SEF (8): Nové sídlo společnosti Teco se stalo vzorem energeticky úsporné administrativně-výrobní budovy

Datum: 19. 09. 2018
Na začátku listopadu 2017 proběhla kolaudace nového výrobního a administrativního sídla společnosti Teco a.s. v kolínské Průmyslové zóně Šťáralka. Kompletní stavba byla od základu postavena za osm měsíců, kompletní nastěhování proběhlo během tří týdnů s pouhým týdenním výpadkem výroby. 

Tecomat


Tato budova je v mnoha ohledech unikátní. Při minimalizovaném objemu a z něj vyplývající minimalizované plochy je v přízemí velmi úsporně umístěna výroba, sklady, obchod, školicí centrum, showroom a jídelna, v první patře pak kompletní administrativa a vývojové centrum. 

Efektivní využití vrtů
Vše s jasným a čistým vnějším architektonickým výrazem respektující vnitřní funkci a provozní vazby. Komunikačnímu a energetickému centru vévodí vizuální dominanta citující logo firmy. Ač budova není dosud vybavena žádnou fotovoltaikou, či bateriemi, v energetické bilanci budovy hrají obnovitelné zdroje zcela zásadní roli již nyní.

Budova je napojena dvanácti vrty 125 m hlubokými na energii dostupnou v hloubi vlastního pozemku. 2 tepelná čerpadla s topným faktorem 4,1 dodají do podlahového topení za 17 kW nakoupené elektřiny až 70 kW energie k vytápění, což je zimní maximum. V budově Teco není jediná klimatizace. 

V létě pak 30 kW, které budova potřebuje ke chlazení, získává za cenu 300 W nakupované elektrické energie. Tedy s faktorem dokonce 100. Za tuto cenu dvě oběhová čerpadla ženou 16`C studenou vodu přímo do chladicích stropů. První zimní sezóna 2017/2018 a extrémní léto 2018 potvrdili správnost výpočtů a tedy i udržitelnost odvážného konceptu, do kterého se projektantům původně ani nechtělo.

Další potenciál úspor
Budova má potenciál pro další snižování spotřeby energie ze sítě. Střechy budovy i krytého parkoviště jsou připraveny pro hybridní fotovoltaiku. Střecha budovy je tak zatím sběrným kolektorem jen pro dešťovou vodu, která je schraňována ve 100m3 nádrži pod budovou. Touto vodou se splachuje a zavlažuje a i toto je součástí trvalé udržitelného konceptu budovy.

Další unikátní moment této budovy je řídicí systém. Jednak se zde řídicí systémy Tecomat Foxtrot přímo vyrábějí, jednak Foxtroty tuto budovu kompletně řídí. Všechny toky energií, na ně navázané žaluzie ve všech oknech, termostaty, každé světlo, vypínač či zásuvka a dále pak přístupový, zabezpečovací i kamerový systém jsou pod kontrolou systému Foxtrot.

Budova se tak stává za plného provozu i ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů tzv. inteligentní budovy pro Smart City.

TIP: Pokud se Vám líbí nové energeticky úsporné sídlo společnosti Teco, dejte mu hlas  v online soutěži SEFA (Smart Energy Forum Award).

Teco
Architektura a konstrukční řešení
Ryze účelovou dvoupatrovou budovu rozdělila Ing. arch. Irena Schusterová do čtyř částí – výrobu a sklady umístila do přízemí napravo a naproti školicí centrum, prodej, nákup a jídelnu s výdejnou. Vývojové oddělení a administrativní část jsou situovány do prvního patra. Tyto čtyři provozní části spojila prostorným komunikačním centrem, jehož fasáda tvoří vizuální dominantu celého objektu. 
 
Teco


Obr. Nová budova Teco v Průmyslové zóně Východ (Šťáralka) na okraji Kolína směrem na Kutnou Horu

Inspirována dvojrozměrným logem firmy s charakteristickým motivem periodického signálu mu architektka dodala třetí rozměr a nechala ho vizuálně prostoupit celou šíří budovy ze severní na jižní fasádu. Půdorysný tvar hlavní hmoty stavby je obdélník o rozměrech 21 × 60 m s orientací delší strany východ-západ. Nad ním se zdvíhá hmota dvou nestejně velkých podlaží budovy. 

Budova je zastřešena plochými střechami. Jednoduchý hmotový koncept dvoupodlažní části narušuje ve třetině délky budovy již zmíněná hmota s pilovitým prolomením citujícím logo firmy s proskleným schodišťovým blokem. Na něj navazují částečně kryté střešní terasy. Je tak zvýrazněn hlavní vstup do budovy. Budova je plně bezbariérová.

Budova má železobetonový montovaný skelet, opláštění je zavěšené z panelů PUR, okna plastová s trojsklem. Stavba nehýří barevností, je střídmá v odstínech stříbřitě šedé a je zajímavé jednoduchými čistými liniemi celé hmoty

Nový energetický koncept – budova jako termický solární kolektor
Společnost Teco je nejen provozovatelem, ale i investorem budovy. Budovu postavila za své, bez dotací. Bylo tedy přirozeným prvotním zájmem skutečné optimum součtu investičních a následných provozních nákladů. Jednoduše řečeno šlo o minimalizaci faktur za nákup energií.

Z původního „klasického“ projektu, tedy vytápění plynovými kotli a chlazení klimatizačními jednotkami, nezbylo nakonec nic. V budově dnes výsledně není jediná klimatizační jednotka a není zde ani žádný spalovací proces. Tedy kromě místa vyhrazeného kuřákům na nezastřešené terase. 

Kromě samozřejmého zateplení pláště budovy bylo zvoleno nízkoteplotní podlahové vytápění tepelnými čerpadly a stropní chlazení s oběhem vody ze zemních vrtů. Ač nejdražší řešení tepelného čerpadla země-voda, přeci jenom to bylo ve výsledku řešení nejlevnější. Do kalkulace vyšších nákladů na zemní vrty byly totiž zahrnuty i snížené náklady na archeologický průzkum, které by byly vyšší v případě mělkých zemních kolektorů..

Již v úvodu byla popsáno i v číselném vyjádření jak a k jakému řešení energetiky budovy se výsledně dospělo. Byl zmíněn i výhled na budoucí doplnění fotovoltaiky s bateriovým uložištěm jako další snížení závislosti na energii ze sítě. Zde snad ještě poznamenat, že součástí úsporného energetického konceptu je vychytávání všech druhotných byť z pohledu objemu zbytkových energií. Patří sem řízená centrální ventilace z rekuperací tepla v zimě a rekuperací chladu v létě. 

Dále automatické řízení venkovních žaluzií v létě aktivně brání přehřívání od přímých slunečních paprsků a v zimě naopak. A v neposlední řadě se do topných okruhů vrací nízko potenciálové odpadní teplo z chlazení serverovny zajišťované dvěma FanCoil jednotkami v horké záloze, stejně jako odpadní teplo z technologie pájení SMD součástek v parách, které vede přímo na předehřev teplé užitkové vody.
 
Teco


Obr. Vrty s trubkami, které spojují budovu firmy Teco s energií dostupnou do 125 m v zemi na vlastním pozemku.

Bude asi neobvyklé, když řekneme, že celá budova je vlastně solárním termickým kolektorem, který teplou vodu akumuluje, aby ji uložil na zemu. Voda, která budovu ochladí, se do vrtů vrací ohřátá a tak vrty teplotně „regeneruje“. V následující zimě je pak z čeho brát základní teplo pro vytápění. Je trochu nadnesené mluvit přímo o akumulaci letních přebytků tepla pro použití v zimě, ale principiálně to tak je. 

Za srovnatelné období loňského roku tj. leden až srpen firma Teco spotřebovala celkem na technologie, topení a chlazení 93 MWh elektřiny proti loňským 88MWh, které byly jen za technologie a ke kterým bylo nutno připočítat 142MWh spotřebovaných na vytápění. 

Chlazení či klimatizace v původní budově provozováno nebylo. V celkové spotřebě energií vyjádřené v kWh je nyní Teco a.s. na 40% loňského stavu tj. 60% úspora. Ve fakturovaných částkách činí úspora 54%. Měsíční spotřeba nakupované energie včetně technologií je na 1 m2 v zimě 25kWh, v létě 15 kWh.

Elektřina a elektroinstalace
Jak již bylo zmíněno, nová budova Teco využívá výhradně elektřinu. Ta přichází přes 150 kW trafostanici. Podílí se hlavní měrou na vytápění, chlazení a ventilaci formou pohonu tepelných čerpadel, oběhových čerpadel a ventilátorů. 

Samozřejmě dále pohání výpočetní techniku a nově pořízené výrobní technologie osazování a pájení elektronických součástek, mechanického opracování a laserového popisu plastových dílů. Další samozřejmostí jsou osvětlení a žaluzie. Na osvětlování jsou použity výhradně LED světelné zdroje. A to i na sloupech veřejného osvětlení v areálu. Venkovní žaluzie jsou na všech oknech po celém obvodu.

Teco


Obr. Hlavní rozvaděč s centrální částí řídicího systému a mastery komunikace se všemi vypínači zásuvkami, světly, žaluziemi, termostaty čtečkami čipů a dveřními zámky.

Dohled nad funkcemi silnoproudé elektroinstalace je kompletně svěřen Tecomatu Foxtrot. Veškerý slaboproud a silnoproud jsou tak propojeny datově mezi sebou. Zásuvky, vypínače, žaluzie a termostaty jsou připojeny na více než dvacítku větví instalační sběrnice CIB.

Ovládací reléové moduly jsou spolu s jističi a chrániči v podružných rozvaděčích v každé ze čtyř částí budovy. Tecomat Foxtrot má v budově zároveň napojení na přístupový systém a zabezpečovací ústřednu. Ta je připojena na pult centrální ochrany. 

Nechybí tu ani kamerový systém ochrany prostoru. Budova je naprogramována dle počátečního projektu a připravena do budoucna na jakékoli změny v chování a provozu podle nejrůznějších kombinací logických podmínek a měřených dat, například spotřeb energií.

Referenční projekt a další perspektivy
Hektarová pozemek, na němž novostavba stojí, skýtá plochu pro další prostorovou expanzi firmy. Z hlediska dalších úspor je v další etapě plánována instalace fotovoltaických panelů včetně smysluplného bateriového úložiště. V areálu již nyní je instalována AC nabíjecí stanice a tak se v blízké budoucnosti stávající parkoviště firmy pro osobní vozy promění v chytrý „carport“, samozřejmě pod taktovkou Foxtrotu, který umožní úsporné napájení elektromobilů firemních i návštěvnických.

Závěrem zbývá konstatovat, že nová budova společnosti Teco a. s., je zároveň referenční instalací systému Tecomat Foxtrot, kam jsou zváni všichni zájemci z řad investorů, developerů, architektů, projektantů a univerzit i středních škol na prohlídku s ukázkou funkce skutečné smart průmyslové budovy za plného provozu.

Více informací o budově naleznete na webu: www.tecomat.cz

Další odkazy:
Video1 – O budově (rozhovor) 

TIP: Pokud se Vám líbí nové energeticky úsporné sídlo společnosti Teco, dejte mu hlas  v online soutěži SEFA (Smart Energy Forum Award).

Teco


Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Archiv
Facebook
Přečteno: 1144x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.3 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: