Kontroly překompenzace v návrhu novely ZPOZE

Datum: 04. 02. 2019
Řešení překompenzace provozní podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a zavedení jejích kontrolních mechanismů je jeden z hlavních cílů očekávané novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Její návrh předalo Ministerstvo průmyslu a obchodu do připomínkového řízení 9. 11. 2018, s plánovanou účinností této novely od 1. 7. 2019. Novela bude stanovovat zejména přesná kritéria pro výpočet přiměřenosti podpory výroby z OZE. 

WikipediaKontrola se bude týkat elektráren uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015. Hraniční hodnota vnitřního výnosového procenta investic u výrobců s nepalivovými zdroji elektřiny je stanovena na 8,4 %. Způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta investic stanoví prováděcí právní předpis.

Sektorové šetření

Prověření přiměřenosti podpory elektřiny provede Ministerstvo průmyslu a obchodu sektorovým šetřením. Cílem šetření je získat představu o ziskovosti dotované výroby energie z OZE. Všichni výrobci daného sektoru budou osloveni s žádostí o vyplnění zaslaného výkazu. 

Jednotlivá šetření budou zahajována po uplynutí 10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla výrobna, dle údaje v systému operátora trhu, uvedena do provozu. Energetický regulační úřad uloží pokuty až do výše ročního nároku na podporu těm výrobcům, kteří v této fázi nesdělí pravdivá a úplná data. Zprávu o výsledku sektorového šetření předkládá ministerstvo každoročně do 31. května ke schválení vládě, přičemž poslední práva bude předložena v roce 2026.

Opatření proti nadměrné podpoře zvolí výrobce

Pokud je šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory, může výrobce dobrovolně zvolit opatření proti nadměrné podpoře spočívající v ukončení vyplácení této podpory. To bude provedeno s počátkem dvanáctého kalendářního roku od uvedení zdroje elektřiny do provozu s platností po zbytek doby trvání práva na podporu elektřiny, a operátor trhu bude informovat Státní energetickou inspekci do 70 dnů od schválení zprávy vládou o výrobcích, kteří zvolili opatření proti nadměrné podpoře, a zda splnili podmínky opatření.

Kontrola přiměřenosti podpory

Individuální kontrola přiměřenosti podpory hrozí zejména těm výrobcům elektřiny, kteří po zjištění rizika nadměrné překompenzace nezvolí dobrovolné opatření proti nadměrné podpoře nebo v případě souběhu podpory elektřiny s obnovitelných zdrojů s investiční podporou a jinou podporou. 

Tuto individuální kontrolu provádí Státní energetická inspekce, která ji zahájí nejpozději 6 měsíců od zveřejnění výsledků sektorového setření. Inspekce nebude oprávněna prověřovat okamžik uvedení výrobny do provozu, tudíž rozhodným bude i pro tyto účely okamžik uvedení výrobny do provozu uvedený v systému operátora trhu.

Na základě závěrů uvedených v protokolu o kontrole, může být následně zahájeno řízení o nadměrné podpoře. V případě zjištění nadměrné podpory Státní energetická inspekce rozhodne 

- o ukončení nároku na podporu pro zdroj elektřiny (k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni schválení zprávy o výsledku sektorového šetření vládou); a

-o vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře pro zdroj elektřiny.
Proti rozhodnutí místně příslušného územního inspektorátu je samozřejmě přípustné odvolání k ústřednímu inspektorátu Státní energetické inspekce.
Závěr

Přijetí této novely může pro některé provozovatele fotovoltaických elektráren znamenat snížení podpory nebo povinnost odvést část již čerpané podpory. Českou vládu k těmto krokům zavázala Evropská komise, která chce pomocí kontrol zamezit nežádoucím kumulacím veřejné podpory, neúměrně navyšující zisk jenom určitých výrobců. Kromě jiného novela bude řešit i principy mechanismu nového aukčního systému, podle již fungujícího německého vzoru pro výběr zdrojů, které by v budoucnu měly být podporovány.

Autoři: Mgr. Jakub Verlík a Patrícia Habová (Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.)

Pozn.: tento článek byl původně publikován na webu epravo.cz a byl publikován se souhlasem autorů

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Wikipedia
Facebook
Přečteno: 1014x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: