Jak si vedla fotovoltaika a obnovitelné zdroje energie v roce 2017 v Česku?

Datum: 22. 10. 2018
Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) se v roce 2017 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 11,1 %. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích činil 10,5 %. Uvádí to statistická zpráva Obnovitelné zdroje energie v roce 2017, kterou v říjnu publikovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

juwi


Fotovoltaické elektrárny v roce 2017

Statistika fotovoltaických elektráren (FVE) je plně v kompetenci Energetického regulačního úřadu, který podkladová data od roku 2014 přebírá od OTE, a.s. Statisticky není podchycena výroba elektřiny pro vlastní spotřebu v nelicencovaných fotovoltaických elektrárnách, resp. nepodporovaných FVE.


V roce 2017 podle zprávy MPO vyrobily solární elektrárny 2 193 GWh elektrické energie. Meziročně to představuje přírůstek ve výši 3%. Maximální výroby dosáhly fotovoltaické elektrárny v Česku v roce 2015, kdy vyrobily 2 263 GWh elektrické energie.

Podrobné doplňující informace jsou publikovány v Ročních zprávách o provozu ES ČR (ERÚ). V případě instalovaného výkonu se mohou mírně lišit hodnoty z databáze licencí ERÚ a statistiky elektroenergetiky ERÚ. V letech 2010–2012 se data o instalovaném výkonu přebírala z ČEPS a od roku 2013 jsou používána data OTE a ERÚ. 

Jedná se o skutečně provozované FVE. Výsledky vychází především ze zpracování resortního statistického výkazu Eng (MPO) 4-01 a dalších šetření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jakožto i z dat převzatých ze statistik a databází Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého statistického úřadu (ČSÚ) a dalších.

Při sestavování této zprávy byla použita principiálně stejná metodika jako pro ročníky předchozí, data jsou tedy plně srovnatelná. Metodika statistiky jednotlivých typů OZE je vždy uvedena v úvodech jednotlivých kapitol.

Výsledky statistického zjišťování za celou branži OZE

Hrubá výroba elektřiny z OZE se v roce 2017 podílela na celkové tuzemské hrubé výrobě elektřiny 11,1 %. Odhad podílu obnovitelné energie na primárních energetických zdrojích (PEZ) v roce 2017 činil cca 10,5 %. 
Tento předběžný odhad se vztahuje k energii obsažené v použitém palivu a nezohledňuje
účinnosti zařízení. Podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie podle metodiky EUROSTAT – SHARES se v roce 2016 pohyboval okolo 15 %. 

Celkový přehled podílů OZE dle této metodiky od roku 2010 je přílohou této zprávy. Údaje za rok 2017 budou k dispozici začátkem roku 2019.

Data publikovaná v této studii jsou plně srovnatelná s daty publikovanými Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) a Eurostatem. Údaje pro mezinárodní organizace jsou připravována MPO ve spolupráci s ČSÚ na základě národní statistiky a následně zasílána IEA / Eurostatu. 

Je však nutno připomenout odlišnou metodiku této mezinárodní statistiky pro teplo spotřebované pro vlastní potřebu v závodních výrobnách, které není uváděno v celkové výrobě tepelné energie a objevuje se pouze v konečné spotřebě (viz podrobněji metodika Eurostatu). 

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: MPO
Facebook
Přečteno: 1243x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: