Proroctví: Českou fotovoltaiku čeká nová „éra“. Bez podpory, avšak s lepší perspektivou

Datum: 28. 03. 2011

Minulý týden distributoři elektřiny (ČSRES) potvrdili, že stop-stav pro připojování nových fotovoltaických elektráren (FVE) bude pokračovat prakticky po neurčitou dobu. Aniž by si to uvědomili, v podstatě tak nechtěně zahájili novou „éru“ české fotovoltaiky.

Podle našeho názoru se „nuceně resuctitována“ česká fotovoltaika bude dále rozvíjet primárně formou mikro-fotovoltaických instalací na střechách českých domácnosti.  Půjde to i bez státní podpory formou pevných výkupních cen či zelených bonusů.

Naděje i hrozba

Toto je naděje zejména pro domácnosti, které se budou moci snížit výrazně účet za elektřinu.  Je to zároveň dobrá zpráva i fotovoltaický sektor, poněvadž tento nový směr rozvoje české fotovoltaiky může přinést práci mnohým českým solárním firmám.

Zároveň je toto špatná novinka pro distributory. Distributoři pravděpodobně ani netuší, co brzy přijde a co je čeká a nemine.  Dá se konstatovat, že svým „krátkozrakým“ jednáním  si  „pod sebou řežou větev“. V budoucnosti tak přijdou o velkou část svých zisků, které jim plynou z poskytování distribučních služeb a dodávek elektřiny domácnostem a malým firmám.

Legislativní vyhlídky

Podle vyjádření zástupců energetických společností (ČSRES) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ke zrušení STOP-stavu může dojít až po dokončení novelizace související energetické legislativy. Zde vidíme největší úskalí v tzv. Národním akčním plánu pro podporu obnovitelných zdrojů (NAP).

S ohledem na fakt, že instalovaný výkon FVE je v současnosti vyšší než cílová hodnota v NAP pro rok 2020, lze stěží očekávat uvolnění STOP-stavu v tomto roce. Navíc zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ) i na veřejnosti přiznávají skutečnost, že v roce 2012 nemusí vyhlásit žádnou podporu pro FVE kvůli překročení NAP.

Očekáváme, že stop-stav bude (možná) zrušen na konci roku 2011, avšak připojování nových FVE bude výrazně omezeno i v následujících letech. A to buď v podobě striktních limitů v rámci NAP pro FVE nebo rozhodnutím ERÚ o „nulové podpoře“ pro FVE. Tento předpoklad snad může zvrátit pouze intervence ze strany Evropské komise, což může, ale nemusí nastat.

Příprava na změny

Je zcela jasné, že solární firmy v České republice, pokud chtějí přežít, musí na vzniklou situaci reagovat. Domníváme se, že existují v podstatě tři možnosti:

• buďse orientovat  na zahraniční trhy (Německo, Itálie, Bulharsko, Ukrajina, atd)

• poskytovat servis a upgrade stávajícím fotovoltaickým elektrárnám v ČR (relativně malý potenciál)

• nebo se zaměřit na mikro-fotovoltaické elektárrny (MFVE) pro domácnosti, které mohou být konkurenceschopné i bez podpory ze strany státuz (tj. poskytování pevných výkupních cen nebo zelených bonusů).

V tomto článku se zaměříme na staro-novou obchodní příležitost na MFVE, které se budou rozvíjet v ostrovním provozu. Zde se opravdu naskýtá velký potenciál pro budoucí rozvoj české fotovoltaiky.

Co je to MFVE?

Pod pojmem MFVE míníme malou domácí FVE, která bude fungovat autonomně na distribuční síti.  V podstatě se jedná o tzv. "hybridní fotovoltaický systém", který k tomu aby fungoval, už nemusí být k distribuční síti vůbec připojen. Do distribuční sítě žádnou elektřinu nedodává a je od ní galvanicky oddělen.

V období, kdy je nízká výroba energie z panelů, samozřejmě elektřinu prostřednictvím klasické přípojky z distribuční sítě odebírá. Zdůrazňujeme, že je však nutno technicky zařídit ( a to jednoduše lze), aby do sítě žádný proud netekl – majitel MVFE se bude chovat jako čistý spotřebitel. V případě zrušení stop stavu a vydání povolení se jen případně povolí v nastavení dodávka přebytků do distribuční sítě.

Výchozí předpoklady

Očekáváme, že kurz koruny vůči EUR bude spíše posilovat a nepoklesne pod 25 Kč/EUR. Dále  předpokládáme, že v  roce 2011 bude pokračovat pokles velkoobchodních cen solárních panelů, a to platí zejména pro tenkostěnné panely. Více informací o jejich výhodách naleznete ZDE.

Reálně se dá očekávat, že ceny kvalitních čínských tenkostěnných panelů již v polovině roku 2011 klesnou pod úroveň 1,00 EUR/Wp. O tom, že ceny opravdu míří tímto směrem, svědčí informace z velkoobchodní burzy pvXchange, které naleznete v níže uvedeném obrázku.

Podle našich kalkulací dosáhnou instalační náklady pro MFVE (tj. malé střešní systémy s výkonem do 10 kW) z pohledu konečného zákazníka hladiny cca 45 000 – 50 000 Kč/kWh (ceny budou dále klesat). Rovněž počítáme, že konečná cena elektřiny pro domácnosti bude stoupat, a to nejméně o 5-10%  ročně v následujícím období.

Pro zjednodušení vycházejme z toho, že cena elektřiny je konstantní ve výši 5 Kč/kWh. Dále předpokládáme, že MFVE vyrobí ročně cca 1000 kWh/kWp instalovaného výkonu, což je reálné.

V našem modelovém příkladu vycházíme z faktu, že majitel takového systému se rozhodne pro instalaci MFVE o výkonu 3 kWp, což je zcela dostačující pro průměrnou českou domácnost. V rámci našeho příkladu budeme spíše konzervativní, a proto předpokládáme, že  celkové pořizovací náklady budou činit 150 000 Kč (bez DPH) pro takovou instalaci.

Vyplatí se to?

V našem modelovém příkladu počítáme s tím, že majitel MFVE bude mít možnost  vyrobenou energii v době svitu zcela spotřebovat (nebo přebytky odprodat sousedovi za cca 4-5 Kč/kWh v rámci upevnění dobrých sousedských vztahů).

Pokud ročně MFVE opravdu vyrobí 3000 kWh, které se spotřebují na daném místě, pak takový majitel ročně ušetří cca 15 000 Kč (úspory za nákup elektřiny). Takový systém se zaplatí i bez dotací za nějakých 10 let.

Sci-fi nebo realita?

Mnohým to přijde jako sci-fi, ale při současné ceně elektřiny pro domácnosti ve výši 5 – 6 Kč/kWh má tato kalkulace zcela reálné základy. Tato investice se majiteli MFVE vrátí formou úspor za elektřinu v horizontu  cca 10 let. Navíc dalších 20 let bude MFVE dále vydělávat. Musí být splněn jediný předpoklad – spotřebovat všechnu takto vyrobenou elektřinu v místě výroby.

Další vize rozvoje MFVE

Věříme, že zajímavou alternativou bude i možnost akumulace vyrobené elektřiny. Tyto systémy jsou již k dispozici a postupně přicházejí na trh nové aplikace, které umožní lepší efektivitu MFVE jako hlavního nebo doplňkovoho zdroje elektřiny v kombinaci s akumulátory.

Další možnosti pro rozvoj MFVE s výkonem v řádu jednotek kWp je jejich propojení s řízením spotřeby domácích spotřebičů. Pro toto nutno zajistit, aby veškerá elektřina byla spotřebována v domácnosti a nedocházelo k neoprávněným dodávkám do sítě.

Žádné legislativní překážky

Výroba elektřiny v malém rozsahu pro vlastní spotřebu pomocí MFVE, pokud není požadována podpora, evidentně nepodléhá povinnosti získat licenci ze strany ERÚ. Podle dostupných informací toto stanovisko sdílí i MPO.

V České republice již dnes existují stovky autonomních systémů, které jsou provozovány zcela bez licence. Navíc malé motorové elektrocentrály o výkonech desítek kilowattů (fungují na obdobné bázi jako MFVE) jsou běžně dostupné v maloobchodní síti a k jejich provozování nepotřebujete žádnou licenci.

Jaké jsou další výhody?

Provoz MFVE bez podpory a bez licence od ERÚ přinese spoustu dalších výhod:
- žádné starostí se vyplňováním a zasíláním výkazů na ERU a distributorům
- žádné problém s fakturací, vedením účetnictví a daňovou agendou
- žádné problémy při případné ztrátě zaměstnání, kdy budete dále pobírat podporu v nezaměstnanosti
- pomůže to urychlit konec energetického monopolu.

Nová perspektiva

Je evidentní, že všechny trvalé restrikce, omezení a zákazy už stejně obnovitelné zdroje nezarazí. Pouze přesměrují vývoj fotovoltaiky jiným směrem. A zřejmě pro stávající energetiku ještě méně příznivým.

Místo zdrojů spolupracujících se distribučními sítěmi se tak budoucí fotovoltaika v ČR přeorientuje   na zdroje fungující v  "poloostrovním nebo zcela v ostrovním režimu". Dveře této komnaty se otevírají. Už příliš mnoho lidí tuší, co se za nimi skrývá. Navíc „zakázané ovoce“ chutná dvakrát tolik.

Distributoři mohou svých chováním lidem znepříjemnit život, což činí, ale vývoj nedokáži zarazit. Českou fotovoltaiku čeká nová éra, éra obrody a lepší perspektivy. Smyslem fotovoltaiky již nebude dodat co nejvíce elektřiny do sítí energetických molochů, ale osvobodit občany od energetických monopolů!

Kdy to přijde?

D Ř Í VE  N E Ž  SI  M Y S L Í T E…

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Archiv
Facebook
Přečteno: 10978x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: