Expert: Státní energetická inspekce oznámila zahájení kontrol FVE. Překračuje přitom zákon

Datum: 05. 03. 2019
Státní energetická inspekce (SEI) ve své tiskové zprávě z 11. února  2019 oznámila, že v letošním roce obnoví svou činnost v oblasti cenových kontrol při výplatě podpory výroby elektřiny. SEI přitom nezastírá, že jí jde zejména o podporu vyplácenou fotovoltaickým elektrárnám (FVE). Z obsahu této tiskové zprávy plyne, že SEI předpokládá mimořádný rozsah kontrol. 

Doucha ˇ


„Naše praktické zkušenosti z účasti na prvních provedených kontrolách u klientů,  kterým SEI již oznámení o zahájených kontrolách rozeslala, potvrzují poměrně široký záběr kontrol. Pro takový způsob provádění kontroly však SEI chybí právní opora,“ říká právní expert Mgr. Pavel Doucha z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti. s.r.o.

Sporné kontroly FVE

Kontroly SEI jsou zaměřeny na vznik nároku na podporu k roku uvedení výrobny do provozu. K tomu SEI vyžaduje řadu dokumentů, z nichž některé nemají na vznik nároku na podporu vůbec vliv (montážní list prvního elektroměru PDS), jiné nejsou provozovatelé FVE ani povinni archivovat, pokud se bavíme-li  o výrobnách z let 2009 a 2010. 

SEI chce dále zkoumat soulad hodnoty celkového instalovaného výkonu se skutečným stavem, počty a typy použitých panelů a měničů, umístění měřících zařízení, měření technologické vlastní spotřeby a celou řadu další aspektů provozu FVE. Postup SEI vyvolává dojem, že shromažďuje veškerou dokumentaci k výrobně a bude jí analyzovat tak dlouho, dokud nenajde nějaké porušení zákona ze strany jejího provozovatele.

Překročení zákonných kompetencí

SEI se chová, jako by si neuvědomila, že novelou zákona účinnou od roku 2016 ztratila veškeré kompetence kontrolovat plnění podmínek zákona o podporovaných zdrojích a energetického zákona. 
Tyto kontroly spadají do působnosti Energetického regulačního úřadu. SEI zůstala pouze kompetence cenové kontroly, která může být zaměřena pouze na dodržení správného postupu účtování a výplat stanovených výkupních cen. Pokud se snaží SEI kontrolovat něco jiného, překračuje přitom své zákonné kompetence.

Naše právní kancelář doporučuje svým klientům z řad provozovatelů FVE bránit se takovému postupu ze strany SEI všemi právními prostředky. Inspekce je orgánem, který již v minulosti prokázal, že v zájmu zásahu proti podpoře výroby elektřiny ze slunečního záření je schopen jít do krajnosti a překrucovat znění právních předpisů. 

Stačí si vzpomenout na kontroly, v nichž se SEI nesmyslně snažila odebrat podporu výrobcům, kteří neprokázali instalaci elektroměru PDS v roce, k němuž nárokují svou podporu. Tato snaha SEI naštěstí zcela ztroskotala a inspekce prohrála všechny soudy v této záležitosti. 

K opatrnosti vybízí rovněž větička z tiskové zprávy SEI, že výsledky těchto kontrol mohou sloužit i pro potřeby kontrol přiměřenosti podpory (tzv. kontroly překompenzace). Vnímáme riziko, že i k těmto kontrolám přistoupí SEI „podobně aktivistickyů. I z toho důvodu je důležité důsledně vyžadovat po SEI postup striktně v souladu se zákonem.

Autor: Mgr. Pavel Doucha, Partner, Doucha Šikola advokáti. s.r.o.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Facebook
Přečteno: 1949x
E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.3 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: