Rok provozu nové administrativní budovy Fenix Trading ve standardu nZEB avizuje dosažitelnost stanovených cílů

Datum: 12. 10. 2017

Rok provozu nové administrativní budovy Fenix Trading ve standardu nZEB potvrdil dosažitelnost stanovených cílů. Při provozu v reálných podmínkách bylo ověřeno, že  model řízených dodávek je plně funkční a může poskytovat výhody jak při řízení sítě, tak i samotným uživatelům. Proto se domníváme, že je na čase zahájit diskusi o možnosti zavedení tzv. net meteringu pro tyto aplikace.

O zkušenostech z provozu nové administrativní budovy Fenix Trading ve standardu nZEB  bude ve své prezentaci detailně informovat generální ředitel společnosti Cyril Svozil 26. října na konferenci Smart Energy Forum 2017 v Praze.

Fenix GroupPorovnání očekávaných a skutečných výsledků po roce provozu


Skutečná spotřeba objektu (25 126 kWh) byla o 7% nižší, než očekávaná roční spotřeba energie. Spotřeba elektrické energie na vytápění byla vzhledem k chladné a delší zimě vyšší – průměrná teplota od října 2016 do února 2017 byla 2°C pod dlouhodobým průměrem.

Podíl spotřeby energie na vytápění a ohřev TUV (12 402 kWh) na celkové spotřebě nové kancelářské budovy představoval 49%, samotné vytápění (12 045 kWh) pak 48%. Instalovaná fotovoltaická elektrárna (FVE) má maximální roční výkon 7 200 kWh, v hodnoceném období však vyprodukovala jen 6 050 kWh.

Důvodem nižší výroby FVE bylo její původní primární nastavení - v žádném případě nemělo docházet k přelivu energie do sítě, a to i za cenu snížení výkonu FVE. V roce 2017 již byly parametry upraveny tak, aby zejména v letních měsících, kdy je nízká spotřeba a velká výroba FVE, docházelo v případě poptávky operátora sítě k tzv. řízeným přetokům.Bylo ověřeno, že tento model řízených dodávek je plně funkční a může poskytovat výhody jak při řízení sítě, tak i samotným uživatelům. Proto se domníváme, že je na čase zahájit diskusi o možnosti zavedení tzv. net meteringu pro tyto aplikace.

Provoz bateriového úložiště s kapacitou 26 kW

Bateriové úložiště se ukázalo jako velmi flexibilní nástroj optimalizace spotřeby budovy v průběhu 24 hod. cyklu, prokázala se jeho schopnost práce s ohraničeným příkonem při uspokojení všech potřeb. Úložiště v třífázovém zapojení rovněž výrazně přispívá ke zrovnoměrnění odběru energie v jednotlivých fázích.


Při odstavení trafostanice byl rovněž ověřen autonomní provoz v případě výpadku energie – budova fungovala od 6,00 do 20 hod zcela bez omezení a přechod na bateriové úložiště neznamenal žádný výpadek technologií. V praxi odzkoušena byla také možnost využití baterie pro odbourávání špiček a snížení hodnoty hlavního jističe.  Budova tak mohla být i v zimním období provozována s jističem 3x 25 A, ačkoliv by jí výkonově odpovídal spíš jistič 3x40 A.

Elektrický sálavý topný systém s individuálním řízení každého prostoru (instalováno 9 kW)
Spotřeba energie na vytápění byla vyšší než předpoklad a dosáhla v období od října 2016 do května 2017 hodnoty 12 045 kWh. Důvodů bylo několik – například automatický režim venkovních žaluzií bránil využití plánovaných tepelných zisků, tato závada však byla v průběhu prosince 2016 odstraněna.

Obecně byly náklady na vytápění o 8-10 % vyšší, než v uplynulé topné sezoně - průběh denních teplot od října do února byl cca 2°C pod dlouhodobým průměrem, topná sezona navíc skončila až v průběhu května 2017. Nepodařilo se prokázat výhodnost přerušovaného vytápění v průběhu pracovního týdne.

Zatímco ráno docházelo u režimu s nočním útlumem k výrazným odběrovým špičkám, energetické úspory nebyly prokázány. Test se bude opakovat v dalším topném období. Celkově topný systém velmi flexibilně reagoval jak na změny teplot, tak i na obsazenost jednotlivých vytápěných zón.


Fenix Group

Řízená ventilace s rekuperací – chlazení, klimatizace

V průběhu prvních pěti měsíců provozu docházelo k nastavování systému s cílem zajistit optimální reakci na hladinu CO2 v jednotlivých prostorách a jejich provětrávání. V letních měsících byla nastavena teplota vstupního vzduchu na 20°C, v zimních měsících pak na teplotu vystupujícího vzduchu.

V létě bylo nastaveno intenzivní noční provětrávání budovy v případě vysokých denních teplot. To umožňuje vyřazení multisplitové klimatizační jednotky a významné snížení nákladů na chlazení. Roční spotřeba energie na ventilaci celého objektu představovala 980 kWh, na provoz multisplitu pak 350 kWh.

Další postup

Data se průběžně shromažďují on-line na cloudu UCEEB a všichni zúčastnění k nim mají přístup. K 30. září zpracuje UCEEB podrobnou zprávu, hodnotící předpokládanou a skutečnou spotřebu energie, naplnění předpokladů funkcionality objektu v jednotlivých režimech a mikroklimatické podmínky v objektu.

Závěrečná zpráva je pak naplánována na konec října příštího roku a bude obsahovat hodnocení dvouletého provozu administrativní budovy ve všech aspektech. Pracovní skupina poté posoudí vytvoření vhodných podmínek pro rozšíření konceptu.

Vzhledem k tomu, že již předběžné výsledky tohoto projektu avizují reálnost a dosažitelnost stanovených cílů, rozhodla se společnost Fenix v dané oblasti dále pokročit - v prosinci 2016 byl založen start-up AERS s.r.o. (Advanced energy storage systems), připravující modulární systém AES, pokrývající danou oblast od malých aplikací (10kWh) pro byty a malé RD až po 1000 kWh pro nákupní centra, výrobní, zemědělské budovy i pro oblast služeb.

V současnosti je také ve výrobním areálu Fenix v Jeseníku dokončován projekt bateriového úložiště (640 kWh), spolupracujícího se střešní FVE 24kWp. Cílem je snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hod), řízení ¼ hod maxima a odstranění krátkodobých výpadků, které mohou způsobit významné škody.

Data z tohoto projektu budou opět dostupná na serveru UCEEB. Již dnes je možné říct, že sledovaný koncept slibuje zajímavou návratnost již při stávajících cenách úložišť a v jeho rozvoji vidíme velký potenciál pro budoucnost.


Fenix Group

Ocenění a prezentace projektu

Koncept domu jako aktivního prvku energetické soustavy získal v červnu 2016 na Pražském Hradě v rámci projektu CZECH TOP 100 zvláštní ocenění Enviromentální počin roku v energetice.

Projekt zaujal i pořadatele výstavy  INFOTHERMA 2017, kde vytvořil ústřední expozici a současně prostor pro tematickou odbornou konferenci. V březnu letošního roku byla projektu OC udělena hejtmanem Olomouckého kraje cena Stavba roku 2016. Za nejvyšší ocenění považuje ing. Cyril Svozil skutečnost, že projekt je jako jeden z 10 oficiálních exponátů představen v expozici České republiky na světové výstavě EXPO Astana v Kazachstánu (10.6. – 10.9. 2017).

Autor: Ing. Cyril Svozil, generální ředitel Fenix Group a.s.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Fenix Group
Facebook
Přečteno: 729x

REKLAMA

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: