R E G I S T R A C E  f i r m y  d o  a d r e s á ř e

Zde můžete přidat Vaši firmu do adresáře:
Přidat svou firmu
Obchodní podmínky

A D R E S Á Ř  F I R E M

Adresář firem - Obchodní podmínky


Prezentace v Adresáři firem

_________________________________________________________________________

Popis Adresáře firem

Adresář firem portálu SolarniNovinky.cz  slouží jako oborový seznam firem, které podnikají ve fotovotoltaice a sdružených oborech.

Adresář firem je jednou z nejnavštěvovanějších částí portálu SolarniNovinky.cz a jeho hlavní přidanou hodnotou je jeho podrobné členění solárních firem podle oborů,  abecedy nebo regionů.

Záznam v Adresáři firem  SolarniNovinky.cz  je podmínkou pro všechny ostatní formy propagace.

Od roku 2010 je portál SolarniNovinky.cz nejnavštěvovanější online medium věnované fotovoltaice. Díky zápis v Adresáři firem získáváte velmi kvalitní odkaz na Vaše stránky z portálu SolarniNovinky.cz , který je díky svému specifickému zaměření a obrovskému množství odborných informací výborně hodnocen fulltextovými vyhledávači.

_________________________________________________________________________

Cenové podmínky pro zařazení do Adresáře firem

Zařazení údajů o firmě do Adresáře firem je placenou službou.

Lze vybrat ze dvou druhů zápisu:

a ) Prioritní zápis
– 6 900 Kč bez DPH/rok

b) Základní zápis – 2 400 Kč bez DPH/rok


Součástí obou forem placeného zápisu v Adresáři firem info je možnost zdarma zadávat firemní akce do kalendáře akcí (Události) a nabídky volných pracovních míst v oboru.

Při objednání v průběhu roku Vám bude účtována poměrná částka do konce kalendářního roku. Vždy na začátku nového roku Vám zašleme fakturu na další rok.

_________________________________________________________________________

Možnosti zápisu do Adresáře firem

a) Prioritní zápis

- exkluzívní místo pouze pro maximálně 6 vybraných firem z oboru
- cena této služby je 6 900 Kč/rok bez DPH
- zápis lze objednat pouze na celý kalendářní rok

Výhody:

- 2 x bezplatná publikace článku v sekci ZPRÁVY              
- možnost zdarma přebírat autorské články na aktuální téma pro Vaše zákazníky
- bezplatné zadávání nabídek do Kalendáře akcí        


b) Základní zápis

- cena této služby je  3 600 Kč/rok bez DPH  
- zápis lze objednat pouze na celý kalendářní rok        
- možnost zdarma přebírat autorské články na aktuální téma pro Vaše zákazníky       
- bezplatné zadávání nabídek do Kalendáře akcí