Jak se změní v roce 2019 připojování nových fotovoltaických a bateriových zdrojů?

Datum: 10. 01. 2019
V roce 2019 začnou platit nové podmínky pro připojování zdrojů do distribuční sítě (tzv. PPDS). O chystaných změnách v připojování baterií a také fotovoltaických zdrojů diskutuje redakce našeho portálu s Ing. Stanislavem Hesem, který ve společnosti ČEZ Distribuce a.s. působí jako Vedoucí oddělení modelování a analýz.

Další novinky v oblasti PPDS a připojování nových zdrojů představí Ing. Hes během své přednášky na konferenci Energetická soběstačnost v praxi v Ostravě dne 24. ledna 2019.

IQ Energy


SN: Co znamená zkratka RfG (Requirements for Generators) a do jaké míry ovlivní budoucí podobu PPDS?

Zkratka obecně znamená požadavky na generátory. Pod tímto termínem je v oblasti energetiky myšleno Nařízení Komise (EU) 631/2016, které stanovuje kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě. K zásadní změně podoby PPDS vlivem implementace uvedeného Nařízení Komise nedochází. Většina požadavků na připojování výroben, které Nařízení Komise obsahuje je již součástí evropských norem a specifikací a tyto požadavky jsou již obsaženy ve stávajících PPDS. 

SN: Jaké změny se dají očekávat v návrhu PPDS pro mikrozdroje (malé zdroje do 10 kWp)?

Za zmínku stojí nový požadavek na vybavení výrobních modulů funkcí ROCOF (Rate-Of-Change-Of-Frequency). Jedná se o funkci požadovanou ze strany provozovatelů evropských přenosových soustav, která zajišťuje udržení výrobních modulů v provozu při rychlých změnách frekvence. 

Důvodem požadavku na tuto funkci je významný a pokračující nárůst instalovaného výkonu v decentrálních výrobnách, které jsou připojeny do energetických soustav přes střídače. Tento požadavek bude platný nejen pro mikrozdroje do 10kW, ale i pro výrobny s vyšším instalovaným výkonem. 

SN: Počítá se v návrhu PPDS s definováním akumulace energie? Pokud ANO, bude o výkonu akumulátoru rozhodovat jeho skladovací kapacita, nebo výkon střídače?

Požadavky na připojení akumulačních zařízení již obsahuje stávající verze PPDS – viz. příloha č.4 (Pravidla pro paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí provozovatele distribuční soustavy). Volba výkonu a kapacity akumulačního zařízení je na zákazníkovi, provozovatelé distribučních soustav budou posuzovat možnost připojitelnosti takového systému do distribuční soustavy s ohledem na zpětné vlivy. 

V rámci posuzování připojitelnosti bude důležitým parametrem výkon akumulačního zařízení, který určuje vyvolané napěťové změny v distribuční soustavě, nicméně i informace o kapacitě akumulačního zařízení bude vyžadována.

SN: Pokud budou v distribuční síti instalovány velkokapacitní baterie (BESS), bude nutné instalovat i systém pro dálkové řízení systému (tj. dispečerský systém? Pokud bude takový požadavek v PPDS zaveden, jaké veličiny BESS se budou monitorovat?

Obecně v případě instalace akumulačního zařízení bude třeba instalovat dálkové nebo-li dispečerské řízení. Požadavky na monitoring a řízení v takovém případě kopíruje požadavky na výrobny s tím, že seznam přenášených signálů je rozšířený o specifické veličiny charakteristické pro akumulační zařízení. Seznam monitorovaných veličin, které může provozovatel distribuční soustavy vyžadovat u akumulačních zařízení je uveden ve stávající příloze č.4 PPDS.

SN: Současným trendem je výstavbu dobíjecích míst pro elektromobily v rodinných či bytových domech. Budou nové PPDS klást i speciální požadavky na připojení dobíjecích míst pro elektromobily, které v podstatě fungují jako „mobilní akumulátor“?

Požadavky na připojování dobíjecích stanic pro elektromobily (pro veřejné i neveřejné dobíjecí stanice) obsahuje již stávající verze PPDS v příloze č.6. Standardy připojení zařízení k distribuční soustavě. 

Zatím se neuvažuje s konceptem Vehicle2Grid kdy by elektromobily dodávaly výkon zpětně do distribuční soustavy. Takové systémy jsou zatím pouze experimentální a nasazované pouze v rámci hrstky pilotních projektů. Nicméně do budoucna se i s ošetřením takových případů v rámci PPDS počítá.

SN: Jaký byl vývoj v připojování (skutečně připojené systémy) nových FVE v roce 2017 a v období 1-11/2018 v síti ČEZ Distribuce, co do počtu FVA a jejich celkového výkonu?

V roce 2017 bylo v oblastech ČEZ Distribuce připojeno 570 ks FVE s instalovaným výkonem 4 MWp. V roce 2018 bylo v období od 1.1. do 26.11. připojeno 1295 ks FVE s instalovaným výkonem 7 MWp. ČEZ Distribuce průběžně registruje vzrůstající počet žádostí o připojení FVE.

Děkujeme Ing. Stanislavu Hesovi (Vedoucí oddělení modelování a analýz) ze společnosti ČEZ Distribuce za rozhovor. Další novinky v oblasti PPDS a připojování nových zdrojů představí Ing. Hes během své přednášky na konferenci Energetická soběstačnost v praxi v Ostravě dne 24. ledna 2019.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: IQ Energy
Facebook
Přečteno: 3120x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.4 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: