1044 MWp:  Společnost s českými kořeny postaví největší fotovoltaickou elektrárnu v Evropě

Rezolv Energy, nezávislý výrobce čisté energie se sídlem v Praze, získal povolení na výstavbu a provoz solární fotovoltaické elektrárny o výkonu 1044 MW v západním Rumunsku. Vznikne tak největší fotovoltaická elektrárna v Evropě. Společnost Rezolv Energy se zaměřuje na výrobu udržitelné energie v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Zdroj: EnBW

Kombinace solárů s akumulací

V současné době probíhá posuzování vhodných technologických řešení a možností financování celého projektu, přičemž samotná výstavba bude zahájena v první polovině příštího roku. Rezolv Energy počítá s uvedením elektrárny do ostrého provozu v roce 2025.

Solární park bude tvořit přibližně 1,6 milionu nových panelů. Společnost počítá s průměrnou roční výrobou kolem 1 500 000 MWh, což znamená dostatek čisté energie pro více než 370 000 domácností. Komerční a průmysloví uživatelé budou moci nakupovat čistou elektřinu přímo od výrobce prostřednictvím PPA, tedy dlouhodobých smluv o nákupu elektřiny.

Projekt bude napojen na nadzemní vedení vysokého napětí 400 kV a jeho součástí bude též bateriový systém o výkonu 135 MW, který bude schopen dodávat elektřinu po dobu čtyř hodin. Toto řešení umožní optimální zatížení vedení vysokého napětí a vyrovnání nestabilních dodávek energie z obnovitelných zdrojů.

Návrh rozsáhlého projektu, celý proces výstavby i následný provoz elektrárny bude probíhat v souladu s nejvyššími standardy ESG. Společnost Rezolv Energy přitom klade zvláštní důraz na integraci symbiotických zemědělských aktivit přímo v areálu elektrárny.

Velká část nekvalitní zemědělské půdy, která se nachází v této lokalitě, totiž bude přeměněna na pastviny pro ovce. Výhodnost tohoto synergického přístupu potvrdil nedávný výzkum ve Spojených státech, z nějž jasně vyplývá, že výsledný výnos z pastvy je shodný na pastvinách se solárními panely i na otevřených loukách. Projekt počítá i s dalšími opatřeními pro zvýšení biologické diverzity, jako je např. včelařství.

Společnost s českými kořeny

Jim Campion, výkonný ředitel společnosti Rezolv Energy, vysvětluje: „S prvními projekty jsme začali v Rumunsku, které se prioritně zaměřuje na obnovitelné zdroje a kde se nám podařilo rychle identifikovat dvě velké příležitosti. Naše sídlo je však v České republice a v Praze budujeme Centrum excelence pro obnovitelné zdroje. Rádi bychom zde rozvíjeli podobné solární projekty. Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren je v České republice stále vyšší než v Rumunsku, ale za posledních deset let tu nevznikl žádný opravdu velký solární park. Právě teď, zejména v souvislosti s vysokými cenami elektřiny, je potřeba znovu prověřit benefity využití solární energie. Fotovoltaika může komerčním a průmyslovým zákazníkům zajistit vysoce konkurenceschopnou elektřinu bez dotací a za stabilní cenu.“

Společnost Rezolv Energy byla založena počátkem tohoto roku společností Actis, předním globálním investorem do udržitelné infrastruktury. Ačkoli je společnost nově založená, její vedoucí tým působí v Praze již více než deset let a v minulosti v České republice realizoval a řídil řadu energetických projektů, včetně větrné elektrárny o výkonu 18 MW v Horní Loděnici u Olomouce a solární elektrárny RETA, která zahrnuje více než 96 000 solárních panelů ve třech parcích, a to v Mimoni (4,4 MW), Točníku (2,1 MW) a Lomečku (0,9 MW). Minulý měsíc společnost také oznámila, že ve spolupráci se společností Low Carbon realizuje další významný projekt v oblasti obnovitelných zdrojů v Rumunsku: 450MW větrnou elektrárnu „Vis Viva“.