MPO vypsalo výběrové řízení na místo člena Rady Energetického regulačního úřadu

Datum: 24. 06. 2019
Ministr průmyslu a obchodu dne 21. června 2019 výběrové řízení na člena Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Řádné funkční období člena Rady začne dnem 1. srpna 2019 a končí dnem 31. července 2024.

ERÚ


Doplnění Rady ERÚ

Ministr průmyslu a obchodu v souladu s ustanovením § 17b zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, předkládá vládě ČR návrh na jmenování členů Rady Energetického regulačního úřadu.

V čele Energetického regulačního úřadu je Rada Energetického regulačního úřadu (dále jen Rada), která má pět členů. Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Předseda řídí činnost Rady, v jeho nepřítomnosti řídí její činnost jím pověřený člen Rady. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu.

Sídlem Energetického regulačního úřadu je Jihlava; další pracoviště Energetického regulačního úřadu jsou dislokována v Praze a v Ostravě.

Řádné funkční období člena Rady začne dnem 1. srpna 2019 a končí dnem 31. července 2024.

Působnost členů Rady je dána zákonem č. 458/2000 Sb. a zahrnuje zejména:

a) schvalování
1. plánu činnosti Energetického regulačního úřadu,
2. návrhu rozpočtu Energetického regulačního úřadu a závěrečný účet Energetického regulačního úřadu,
3. jednacího řádu Rady, organizační, spisový a podpisový řád Energetického regulačního úřadu,
4. zprávy o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu,
5. návrhů prováděcích právních předpisů,
6. návrhů zásad cenové regulace,
7. návrhů cenových rozhodnutí,

b) rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným Energetickým regulačním úřadem,

c) jmenování členů rozkladové komise.

Požadavky a předpoklady pro výkon funkce člena Rady, které musí žadatel podle energetického zákona splňovat:

Člen Rady musí být občanem České republiky a musí být plně svéprávný a bezúhonný. K dalším požadavkům patří nejméně 7-letá praxe v oboru energetiky, z toho alespoň 3 roky v řídící nebo vedoucí funkci. Za praxi v oboru energetiky se považuje trvalá činnost ve výrobě, přenosu, přepravě, distribuci, rozvodu či dodávce elektřiny, plynu nebo tepla, činnost v oblasti obchodu s elektřinou, plynem nebo teplem nebo činnost v orgánech státní správy a operátora trhu v těchto oborech.

Výběrového řízení se může účastnit žadatel o členství v Radě, který své podklady doručí Ministerstvu průmyslu a obchodu ve lhůtě do 4. července 2019. Další informace naleznete na webu MPO.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: ERÚ
Facebook
Přečteno: 504x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: