ČEZ Distribuce potvrzuje rostoucí zájem o připojování nových fotovoltaických elektráren

Datum: 10. 01. 2017

V minulém roce došlo k výraznému navýšení počtu nově přiopojených fotovoltaických elektráren do sítě společnosti ČEZ. „V souvislosti s dotační podporou v rámci programu Nová zelená úsporám a díky předpokládanému snižování cen baterií očekáváme v následujících letech další nárůst zájmu o instalaci fotovoltaických elektráren vybavených akumulací ze strany našich klientů,“ řekl v rozhovoru pro náš portál Ing. Stanislav Hes, Vedoucí oddělení Modelace a analýzy ze společnosti ČEZ Distribuce a.s..

ČEZ


SN: Jaký byl v roce 2016 zájem o připojování nových fotovoltaických elektráren (FVE) v distribuční síti ČEZ Distribuce ve srovnání s rokem 2014 a 2015?

ČEZ Distribuce registruje postupný nárůst počtu žádostí o připojení FVE. V roce 2014 bylo připojeno celkem 93 FVE, v roce 2015 to bylo 105 FVE a v roce 2016 se již jednalo o 412 FVE (z toho 176 instalací s výkonem do 10kW). K 31.12. 2016 byl instalovaný výkon všech FVE v sítích ČEZ Distribuce celkem 1016 MW.

SN: Od roku 2016 platí pro zájemce o FVE nový režim pro připojování tzv. mikrozdrojů bez nutností licence (stačí pouze ohlášení). Jaký byl v roce 2016 zájem o tento typ připojování FVE? Kolik FVE z celkového počtu připojovaných FVE na mikrozdroje připadl?

V roce 2016 bylo do sítí ČEZ Distribuce připojeno celkem 21 instalací FVE tohoto typu (mikrozdroje s instalovaným výkonem do 10kW bez přetoku výkonu do distribuční soustavy se zjednodušeným procesem připojování dle 16/2016 Sb.).  Celkový počet připojených FVE v roce 2016 byl 412.

SN: V posledních letech stoupá zájem veřejnosti i firem o tzv. hybridní fotovoltaické elektrárny (HFVE), které jsou vybaveny bateriemi pro skladování energie pro pozdější spotřebu. Eviduje Vaše společnost počet připojených HFVE do sítě v letošním roce? Pokud ano, jaký byl jejich počet v roce 2016?

V roce 2016 bylo do sítí ČEZ Distribuce připojeno celkem 36 instalací HFVE s výkonem do 10kW. V souvislosti s dotační podporou v rámci programu Nová zelená úsporám a díky předpokládanému snižování cen baterií očekáváme v následujících letech další nárůst zájmu o instalaci HFVE ze strany našich klientů.

SN: Od roku 2017 budou platit nové podmínky pro připojování nových zdrojů do sítě (PPDS). Jaké největší změny v PPDS budou platit pro FVE?

Nová PPDS jsou platná od června 2016, do přílohy č.4 byly doplněny některé požadavky z normy ČSN EN 50438 ed.2 (česká verze evropské normy EN 50438:2013) a PNE 33 3430-8-1 (vychází z technické specifikace CENELEC TS 50549-1).  Požadavky z evropských norem a technických specifikací CENELEC jsou v souladu s Nařízením Komise (EU) 2016/631.

Pokud jde o očekávané změny v připojování nových výroben v roce 2017 v oblastech ČEZ Distribuce:

- Výrobny s přetokem výkonu do DS budou muset být vybaveny generátory/střídači s autonomními funkcemi Q(U), P(U), Fault Ride Through (pouze u výroben s výkonem nad 11kW) a P(f)

- Vzhledem k aktivaci funkce Q(U) bude výrobnám deaktivována fakturace nevyžádané dodávky jalového výkonu do distribuční soustavy (za předpokladu, že odběrné místo není významným zdrojem dodávky jalového výkonu do distribuční soustavy). Rozsah dodávky/odběru jalového výkonu funkce Q(U)  bude požadován v rámci rozsahu tzv. Podpory sítě dle PPDS, přílohy č.4.

V rámci posuzování projektové dokumentace bude třeba předložit prohlášení výrobce zařízení, že daný typ generátoru/střídače disponuje výše uvedenými funkcemi. Nastavení a aktivace funkcí budou kontrolovány v průběhu prvního paralelního připojení a následně i namátkově pomocí měření kvality el. energie v odběrném místě ze strany distributora.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené funkce jsou již zakotveny v evropských normách a jsou reálně vyžadovány v některých zemích EU, věříme, že tato změna nepřinese žádné komplikace na straně výrobců.
¨

Výrobny s výkonem 100kW a více bude třeba vybavit tzv. U/Q regulací (regulace na zadanou hodnotu napětí pomocí regulace jalového výkonu)

Výrobnám bude prostřednictvím dispečerského řídícího systému ČEZ Distribuce zadávána požadovaná hodnota napětí na kterou bude výrobna pomocí cílené změny dodávky/odběru jalového výkonu na generátorech/střídačích regulovat. Rozsah dodávky/odběru jalového výkonu bude v rámci rozsahu tzv. Podpory sítě dle PPDS, přílohy č.4.

Vzhledem k aktivaci a následnému využívání U/Q regulace bude výrobnám deaktivována fakturace nevyžádané dodávky jalového výkonu do distribuční soustavy v době výroby (tzn. v době přetoku výkonu do distribuční soustavy dle hodnot z elektroměru).

Výrobny s přetokem výkonu do DS s výkonem do 30kW bude třeba vybavit, tak aby bylo umožněno vypnutí výrobny v případě stavu nouze prostřednictvím HDO (povely vyp./zap.).
Důvodem nových požadavků je potřeba reagovat a připravit se na očekávané nárůsty instalací obnovitelných a decentrálních zdrojů, které pro ČR predikuje Národní Akční Plán pro Smart Grids a zajistit optimální integraci výroben do distribuční soustavy.

O všech připravovaných změnách v podmínkách připojování nových výroben a termínech nasazení bude ČEZ Distribuce předem informovat na svých internetových stránkách.

SN: Podle expertů představují právě HFVE smysluplnou alternativu nejen pro maximalizaci spotřeby vyrobené solární energie v místě spotřeby, ale umožňují také menší zatížení distribuční sítě, pokud se jedná o možné přetoky. Chystá Vaše společnost v roce 2017 nějaká změny v oblasti přetoků vyrobené energie?

FVE ve spojení s akumulací v odběrném místě jsou jistě smysluplnou alternativou pro maximalizaci vlastní spotřeby z vyrobené elektrické energie na straně výrobce, nicméně toto řešení samo o sobě neumožňuje navýšení připojitelnosti takových systému do distribuční soustavy. Důvod je ten, že v případě, že baterie je již plně nabitá, v odběrném místě se aktuální vlastní spotřeba blíží nule a současně se výkon FVE blíží maximu, pak přetok výkonu do distribuční soustavy odpovídá celkovému instalovanému výkonu FVE (tento stav reálně nastává a je třeba s ním počítat v rámci posuzování připojitelnosti výroben).

Provozovatelé distribučních sítí při modelování připojitelnosti vždy musí respektovat nejnepříznivější provozní stav (maximální výroby ve zdrojích a minimální odběry) proto, aby při reálném provozu zdrojů nedocházelo k překračování parametrů kvality napětí dle normy ČSN EN 50160.

Aby FVE ve spojení s akumulací umožnily připojovat vyšší instalovaný výkon než je aktuálně možné, bylo by navíc potřeba, aby byl limitován maximální dovolený přetok výkonu do distribuční soustavy obdobně jako je tomu třeba v podmínkách úspěšného německého dotačního programu KfW-Programm Erneuerbare Energien ”Speicher” - zde je limitován maximální dodávaný výkon do distribuční soustavy na úrovni 50% instalovaného výkonu FVE. Pokud by byla stejná podmínka například součástí programu Nová Zelená Úsporám, bylo by možné takových systémů FVE s akumulací připojit do distribuční soustavy více než je aktuálně možné.

Klienti ČEZ Distribuce mohou standardně požádat o připojení výrobny s přetokem nebo mohou jít cestou zjednodušeného připojení mikrozdroje s výkonem do 10kW bez přetoku výkonu do distribuční soustavy stejně jako tomu bylo v roce 2016. Pokud nedojde ke změně legislativy, tak se žádné změny týkající se přetoků vyrobené elektrické energie do distribuční soustavy v roce 2017 neočekávají.


Naše redakce tímto děkuji panu Hesovi ze společnosti ČEZ Distribuce a.s. za rozhovor

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: ČEZ
Facebook
Přečteno: 2672x

REKLAMA

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: