10 MW: Shell uvedl do provozu největší evropský elektrolyzér pro výrobu zeleného vodíku

Projekt Refhyne, pilotní projekt společnosti Shell na výrobu vodíku, disponuje instalovaným výkonem 10 MW. Jedná se o součást největší německé rafinérie v Severním Porýní-Vestfálsku. Záměrem britsko-nizozemské společnosti Shell je do roku 2024 zdesetinásobit výrobní kapacitu tohoto zařízení.

Zdroj: Shell

Dekorbanizace rafinerie

Projekt realizovaný pod názvem Refhyne, který je realizován  společností Shell, byl z 50 % spolufinancován z eurofondů.  Elektrolyzér má potenciál dekarbonizovat rafinační proces v největší německé rafinérii Chemical Park Rheinland a také přispět ke stabilizaci elektrizační soustavy.

„Spuštěním největšího zařízení na PEM elektrolýzu (rozklad vody na vodík a kyslík využívající technologií s polymerní membránou – pozn. red.) v Evropě posilujeme naši vedoucí úlohu v této oblasti,“ uvedl při příležitosti otevření provozu Armin Laschet, ministerský předseda spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a zároveň předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Refhyne je nyní největší evropskou výrobnou vodíku a právě projekt PEM elektrolyzéru by mohl sehrát klíčovou roli v rozvoji vodíkové ekonomiky. Cílem je nejprve dekarbonizovat rafinérské procesy a následně stabilizovat rozvodové soustavy, které trpí nestabilitou spojenou s výrobou energie ze solárních a větrných elektráren.

Přestože továrna s kapacitou 10 MW je zatím největší svého druhu v Evropě, jedná se o pilotní projekt, který pokládá základy k mnohem ambicióznějším plánům v oblasti výroby zeleného vodíku.

Navýšení kapacity na desetinásobek

Elektrolyzér s instalovaným výkonem 10 MW vyrobí ročně cca 1300 tun zeleného vodíku za předpokladu, že bude dostupné potřebné množství obnovitelné elektřiny.

Poptávka po uhlíkově neutrálním vodíku ze strany evropského průmyslu neustále roste. Pro energeticky náročná odvětví je vodík vhodnou cestou k dekarbonizaci. Po Evropě tak rostou nové elektrolyzéry, které umí štěpit molekuly vody na vodík.

Pokud se 10MW pilotní projekt na výrobu zeleného vodíku osvědčí, Shell chce v budoucnosti jeho výkon rozšířit o dalších 100 MW instalovaného výkonu do roku 2024. Takové zařízení by bylo největším elektrolyzérem na světě.

Vodík vyrobený v největším evropském elektrolyzéru přitom v první etapě poputuje právě do rafinérie – konkrétně do německé Chemicals Park Rheinland. Ta patří společnosti Royal Dutch Shell a měla by se stát srdcem transformace fosilního průmyslu.