Energetická soběstačnost pro domácnosti
Konference Energetická soběstačnost pro domácnosti v Ostravě
Předběžný program konference Energetická soběstačnost pro domácnosti
Úterý: 24.1.2017: Energeticky efektivní řešení pro rodinné domy a budovy
09:30 - 10:00
Zkušenosti s provozem budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Ing. Cyril Svozil, generální ředitel, Fenix Group a.s.
10:00 - 10:30
Mikroklimatické podmínky budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Ing. Miroslav Urban, Ph.D., katedra TZB, ČVUT Praha
10:30 - 11:00
Zkušební režim budovy s téměř nulovou spotřebou energie jako aktivního prvku energetické soustavy
Ing. Jan Včelák, Ph.D., UCEEB, ČVUT Praha
11:00 - 11:30
Řešení ČES ESCO v oblasti energetické účinnosti a hybridních fotovoltaických elektráren
Ing. Jan Baláč, projektový manažer, ČEZ ESCO
11:30 - 12:00
Modulový řídící systém pro řízení hybridních fotovoltaických elektráren
Bc. Tadeáš Tesař, jednatel, AERS s.r.o.
12:00 - 12:30
Optimalizace nákladů na ohřev vody pomocí FV systémů
odborný garant: Ing. Ondřej Vrla, Marketing Manager, UNITES Systems a.s.
13:00 - 13:20
Mikrokogenerace – můžeme s ní již počítat při vytápění podniků a bytových domů?
Ing. Kateřina Dittel Ksandrová, Bosch Termotechnika
13:20 - 13:40
Teplá voda hned, bez cirkulace. Úspora vody a samoregulační elektrické podlahové vytápění
Ing. Miroslav Kašák, Raychem
13:40 - 14:00
Smart větrání – řízení vnitřního prostředí, vlhkosti a CO2
Ing. Martin Bažant, Atrea
14:00 - 14:20
Chytré měřiče spotřeby jako cesta ke snížení spotřeby energií v domácnostech i firmách
Patrick Zandl, Energomonitor
14:20 - 14:40
Bezpečnostní rizika chytrých spotřebičů a internetu věcí
Patrick Zandl, Energomonitor
14:40 - 15:00
Vytápění tepelným čerpadlem v kombinaci s fotovoltaikou a akumulací, řízení systémem Home-Grid
Robert Mořkovský, Solární-panely.cz
15:00 - 15:30
Právník radí - přímý prodej elektřiny z vlastní fotovoltaiky
Mgr. Mikuláš Vargic, Doucha Šikola advokáti
15:30 - 16:00
Jak se starat o fotovoltaickou elektrárnu, abychom zabránili vzniku a šíření požáru
kpt. Ing. Petr Michut, kpt. Ing. Ondřej Toman, Technický ústav požární ochrany
Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz ve spolupráci s redakcí www.tzb-info.cz

Středa: 25.1.2017: Nové dotace, legislativa a optimalizace provozu hybridních fotovoltaických elektráren
09:30 - 10:00
Analýza a predikce budoucího vývoje FV trhu a akumulace energie do roku 2020
Ing. Jaroslav Dorda, analytik, provozovatel www.solarninovinky.cz
10:00 - 10:30
Legislativní změny v připojování a provozování FVE a bateriových systémů
Ing. Jakub Halamíček, místopředseda, Cech aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT)
10:30 - 11:00
Optimalizace výkonnosti FVE pomocí inteligentního monitoringu
Ing. Michal Skřépek, Ph.D., Vedoucí oddělení monitoringu a optimalizace obnovitelných zdrojů, VŠB- TU Ostrava
11:00 - 11:30
Představení baterie Zcell od výrobce REDFLOW - první malá zinko-brómová průtoková baterie pro použití v domácnostech či kancelářích
Jan Babka, jednatel, B64 s.r.o.
11:30 - 12:00
Nové možnosti dotací v rámci programu OP PIK - Úspory energie
Ing. Lada Kratochvílová, Projektová manažerka, Agentura pro podnikání a inovace (API)
13:00 - 13:30
Výhody nových baterii HE3DA v kombinaci s fotovoltaickým systémem pro Smart Grid
Radomír Prus, investor, HE3DA s.r.o.
13:30 - 14:00
Vyhodnocení programu Nová zelená úsporám a nové dotační tituly pro decentrální zdroje a baterie
Ing. Pavel Nejedlý, vedoucí oddělení programu Nová zelená úsporám, MŽP
a Mgr. Jakub Hrbek, ředitel odboru, Odbor řízení Národních programů, SFŽP
14:00 - 14:30
Hlavní zásady při výběru baterií a hybridních střídačů
Ing. Martin Kolařík, jednatel, Ostrovní elektrárny s.r.o.
14:30 - 15:00
Optimalizace energetické infrastruktury domu pomocí fotovoltaické elektrárny, akumulace a elektromobilu
Ing. Jaromír Klaban, obchodní ředitel, Teco a.s.
15:00 - 15:30
Výhody propojení fotovoltaické elektrárny s tepelných čerpadlem
Jaroslav Šafarík, jednatel REKUPERA s.r.o.
15:30 - 16:00
Jiná cesta ve fotovoltaice, aneb elektrárna podle vlastních představ
Jakub Staníček, Produkt manažer, i4wifi a.s. (skupina GWL/Power)
Program připravuje redakce www.solarninovinky.cz

* Organizátor konference si vyhrazuje právo na možnou změnu programu.