Šimon (SAPI): Fotovoltika už nepotrebuje pomoc. Stačí ak štát nebude prekážať

Datum: 29. 01. 2014

Šimon Slovensko prosadilo nový progresívní model podpory pro malé FVE bez provozních dotací. Díky přislíbeným fondům EU ve výši 100 milion eur se očekává, že se zde postaví až 50 000 nových FVE. Jaká je budoucnost slovenské fotovoltaiky bez tradičních dotací? Jaké jsou hlavní výhody nového modelu? Proč SAPI zamítlo Net-Metering?

Na výše uvedené otázky Vám odpoví v exkluzivním interview pan Pavel Šimon, zastupující ředitel Slovenské asociace fotovoltaického průmyslu (SAPI).  V první části tohoto interview se budeme zabývat novou legislativou, která na Slovensku letos zavedla tzv. Prosumerský model podpory fotovoltaiky.

SN: V souvislosti s novelou zákona o OZE a KVET č. 382/2013 Z.z. od ledna 2014 dochází na Slovensku ke značným legislativním změnám. Nově Slovensko podpoří zejména výstavbu malých fotovoltaických elektráren (FVE) o výkonu do 10 kW v režimu bez výkupních cen, které jsou určeny ke vlastní spotřebě vyrobené energie. Jaké jsou hlavní záměry této legislativy?

V prvom rade treba spresniť, že klasický model s výkupnými cenami (cena elektriny na krytie strát a doplatok) je v legislatíve zachovaný i naďalej. Opätovne však regulátor znížil cenu slnečnej elektriny a to až na 98,94 €/MWh.

Druhé spresnenie sa týka novo zavedenej kategórie „malý zdroj“ - §4a zákona. Táto kategória vznikla vďaka priaznivým vplyvom a tlakom z viacerých strán a je inšpirovaná aj naším návrhom. Malý zdroj nemá nárok na podporu doplatkom, avšak stále má nárok na výkup prebytočnej elektriny za cenu elektriny na straty (pre 2014 – 46 €/MWh). Iba ak by prijal (použil) investičnú dotáciu na inštaláciu, stratí nárok na podporu výkupom prebytkov.

Sme toho názoru, že fotovoltika v zásade už nepotrebuje pomoc aby fungovala, stačí ak štát nebude prekážať alebo hádzať polená pod nohy. Primárne je malý zdroj určený na výrobu elektriny pre spotrebu domu na ktorej je umiestnený. Režim výkupu elektriny na strany je len pomocný inštitút, ak by mal dom krátkodobo malú spotrebu a nevedel elektrinu z FVE všetku spotrebovať. V energetickom zákone je aj stanovené, že inštalovaný výkon nesmie prekročiť 1,5 násobok spotreby domu kde je FVE umiestené.

Nakoľko je zákonom stanovená výnimka, že malý zdroj nie je podnikanie v elektroenergetike, tak to má dva dôsledky: značne nižšia byrokracia pri inštalácii a prevádzke, ale aj strata podpory doplatkom.

Súčasťou tejto novely je aj zabezpečenie, že FVE nedostane dvojakú štátnu pomoc: podpora výkupnou cenou a inštalačná podpora. V §4a sa jasne hovorí, že ak majiteľ malého zdroja využije štátnu dotáciu (napr. z EU fondov) automaticky stráca podporu výkupom prebytkov.
Hlavný zámer tejto legislatívy bol niekde inde – podpora a splnenie záväzku voči USS Steel. Avšak my sme spokojní s touto zmenou (zavedenie §4a), ktorá odbúrava väčšinu administratívnych prekážok.

SN: Původním záměrem SAPI v roce 2012 bylo zavést na Slovensku Net-Metering. Proč jste nakonec preferovali nový systém podpory pro malé OZE do 10KW, který není zcela založen na Net-Meteringu?

S Net-Meteringom bola jedna zásadná potiaž: začarovaný kruh tých čo to nemôžu podporiť. Pri väčšine rokovaní bola na strane prítomných „veľká“ podpora tejto „revolučnej“ myšlienke, ale čo na to „ktokoľvek“ nebol prítomný. Nakoniec sme si vnútorne skonštatovali, že takéto kolieska by sme mohli behať ešte aj ďalších 20 rokov a aj tak by to nikam nedospelo.

Na základe toho sme rozmýšľali prísť s iným konceptom, ktorý by bol výhodný pre štát na jednej strane a nových majiteľov FVE na druhej. Pre štát je to samozrejme zníženie alebo zastavenie podpory pomocou doplatku (pre nové zdroje), pre majiteľov FVE odstránenie zbytočnej záťaže.

Ak si uvážite, že výkupná cena pre FV bola v roku 2013 119,11 €/MWh a na tento rok je to dokonca iba 98,94 €/MWh, tak sme vlastne na Slovensku v pásme Grid Parity. Koncová cena elektriny sa pre domácnosť pohybuje medzi 120 až 180 €/MWh. Pokiaľ teda domácnosť vie spotrebovať tak okolo 80% produkcie FVE, stačí ak nebudú vznikať zbytočné administratívne náklady a podpora doplatkom nie je potreba. A to sa podarilo v §4a malých zdrojov.

SN: Jak dlouho bude nyní trvat schválení nové FVE ze strany distribuční společnosti a jaké povinnosti musí žadatel o připojení splnit? Bude připojení nové FVE zpoplatněno ze strany distribuční společnosti?

Na túto otázku je zatiaľ veľmi ťažko odpovedať. V súčasnosti sú iba pripravení prví inštalatéri s osvedčením MH SR, na základe školenia SAPI a ThermoSolar. Distribučné spoločnosti pripravujú procedúry.

Z §4a vyplývajú iba tieto  povinnosti:
„(1) Výrobca elektriny z malého zdroja, ktorého výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie podľa osobitného predpisu, má pri splnení podmienok podľa odseku 2 právo na

a) bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom,
b) bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase,
c) bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave.

(2) Podmienky podľa odseku 1 sú:

a) celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje 16 ampérové istenie na jednej fáze,
b) podanie oznámenia o pripojení do distribučnej sústavy, ktoré obsahuje
1. kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja,
2. vyhlásenie o zhode na striedač a generátor,
3.  potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a ods. 2.“

(5) Výrobca alebo ním poverená osoba písomne alebo elektronicky oznámi  prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na území ktorého je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.“

Z tohto vyplýva, že majiteľ (alebo v zastúpení inštalatér s osvedčením MH SR) potrebuje iba:
1. požiadať o rezerváciu výkonu,
2. nainštalovať FVE z komponentov, ktoré majú vyhlásenie o zhode,
3. predložiť svoje osvedčenie,
4. oznámiť distribučke uvedenie malého zdroja,
5. distribučka „musí“ pripojiť malý zdroj, nainštalovať meranie a rozpínacie zariadenie na ich vlastné náklady.

Samozrejmé je, že podľa ostatnej legislatívy musí majiteľ podať „ohlásenie drobnej stavby“ na príslušný stavebný úrad. Na rozdiel od klasickej FVE, ale nie je potreba čakať na právoplatnosť. Taktiež je potreba mať na inštaláciu východiskovú elektrickú revíziu.

SN: Jak to bude vypadat s licencemi na provoz nových malých zdrojů v novém režimu bez pevných výkupních cen?  Jsou vůbec zapotřebí?

Na Slovensku autorizácia neprebiehala formou licencie, ale „splnením oznamovacej povinnosti“. Toto už pre malý zdroj nie je potreba. Nahlasovacú povinnosť má distribučka, nie výrobca.

SN: Co se stane s přebytky elektřiny, kterou majitel FVE nespotřebuje? Bude ji moci dodat do distribuční sítě a získat od provozovatele distribuční sítě nějako kompenzaci?

Áno, malý zdroj má nárok na výkup prebytkov za cenu na krytie strát. Avšak iba za predpokladu, že nebude príjemcom inej štátnej podpory, tak stratí možnosť výkupu prebytkov.

SN: Podle sdělení  Televize Markíza Slovensko získala 100 mil. Euro pro výstavbu nových elektráren o výkonu do 10kW bez systému podpory na bázi pevných výkupních cen. Už je tento program dostupný pro slovenské domácnosti? Už jsou známy jeho konkrétní podmínky?

Bohužiaľ nie sú známe bližšie podrobnosti.

SN: Další legislativní změnou je povinnost instalovat nové FVE ze strany akreditovaných osob. V této souvislosti pro firmy SAPI chystá příslušné školení. Co bude jeho obsahem a kdy se uskuteční?

Už v roku 2011 sa v zákone o podpore OZE a KVET objavil § 13 a o osvedčení MH SR pre inštalatérov - kotly a pece na biomasu, fotovoltické a slnečné tepelné systémy, plytké geotermálne systémy a tepelné čerpadlá.

A práve kategória malý zdroj zavádza povinnosť pri jeho registrácii na distribučke predložiť osvedčenie, že inštalátor FVE má vzdelanie v tejto oblasti (práve osvedčením MH SR po preskúšaní).

Preto SAPI ako jediné slovenské profesné združenie fotovoltikov v spolupráci s renomovanou slovenskou spoločnosťou ThermoSolar Žiar, lídrom na trhu so solárnymi tepelnými kolektormi, pripravila takéto školenie a získala akreditáciu. Môže v tejto oblasti poskytovať vzdelanie tak ako vysoké školy, napr. Slovenská technická univerzita, Žilinská univerzita, či Technická univerzita Košice.

Prvý kurz zakončený preskúšaním sa už 29. A 30 januára.Tento rozhovor bude pokračovat příští týden, kdy bude publikována jeho druhá část.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Archiv
Facebook
Přečteno: 4744x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce portálu   |  English   |  Facebook
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: