Nová legislativa (1.): Nový právní rámec pro akumulaci přispěje k dalšímu rozvoji fotovoltaiky

Datum: 14. 11. 2018
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o podporovaných zdrojích a novelu energetického zákona. Součástí nové legislativy je mimo jiné ukotvení akumulace energie, což vítají experti z Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT), kteří se dlouhodobě podílejí na přípravě nové legislativy.

Wikipedia


Zelená pro akumulaci energie

MPO v návrhu novely energetického zákona (NEZ) konečně zohlednilo dynamický nástup oboru akumulace energie v energetice. V České republice je instalováno téměř 2 000 domácích lithiových akumulátorů a několik velkokapacitních bateriových systémů, přičemž dosud jejich provozovatele žijí v legislativní nejistotě.

Návrh MPO pomůže nejen dohnat technologický vývoj, ale také přináší konečně legislativní rámec pro provozování akumulačních systémů v české právní úpravě. 

„Vítáme zavedení legislativní definice pojmu provozování akumulačního zařízení do NEZ. Na podnikání s využitím akumulačního zařízení tak bude pro provozovatele stačit například licence na výrobu elektřiny. To rozhodně přispěje k dalšímu rozvoji hybridních fotovoltaických systémů v České republice,“ komentuje návrh nový legislativy Aleš Hradecký, předseda představenstva CAFT.

V rámci NEZ se nově akumulace definuje následovně: „Ukládáním elektřiny se rozumí ukládání elektřiny akumulačním zařízením do formy energie, která může být uložena a následně přímo použita nebo převedena na elektřinu nebo jinou formu energie a použita v pozdější okamžik, nežli v okamžik, kdy byla vyrobena“. 

Smysluplná změna

V nové legislativě se počítá s tím, že oprávnění provozovat akumulační zařízení bude mít pouze ten subjekt (výrobce energie nebo provozovatel distribuční/přenosové sítě) za předpokladu, že bude mít uzavřenu smlouvu o připojení, která zahrnuje i připojení akumulačního zařízení.

Je pozitivní, že NEZ myslí i na provozovatele FVE bez licence o výkonu do 10 kW,  kteří provozují svůj zdroj zejména pro vlastní spotřebu. Podle NEZ „má takový zákazník právo dodávat elektřinu do distribuční soustavy nejvýše v rozsahu instalovaného výkonu výrobny elektřiny, pokud se nejedná o podnikání, o neoprávněnou dodávku elektřiny do elektrizační soustavy nebo o dodávku bez smluvního subjektu zúčtování."

Při provozování akumulačního zařízení podle odstavce je nutné zajistit, aby k ukládání elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami. 

Rovněž instalace a provoz akumulačního zařízení budou muset být v souladu s NEZ prováděny osobami s odbornou způsobilostí.


Kdo je to CAFT a jaké má cíle?

Cech aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT) je dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, jehož cílem je podporovat rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice.

CAFT si klade za cíl podpořit širší využívání fotovoltaických systémů pro zvýšení energetické soběstačnosti budov, obcí a měst a energetické bezpečnosti občanů. CAFT je odborným partnerem orgánům státní správy i místních samospráv, energetickým společnostem a institucím.

Další informace o aktivitách CAFT naleznete na
webu organizace.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Wikipedia
Facebook
Přečteno: 978x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.3 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: