Jaké jsou možnosti podpory v oblasti úspor energie?

Datum: 10. 11. 2017

Úspory energie patří mezi významné investiční příležitosti s dlouhodobým přínosem a důvodem je zejména snížení výdajů souvisejících se spotřebou energie. V případě energeticky úsporných projektů se velmi často jedná o projekty, u kterých je doba životnosti instalovaných opatření delší, než je doba návratnosti vložených prostředků.


Přehled podpůrných programů

Pro zkrácení doby návratnosti lze v současné době využít řadu podpůrných programů, z nichž je možné získat dotace jak na technickou pomoc při přípravě projektu, tak na vlastní realizaci projektů. Energeticky úsporná opatření pro různé oblasti stát podporuje v rámci jednotlivých dotačních programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů a také z národních prostředků.

Konkrétně je Ministerstvo průmyslu a obchodu gestorem programů investiční podpory pro podnikatelský sektor (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – PO 3. 2. Úspory energie, program ENERG) a částečně i pro sektor veřejné správy (program EFEKT – Renovace veřejného osvětlení).

V rámci neinvestiční podpory nabízí MPO finanční příspěvek na pomoc při přípravě projektu fyzickým i právnickým osobám a podporuje poradenskou činnost poskytovanou zdarma (v obou případech z programu EFEKT). Významnou úlohu hraje také nový osvětový program na podporu kvalitních energeticky úsporných projektů dobré praxe (Úspory energie s rozumem).
Na následujícím obrázku je přehled o možnostech, jak s podporou státu řešit snížení spotřeby energie a rozpočtu na provozní výdaje související se spotřebou energie.
 
PODPORA PŘÍPRAVY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

EKIS poskytují bezplatné energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné správy, podniky a podnikatele. Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci vybraní pro daný kalendářní rok Ministerstvem průmyslu a obchodu. Konzultační střediska mají zastoupení ve všech krajích České republiky.

Stanovené hodiny pro veřejnost jsou každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin a termín návštěvy je vhodné domluvit předem. Kromě osobních konzultací poskytují EKIS také telefonické konzultace a konzultace prostřednictvím internetové poradny i-EKIS. Více informací o EKIS lze najít na internetu ZDE.

Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

Technickou asistenci při přípravě projektu poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu taktéž prostřednictvím Státního programu na podporu úspor energie (program EFEKT – více informací ZDE), a to konkrétně prostřednictvím dotace na zpracování studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení ze strany odborného garanta, který navrhne optimální kombinaci energeticky úsporných opatření.

PROGRAMY PODPORY INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ S CÍLEM SNÍŽIT KONEČNOU SPOTŘEBU ENERGIE

Programy podpory pro zvyšování energetické účinnosti jsou v gesci tří ministerstev: Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Kromě toho MPO odpovídá i za nastavování politik České republiky vedoucích k naplňování cílů zvyšování energetické účinnosti resp. ke snížení spotřeby energie.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), v gesci MPO, je určen pro malé, střední a velké podniky mimo území hlavního města Prahy a poskytuje dotace na snížení energetické náročnosti a zároveň zvýhodněné úvěry formou finančního nástroje. Více informací o dotacích ZDE a o finančním nástroji ZDE.

Operační program Životní prostředí (OPŽP), v gesci MŽP, je zaměřen na zlepšení životního prostředí zejména ve veřejném sektoru. Kromě podpory čistoty vody, ovzduší, zpracování odpadu a ochrany přírody, poskytuje i dotace na projekty zaměřené na dosahování energetických úspor. Primárně je určen obcím, městům a jejich příspěvkovým organizacím, vzdělávacím institucím a firmám. Podrobnosti jsou uvedeny na webové adrese s odkazem ZDE.

Integrovaný regionální operační program (IROP), v gesci MMR, podporuje rozvoj obcí, měst a regionů a v oblasti úspor energie jsou poskytovány dotace na renovace bytových domů mimo Prahu. Další informace jsou k dispozici ZDE.

Program Nová zelená úsporám (NZÚ), v gesci MŽP, je programem zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech po celém území ČR a v bytových domech na území Prahy. Více informací na ZDE.

Program ENERG, administrovaný Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, poskytuje malým a středním podnikům na území hlavního města Prahy bezúročné úvěry na financování energeticky úsporných projektů. Zvýhodněný úvěr je doplněn o finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu a finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku. Více informací o programu ZDE.

Program PANEL 2013+, v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, spravuje Státní fond rozvoje bydlení a v rámci něho jsou poskytovány úvěry na revitalizaci bytového fondu. Podrobnosti jsou k dispozici ZDE.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Wikipedia, MPO
Facebook
Přečteno: 880x

REKLAMA

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: