Kalifornie chystá kompletní přechod na bezemisní zdroje

Datum: 19. 02. 2019
Kalifornie je po Havaji druhým americkým státem, který přijal závazek kompletního přechodu na bezemisní energetiku. Má se tak stát do roku 2045. Stoprocentní transformace na energetické zdroje, které nevypouštějí skleníkové plyny, přinese zajímavé podnikatelské příležitosti v oblasti uskladnění energie, energetické účinnosti či elektromobility. Energetická revoluce v Kalifornii může být zajímavou šancí také pro české energetické, strojírenské i IT firmy.

Ads-Tec


Kalifornie se už dnes v mnoha ohledech prezentuje jako americký lídr v oblasti ochrany životního prostředí. To se týká jak celkové míry recyklace, tak množství elektromobilů nebo podílu obnovitelných zdrojů. Závazek kompletního přechodu na bezemisní zdroje je součástí nově přijatého Zákona SB 100 („The 100 Percent Clean Energy Act of 2018“).

Stávající modely ukazují, že kromě rozšíření obnovitelných a dalších bezemisních zdrojů bude k dosažení cílů do roku 2045 potřeba zásadním způsobem navýšit kapacity na uskladnění energie. Nové podnikatelské příležitosti vzniknou i díky podpoře energetických úspor – včetně zvyšování energetické účinnosti budov i spotřebičů. Nástup bezemisních zdrojů jde ruku v ruce s přechodem na elektromobilitu, která si vyžádá novou infrastrukturu a také právě nové zdroje elektřiny.

Nejen obnovitelné zdroje?

V současnosti pochází 32% kalifornské elektrické energie z takzvaných nových obnovitelných zdrojů. Z toho třetina připadá na solární panely, čtvrtina na geotermální elektrárny, čtvrtina na vítr a 15 % na biomasu. Dalších 12 % celkové elektřiny vyrábí Kalifornie bezemisně v tradičních hydroelektrárnách a 9 % v jaderných reaktorech. Zbývajících 40 % elektrické energie produkují plynové elektrárny.

Nově přijatý zákon SB 100 dává Kalifornii určitou flexibilitu. Požaduje sice dosažení 60 % energie z nových obnovitelných zdrojů do roku 2030, pro zbývajících 40 % ale není tak striktní. Má jít nicméně také o bezemisní energii (zero-carbon), což teoreticky zahrnuje i velké hydroelektrárny, novou generaci jaderných reaktorů nebo plynové elektrárny se zachytáváním a podzemním ukládáním uhlíku – tedy technologií CCS (Carbon Capture and Storage). Aktuálně ale žádné takové nové zdroje plánované nejsou.

Předpokládá se spíše masivní rozvoj solárních a větrných elektráren. Pro naplnění cíle by ovšem bylo třeba vybudovat 25 tisíc stožárů větrných elektráren a 1200 solárních farem.

200krát silnější baterie

Vzhledem k nerovnoměrným dodávkám elektřiny z obnovitelných zdrojů se předpokládá, že si reálná transformace kalifornské energetiky vyžádá výrazné navýšení kapacity pro uskladnění energie. Od roku 2010 kalifornské elektrárenské společnosti zajistily kapacitu pro skladování energie na úrovni 1500 megawatthodin – především ve formě baterií či přečerpávacích elektráren. Do roku 2045 ovšem bude nutné tyto kapacity zvýšit více než dvousetkrát.

Při dnešních cenách by náklady na takovou infrastrukturu byly astronomické (až 400 miliard dolarů), ale Kalifornie sází na to, že cena baterií bude dále klesat. Podle výzkumné společnosti Bloomberg NEF by ceny baterií měly oproti současnosti poklesnout do roku 2030 o 67 % díky nástupu nových technologií a rozvoji elektromobility. Do roku 2045 se předpokládá pokles nákladů na uskladnění energie ze 400 USD / kWh na 100 USD / kWh.

Pro podporu skladování energie chystá Kalifornie i další legislativu. Návrh zákona SB 700 předpokládá podporu ve výši 800 milionů dolarů na domácí uskladnění energie (behind the meter energy storage) a zákon SB 1369 zařadí mezi podporované formy skladování energie i vodík vyrobený elektrolýzou.

Z tohoto směřování kalifornské energetiky budou profitovat především dodavatelé baterií – pro průmyslové i domácí použití. Dále také firmy, které budují či spravují dálkové přenosové sítě a kompletní infrastrukturu, jež zajistí kontinuální dodávku energií z pouštních solárních elektráren nebo větrných parků do velkých měst.

Kouzlo energetické účinnosti

Nejlevnější cestou, jak podstatně snížit emise zůstává i v Kalifornii posilování energetické účinnosti. Nově přijaté energetické standardy pro budovy (Building Energy Efficiency Standards) s platností od roku 2020 počítají s povinností zajistit instalaci solárních panelů (spolu se systémem na uskladnění energie) na všechny nově postavené rezidenční budovy a dále posílit tepelnou izolaci nově stavěných budov. 

Dosud se podařilo zprovoznit 780 tisíc domácích solárních instalací, které jsou nezávislé na sítích, jsou využívány k výrobě elektřiny či ohřevu vody a mají celkový odhadovaný výkon kolem 6700 MW.

Od příštího desetiletí budou muset všechny nové rezidenční budovy splňovat standardy „pasivních domů“, pro komerční stavby nastane tato povinnost od roku 2030. Už od přespříštího Nového roku budou muset komerční budovy také snížit spotřebu elektřiny určené pro osvětlení o 30 % – například nasazením LED světel. To bude vytvářet zajímavé příležitosti pro všechny dodavatele úsporných technologií pro stavebnictví a instalací do rezidenčních i komerčních staveb.

Doprava zatím zaostává

Od roku 2008 se Kalifornii podařilo snížit celkové emise skleníkových plynů o 11 %, a to ve všech sektorech kromě dopravy. Podíl emisí CO2 z dopravy naopak narostl a dosáhl v roce 2017 rekordních 40 % – z toho více než dvě třetiny jdou na vrub osobní automobilové dopravy. 

S tím, jak roste populace Kalifornie, stoupá i počet osobních automobilů – mezi lety 2006–2016 o 10 %. Levná paliva, obliba sportovně-užitkových automobilů a klesající popularita městské hromadné dopravy spolu se sdílenými dopravními službami typu UBER či Lyft vedou k nárůstu celkového množství ujetých mílí, a tudíž i emisí CO2.

Je tedy zřejmé, že podstatné snížení emisí se neobejde bez transformace kalifornské dopravy. I v té bude Kalifornie sázet na elektřinu a vodík. Kalifornii se přitom jako málokterému americkému státu daří prosazovat elektromobilitu do mainstreamového hledáčku automobilistů. V roce 2017 se 47 % amerických elektromobilů prodalo v Kalifornii, přičemž poptávka roste meziročně o desítky procent (v letech 2016–2017 nárůst o 38 %).

Miliony bezemisních vozidel

Iniciativa odcházejícího guvernéra Browna, podpořená 2,5 miliardami dolarů, počítá s tím, že se do roku 2025 dostaví 250 tisíc nabíjecích stanic, které by využívalo 1,5 milionu elektromobilů. Nadto se plánuje výstavba 200 vodíkových čerpacích stanic pro vozidla s palivovými články. 

Do roku 2030 by pak chtěla Kalifornie dostat na silnice 5 milionů bezemisních vozidel, a to kombinací pobídek a sázkou na pokles cen elektromobilů. To spolu s plány řady velkých měst – Los Angeles či San Francisco, která chystají nahrazení konvenčních dieselových či CNG autobusů elektrobusy, přinese obrovské příležitosti celým sektorům průmyslu – od dodatelů nabíjecí infrastruktury přes výrobce elektrobusů po firmy zaměřené šířeji na chytrou energetiku.

Přechod Kalifornie na elektromobilitu podle některých odhadů může přinést nárůst spotřeby elektřiny až o 50 %, což ještě zvýší tlaky na rozvoj energetických zdrojů, přenosových sítí a související infrastruktury.

Šance pro české firmy

Energetická a dopravní revoluce v Kalifornii bude představovat velmi zajímavou příležitost také pro české energetické, strojírenské i IT firmy zaměřené na skladování energie, rozvoj a monitoring chytrých sítí, výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily či tankovací stanice pro vozidla na vodíkové palivové články FCEV.

Kromě vývozu produktů a služeb se mohou v USA rýsovat i zajímavé investiční příležitosti. České firmy už začínají být v tomto ohledu aktivní – letos uvedla ve státě Tennessee do provozu továrnu na výrobu zkapalněného vodíku společnost United Hydrogen Group financovaná českým kapitálem. V budoucnu hodlá vybudovat také síť plnicích stanic. Český výrobce baterií HE3DA zvažuje v USA výstavbu výrobního závodu na lithiové baterie určené pro velkokapacitní uložení energie.

Generální konzulát ČR v Los Angeles je připraven pomoci dalším českým firmám, které se chtějí na tamním trhu etablovat – například vytipováním vhodných veletrhů, asistencí při hledání partnerů nebo součinností při získávání informací o nejvýhodnějších investičních pobídkách.


Autor: MARINO RADAČIČ, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Los Angeles

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Ads-Tec
Facebook
Přečteno: 592x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.3 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: