UPOZORNĚNÍ: Majitelům zelených elektráren hrozí ztráta podpory, pokud včas nepodají výkaz na OTE

Datum: 10. 04. 2018

Operátor trhu s elektřinou (OTE) nedávno zveřejnil důležitou informaci, která může zkomplikovat vyplácení podpory pro zelené elektrárny od června letošního roku. Podle sdělení OTE nelze nárokovat nárok na provozní podporu (pevné výkupní ceny/zelené bonusy), pokud data z výkazů budou zadána do systému OTE po 10. kalendářním dni po skončení měsíce, za který jsou údaje předávány. To platí i pro zdroje, za které je podpora vyplácena čtvrtletně.

OTE a.s.

Důsledky nové legislativy

V návaznosti na aktuálně probíhající správní řízení a z nich vyplývající stanoviska Energetického regulačního úřadu OTE upozorňuje, že od 1. 6. 2018 nebude možné nárokovat provozní podporu v případě, kdy Výrobce nenaplní zákonné povinnosti určené vyhláškou č. 145/2016 Sb., tj. především dojde k pozdnímu zadání dat z výkazů do systému operátora trhu.

Dle tohoto stanoviska Energetický regulační úřad vyložil ustanovení § 4 odst. 6 písm. d) zákona o POZE ve smyslu, že podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se nevztahuje na elektřinu z obnovitelných zdrojů vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů, který nesplní mj. povinnost vůči operátorovi trhu stanovenou § 11a odst. 7 písm. a) nebo odst. 8 zákona o POZE.

Analogicky se dle § 5 odst. 6 písm. b) zákona o POZE uplatní tato podmínka u výrobce elektřiny z druhotných zdrojů a dle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o POZE u kombinované výroby elektřiny a tepla. Vyhláška MPO č. 145/2016 Sb. v § 4 odst. 2 stanoví, že výrobci, s výjimkou výrobců uvedených v odstavcích 4 a 5 (výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla), předávají údaje z výkazu nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány.

Kdy hrozí ztráty podpory?

V ustanovení § 4 odst. 3 stanoví vyhláška termíny pro výrobce, který k výrobě elektřiny využívá proces společného spalování obnovitelného a neobnovitelného zdroje.

Shodně je podle stanoviska ERÚ přistupováno k povinnostem výrobců tepla. Pokud výrobce tepla při vykazování do systému OTE, a.s. nedodrží termíny dle § 5 odst. 1 vyhlášky MPO č. 145/2016 Sb., nemá nárok na podporu, jak je uvedeno v § 24 odst. 6 písm. g) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

„Pokud nebudou definované údaje a provozní data zadány do systému operátoru trhu do 10. kalendářního dne (vyjma KVET), resp. 15. kalendářního dne (pro KVET), následujícího měsíce, nebudou zahrnuta do vyúčtování, podpora nebude vyplacena a nárok na podporu za toto období definitivně zaniká,“ informuje OTE ve svém stanovisku.

Povinnost zadávat data měsíčně se vztahuje i na zdroje, za které je podpora vyplácena čtvrtletně (výrobny elektřiny do 10 kW a výrobny tepla). Upozorňujeme dále, že obecná povinnost výrobce vykazovat data o výrobě do systému OTE podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou není dotčena. Výrobce má povinnost předat definované údaje a provozní data bez ohledu na zaniklý nárok podporu.

Jak postupovat?

Redakce našeho portálu pracuje na získání dalších informací a právních stanovisek několika právních expertů, které budeme brzy publikovat na našem webu.

Návrh OTE na poměrně „přísný výklad“ legislativy je bezprecedentní. Může to ohrozit mnohé malé majitelé fotovoltaických elektráren, kteří tráví v létě dovolenou na chatách/chalupách, kde často není přístup na internet, bez něhož nelze včas zadávat data do OTE.

Doporučujeme všem majitelům zelených elektráren, aby včas zadávali data o výrobě do systému OTE.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: OTE a.s.
Facebook
Přečteno: 2533x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: