Vláda schválila kontroverzní plán rozvoje obnovitelných zdrojů energie

Datum: 29. 01. 2019
Vláda včera schválila návrh Národního integrovaného energetického a klimatického plánu ČR (NEKP), který má na příštích deset let stanovit cíle a tempo pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti. Největším nedostatkem NEKP je velmi nízký cíl pro obnovitelné zdroje, který nevyužívá reálných přírodních podmínek ani možností obcí a průmyslu. 

Fu Systems


Velmi nízký cíl pro obnovitelné zdroje

Hlavním nedostatkem NEKP je, že navržené kroky ve skutečnosti klimatické změny neřeší. Největším nedostatkem původního návrhu Ministerstva průmyslu z prosince je velmi nízký cíl pro obnovitelné zdroje, který nevyužívá reálných přírodních podmínek ani možností obcí a průmyslu. 

NEKP ve skutečnosti počítá s pokračující stagnací obnovitelných zdrojů (OZE). Navrhuje například, aby byla výroba čisté elektřiny během příštích deseti let zvýšena jen o 10% oproti současnému stavu, přestože lze do roku 2030 zvýšit výrobu na dvojnásobek.

Plán také zcela rezignuje na zapojení obcí a veřejnosti (samovýrobců) do rozvoje OZE prostřednictvím komunitní energetiky, přestože zkušenosti z vyspělých evropských zemí ukazují, že jde o klíčové aktéry v rozvoji OZE. Nejenom že tyto projekty přinášejí obcím prospěch (ekonomický profit, vznik lokálních pracovních míst, větší soběstačnost atd.), ale pomáhají měnit veřejné mínění, které je pro rozvoj OZE nepostradatelné.

Podpora pro velké teplárny místo malým zdrojům

Statisícům domácností, firem a obcí by hrozí, že si nepořídí vlastní fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo nebo větrnou turbínu. Naopak velké teplárny by měly z lesů a polí vysávat nezdravě velké množství biomasy.  Tak vypadá aktuálníverze NEKP z dílny ministryně průmyslu Novákové (ANO). Navíc, ministerstvo průmyslu a obchodu totiž použilo pro výpočet zastaralou metodiku. 

Přibližně 600 až 800 tisícům domácností a firem stát plánuje neumožnit nainstalovat si na střechu fotovoltaické panely. Dalších asi 25 tisíc domácností si bude muset vybrat jiný zdroj vytápění než tepelné čerpadlo a stovky obcí a energetických společenství zůstanou bez možnosti postavit si a provozovat další z nejlevnějších zdrojů elektřiny - větrnou elektrárnu. 

Zhruba 12 tisíc tepelných čerpadel se každoročně instaluje v posledních letech do nových i rekonstruovaných budov. MPO ale navrhuje, aby to v příští dekádě bylo o asi čtvrtinu méně. Podobně malé fotovoltaiky určené pro vlastní spotřebu by se podle představ ministerstva měly rozvíjet asi desetkrát pomaleji, než jak ve svých opatrných předpovědích predikují instalační firmy. A další nejlevnější zdroj elektřiny v současnosti - větrné elektrárny - by měly přibývat tempem jen asi dvojnásobným oproti dnešku, kdy se dokončují jen připravené projekty z minula (tzv. reziduální projekty).

Sporná podpora pro biomasu

Velmi lichá je zároveň představa o tom, kolik energie lze v Česku vyrábět z biomasy v teplárnách a elektrárnách. Navržená čísla nezohledňují velmi omezený potenciál slámy a jiné zemědělské biomasy a také nejistotu v dostupnosti štěpky, které je závislá na těžbě v lesích. Nyní je sice z důvodů kůrovcové kalamity těžba násobně nad dlouhodobým průměrem, ale po jejím odeznění lze předpokládat, že se těžba výrazně omezí a tím také výrazně klesne dostupnost štěpky.

Plán by měl počítat rovněž s maximálním využitím zbylého potenciálu tradičních malých vodních elektráren. Předpokládáme, že předložená čísla obsahující snižování objemu energie z vodních elektráren je způsobena tzv. normalizačním přepočtem zohledňujícím i dlouhodobý vliv počasí. Je však potřeba analyzovat, jestli tento přístup (předepsaný pro statistické vyhodnocování skutečné výroby) není třeba korigovat.

Ministerský návrh plánu proto chybně počítá s cílem pokrýt v roce 2030 jen 20,8 % tuzemské spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Přitom Evropská Komise od nás očekává návrh na nejméně 24 %. Podle Komory OZE je proto dost pravděpodobné, že nám Komise návrh Plánu vrátí k přepracování. Pokud rozdíl nenápadných tří procentních bodů rozložíme výpočtem na jednotlivé druhy OZE, je vidět, že statisícům domácností a firem by tak stát neumožnil pořídit si vlastní čistý zdroj levnější energie.

Brusel může plán přehodnotit

Návrh Národního energeticko klimatického plánu budou po včerejším projednání na Vládě odesílat nejpozději ve čtvrtek úředníci Ministerstva průmyslu a obchodu na Evropskou komisi. Česko patří k šestici členských zemí EU, které dosud plán nepředložily a nestihly tak původní termín konec loňského roku.

„Z jedné strany vydrancované lesy a pole od biomasy, z druhé statisíce domácností a firem, kterým stát neumožní pořídit si vlastní zdroj levnější energie. S takto špatně stanoveným plánem promarníme šanci na demokratizaci energetiky, na využití domácích čistých zdrojů provozovaných širokou občanskou i podnikatelskou společností,“ říká Štěpán Chalupa, prezident Komory OZE.

"Ministerstvo průmyslu posílá do Bruselu Národní klimaticko-energetický plán, který ve skutečnosti ke zmírnění klimatických změn přispívá zcela nedostatečně. Ministerstvo průmyslu chce, aby naše země byla nadále v Evropě černým klimatickým pasažérem. Takový postup poškozuje české obce a občany. Pro snížení enormní české produkce skleníkových plynů potřebujeme jasný a odvážný plán, který během několika příštích let srazí spalování uhlí v elektrárnách i domácnostech a povede už konečně k rozvoji obnovitelných zdrojů energie včetně podpory komunitní energetiky,“ dodává Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku Hnutí DUHA.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Fu Systems
Facebook
Přečteno: 918x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.4 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: