovoltaický systém, protože by zvýšil účinnost solárních panelů. Navíc, zastíněním kanálů by se ztráty vody odpařováním snížila o 30 %.

Podle studie, kterou vypracovala asociace Anpier, je  tento projekt umístění solárních panelů na kanálech technicky i finančně proveditelný, protože by výrazně snížil odpařování vody. Navíc, tento projekt by se mohl opakovat na všech kanálech s podobnými charakteristikami ve Španělsku.

„V asociaci Anpier podporujeme malé a střední fotovoltaické elektrárny a žádáme, aby byly budovány v místech, kde lze využít stávající infrastrukturu, nebo v místech, která nejsou ohrožením zemědělství,“ zdůrazňuje Juan Antonio Cabrero, víceprezident asociace Anpier.