100 MWp: Kosovo připravuje stavbu obří solární elektrárny s akumulací

Kosovo plánuje projekt výstavby solární elektrárny, která částečně přispěje k řešení problému znečištěného ovzduší v Prištině. Projekt bude financován s podporou mezinárodního společenství.

Zdroj: Solek

Obří instalace

Projekt výstavby solární elektrárny o výkonu 100 MW nazvaný Solar4Kosovo v hodnotě 64 mil. EUR bude financován s podporou EU, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a německé banky KfW.

Před samotnou výstavbou solární elektrárny bude provedena revitalizace skládek popela z elektráren, které se nachází v okolí tepelné elektrárny Kosovo A.

Zemní práce a výstavbu vnitřních komunikací solární elektrárny provede kosovská společnost Kosovo Energy Corporation. Po revitalizaci bude na upravené ploše o rozloze 150 hektarů vystavěna zmíněná solární elektrárna.

Podpora udržitelného rozvoje Kosova

Na projekt solární elektrárny naváže výstavba systému ukládání nevyužité energie do akumulátorů. I tento projekt bude financován s podporou mezinárodního společenství.

Energie z akumulátorů bude využita pro ústřední vytápění bytů během zimních období. Nové zdroje elektrické energie zajistí přístup k systému centrálního vytápění pro zhruba 38 000 občanů, který nahradí individuální topné systémy a zároveň přispěje k částečnému řešení problému znečištěného ovzduší v Prištině.

Solární elektrárna s napojením na akumulátory tak podpoří energetickou transformaci a další iniciativy udržitelného rozvoje Kosova.

Pro české firmy, které se zabývají solární energetikou, se tak v Kosovu naskýtá příležitost spolupracovat na jednom z nejmodernějších energetických projektů na západním Balkáně.

Autor: Květoslav Sulek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Prištině