Novela energetického zákona může namíchat smrtící koktejl pro stovky provozovatelů vnořených FVE

Datum: 16. 02. 2015

Poslanci během několika dní projednají ve druhém čtení novelu energetického zákona (NEZ), která upravuje i zákon o podporovaných zdrojích energie. I po projednání všech připomínek v zákoně však zůstává jedná obrovská absurdita, která může ohrozit majitelé tzv. vnořených fotovoltaických elektráren (FVE).

Smrt

Na návrh MPO se do NEZ v § 8 se na konci odstavce 4 doplňuje věta:
„Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze zvolit pro výrobny elektřiny, které jsou připojeny k elektrizační soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny nebo pokud je připojeno prostřednictvím jednoho odběrného místa více výroben elektřiny.“.

Výše uvedená záležitost vnořených FVE však již byla v informačním systému Operátora trhu s elektřinou (OTE) technicky vyřešena a v současné době nezpůsobuje výkaz výroby elektřiny z vnořených výroben, které pobírají podporu ve formě výkupních cen, žádné problémy.

Stanovisko OTE

K dané záležiosti se na žádost České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO) vyjádřil Vedoucí odboru správa podporovaných zdrojů energie Ing. Jiří Kubizňák.
„Nejdříve bych rád upozornil, že stanovisko OTE je k tomuto návrhu zcela neutrální. Jednoduše řečeno, jsme schopni ho akceptovat, případně ho i v našem systému nerealizovat,“ prohlásil Kubizňák v emailu, který máme k dispozici.

Podle sdělení Kubizňáka se výše uvedený paragraf v žádném případě nesnaží o „pokus o přesunutí povinnosti kontroly měření ze současné odpovědné osoby (OTE, ERÚ)“  ale chce zamezit případům, kdy přes předací místo mezi připojenou výrobnou a distribuční soustavou, které je měřeno distributorem profilovým měřením, teče jak elektřina podporovaná formou výkupní ceny (VC) tak zeleného bonusu ročního (ZBR) nebo zeleného bonusu hodinového (ZBH), tak elektřina nepodporovaná.

„V těchto případech je pro korektní vypořádání mezi OTE a povinně vykupujícím, ale i mezi OTE a  výrobcem s podporou formou ZBR, potřeba rozdělit elektřinu na předacím místě na jednotlivé zdroje. Současný způsob, kdy hodnotu v každé hodině rozdělujeme poměrem svorkové výroby jednotlivých zdrojů, je nepřesný. Jediný přesný způsob je možné zajistit tak, že v takovýchto případech budou všichni výrobci předávat za vnořené zdroje hodinové hodnoty svorkové výroby. To znamená osadit zdroje průběhovým měřením,“ uvedl Kubizňák.

Návrh změny zákona  zřejmě nechce uložit výrobcům (třeba jen pro tyto případy) osazení zdroje průběhovým měřením, proto jako východisko k odstranění případných dohadů o správnosti poměrového rozdělení tyto kombinace nepovoluje.

Nedokonalý legislativní návrh

Ve svém stanovisku Kubizňák připouší, že existují výrobny, které jsou schopny hodinová data o svorkové výrobě předávat i za vnořené zdroje s formou podpory VC.

„Zcela nerelevantní, ve vztahu ke stávajícímu znění a praxi při zúčtování podpory na OTE, je návrh v případě více výroben s podporou formou VC (mohou být i různé výše VC) připojených do jednoho předacího místa s distribuční soustavou, neboť zde problém chyby v rozdělení toku v dané hodině  nevzniká,“  dodává Kubizňák.

Paradoxně všaká NEZ povoluje výrobnu, ve které je zdroj VC s nepodporovaným zdrojem (jedná se o jednu výrobnu s více zdroji, připojenou přímo), kdy rozdělení toku v dané hodině je zatíženo stejnou chybou jako zmiňuji výše.

Pokus o likvidaci

Naše redakce má k dispozici stanovisko jednoho postiženého výrobce (dále jen „investor“), který provozuje několik vnořených FVE, které relizoval postupně. Jedná se o jednoho ze šesti akcionářů společnosti provozující FVE o výkonu 1 MW, které připojil prostřednictvím jediné VN přípojky.

Investor vnímá výše uvedený legislativní návhr jako neuvážený pokus o přesunutí povinnosti kontroly měření ze současné odpovědné osoby (OTE, ERÚ) na jinou (ČEZ, provozovatel FVE) a nebo přímo pokus o likvidaci provozovatelů FVE s tzv. "vnořenou výrobnou".

Investor se proto nyní obrátil dopisem přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), ve kterém popisuje celou záležitost i možné dopady, pokud NEZ bude schválena ve stávajím znění.

Stavba v souladu se zákonem

V dopise určeném MPO investor píše: „Před samotnou stavbou FVE i jejím dalším rozšiřováním podléhala projektová dokumentace schvalovacímu procesu provozovatele distribuční sítě (dále jen PDS), tedy ČEZ Districe, a.s. Ten určil způsob napojení (přípojka VN přes celou vesnici o délce cca 600m s průchodem pod potokem) a systém měření (fakturační elektroměr na VN primáru transormátoru s odpočtovými elektroměry pro každý zdroj zvlášť na NN - sekundární straně trafa)“.

Odpočtové elektroměry jsou dle požadavků PDS odzkoušené certifikovanou zkušebnou a připraveny pro zaplombování. Plombování ovšem neprovádí  PDS, neboť elektroměry dle jejich vyjádření nejsou jejich a má si je zaplombovat ERÚ, či OTE. V návaznosti na měření bylo dodatečně instalováno dispečerské řízení PQ, které vyplynulo z dodatečně upravené legislativy v ceně 0,5 mil. Kč.

„Odečty ze všech elektroměrů jsou u naší firmy pečlivě archivovány od začátku provozu FVE a vůbec si nedokážeme představit, že by se výsledky daly nějak falšovat, neboť jsou podružné elektroměry hlídány ještě elektroměrem fakturačním, plombovaným, ve správě CEZ Měření s.r.o. Pokud by se měla zvýšit na absolutní bezpečnost, stačí podružné elektroměry zaplombovat (např. dle §11a novely),“ prohlašuje investor.

Hrozba ztráty podpory

Pokud by MPO prosadilo novelu zákona včetně nešťastného § 8, dostane  se nejen investor, ale i spousta podobných provozovatelů, kteří neměli zrovna kapsy plné peněz a stavěli své malé provozovny postupně z toho co měli, do velice svízelné situace. PDS neumožní (dle jednání s PDS)  provozovat 3 provozovny na jedné přípojce VN.

Pro investora to znamená nutnost dodatečně budovat další dvě přípojky VN (cca 1,2 mil Kč), další jednu trafostanici (cca 0,5 mil Kč) a předělat systém dispečerského řízení a dovybavit jím další dvě části FVE (cca 1 mil Kč). Celkový účet této neuvážené a zbytečné legislativní úpravy by byl cca 2,7 mil Kč.

Jenže ERÚ by takovou změnu považoval buď jako nové připojení výrobny, nebo jako rekonstrukci a FVE. Důsledkem  by byla ztráta nároku na podporu a došlo by k faktické ekonomické likvidaci nejen projektu, ale i akciové společnosti. Vzhledem k financovaní dotyčné  akciové společnosti a nastaveným úvěrovým podmínkám  to současně znamená i likvidaci všech akcionářů společnosti investora a jejich rodin.

„Nebudou takto likvidovat, ať už záměrně či ne, bohaté solární barony a oligarchy. Ti stavěli své projekty najednou a rychle, a stejně tak rychle se svých projektů i výhodně zbavili. Budou likvidovat drobné provozovatele zdrojů o výkonu jednotek, maximálně stovek kW, kteří své projekty brali jako formu spoření na důchod, nebo bezpečnější uložení úspor oproti bankám (uvěřili momentální politice státu???!!!),“ píše v dopisu MPO investor.

Chybějící část legislativy

Pokud měla NEZ upřesnit pravidla v oblasti obnovitelných zdrojů pak  investor doporučuje ještě jeden pro provozovatele FVE a ERÚ,  neméně důležitý paragraf. A to zcela jasně vymezenou hranici, co ještě oprava a co již rekonstrukce výrobny elektrické energie.

Dle vyjádření ERÚ totiž pouhá výměna několika kusů poškozených panelů z několika tisíc na FVE je považováno za rekonstrukci. V takovém případě se buď musí celá provozovna převést na tarif podpory, který je platný v době výměny (v současnosti je to 0), nebo těch několik panelů oddělit a zvlášť měřit a uplatňovat na výrobu z těchto panelů nový tarif platný v době výměny pouze na ně. První případ je ekonomická likvidace provozovatele FVE, druhý je technicko-ekonomický nesmysl.

Dle názoru investora se jedná o protiprávní jednání z hlediska zákona o účetnictví, kdy jasně řečeno, že za rekonstrukci se považuje za zásah do díla, které mění podstatným způsobem vlastnosti či způsob využití díla.

„V tomto případě o tom zdaleka nemůže být řeč. Výměnou jednoho popelníku zřejmě k rekonstrukci celé restaurace také nedojde. Stejně tak výměna jednoho nebo více panelů v sérii za silnější nezvedne výkon celého stringu, neboť jeho výkon je vždy (v souladu s fyzikálními zákony), daný jeho nejslabším článkem", informuje investor.

"Na opravu zákona čeká jistě ne 22 000 provozovatelů FVE, ale doufám, že se již zmiňovaný ERÚ rád zbaví této nadměrné zodpovědnosti a podvolí se jasně znějícímu paragrafu. Vůbec by nebylo o od věci, aby alespoň tuto část legislativy tvořil právník s odborníkem v oboru elektro, aby se předešlo pochybnostem,  jakému účelu měla vlastně úprava sloužit (čistě pro praktické použití, pro pobavení či dokonce ublížit),“ uzavírá investor v dopise pro MPO.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Archiv
Facebook
Přečteno: 3478x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 1.6 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: