Jaké změny nastanou v dotacích pro FVE, akumulaci energie a energetickou účinnost?

Datum: 15. 10. 2017

Dotační politika státu ve vztahu k fotovoltaice a akumulaci energie bude dále pokračovat i v následujících měsících. „Potenciální zájemci o dotace na pořízení fotovoltaických systémů s/bez akumulace energie pro vlastní spotřebu firmy budou mít brzy další příležitost dosáhnout na dotační podporu. Předpokládá se, že podmínky výzvy zůstanou minimálně stejné tak jako jsou u současné 1. výzvy,“ říká expertka na dotace Ing. Lucie Žurková, jednatelka společnosti Euro Grant Investment s.r.o.

Euro Grant Investment s.r.o.

O dalších novinkách v připravovaných dotacích bude paní Žurková detailně informovat ve své přednášce na konferenci Smart Energy Forum 2017  dne 26. října v Praze.

SN: Vaše společnost Euro Grant Investment s.r.o. (EGI) zajišťuje komplexní poradenství v oblasti evropských a národních dotačních programů. Jaké máte zkušenosti v oblasti zajištění dotací pro projekty v oblasti systémů skladování energie (SSE) v rámci aktuálních výzev OPPIK?

Největší počet dotačních žádostí jsme doposud připravovali a předkládali v dotačních výzvách NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE, zaměřené na podporu pilotních projektů na zavádění technologií akumulace energie. Typickým žadatelem je zpravidla výrobní společnost malé či střední velikosti. Dalším nejčastějším titulem je všeobecná výzva ÚSPORY ENERGIE, v rámci které firmy řeší zateplování svých podnikatelských objektů, výměnu oken, osvětlení a řadu dalších podporovaných aktivit.

Výhledově lze jednoznačně predikovat, že podpora činností zaměřených na snižování energetické náročnosti u podnikatelských objektů a areálů má značný potenciál ať už ve formě dotací či zvýhodněných úvěrů.

SN: S jakými největšími „výzvami“ se v současnosti setkávají Vaši klienti, když žádají o dotace z OPPIK – výzva: ÚSPORY ENERGIE – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu?

Naše firma navázala na počátku letošního roku úspěšnou spolupráci se zlínskou společností NWT a.s., která zájemcům o využití dotační podpory na pořízení a instalaci fotovoltaických systémů s/bez akumulace pro vlastní spotřebu dokáže kvalifikovaně doporučit vhodné technické a technologické řešení na míru danému podnikatelskému objektu či areálu tak, aby toto řešení splňovalo veškeré potřebné parametry a podmínky dotační výzvy.

Tato spolupráce je velmi přínosná pro klienty, protože zpravidla přichází se zájmem o fotovoltaiku, ale mají minimum technických informací a znalostí v této problematice a nejsou schopni si sami navrhnout odpovídající řešení. Naše firma v úzké spolupráci s NWT a.s. dokáže jak nejprve navrhnout potřebnou technologii, definovat výhody/nevýhody a následně komplexně připravit dotační dokumentaci, vč. zajištění další administrace dotace.

SN: Dne 16. října končí 1. kolo výzvy programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Máte už bližší informace od MPO o tom, kolik žádostí bylo letos podáno ke dnešnímu dni a jaké jsou očekávání?

MPO alokovalo na tuto 1. výzvu finanční částku ve výši 2 mld. Kč. Podle posledních dostupných informací byly na počátku října 2017 předloženy zatím 3 žádosti o podporu s požadovanou částkou 3,3 mil. Kč. Je již obecnou tradicí, že největší vlna předkládání dotačních žádostí ze strany žadatelů je vždy v posledních dnech před ukončením výzvy. MPO si od této výzvy slibuje značný zájem a předpokládá, že se podaří vyčerpat celou alokovanou částku v 1. výzvě.

SN: Z velmi důvěrných zdrojů blízkých MPO se proslýchá, že již brzy budou vyhlášeny nové dotace pro FVE a SSE v rámci OPPIK – Úspory energie. Dojde zde k nějakým pozitivním změnám?

Ano, v aktuálně platném harmonogramu plánovaných dotačních výzev v OP PIK 2014-2020 je již avizována 2. dotační výzva v programu ÚSPORY ENERGIE – FVE s plánovanou alokací 2 mld. Kč a s předpokládaným příjmem dotačních žádostí v období od 01 – 05/2018. Proto potenciální zájemci o dotace na pořízení fotovoltaických systémů s/bez akumulace energie pro vlastní spotřebu firmy mají další příležitost dosáhnout na dotační podporu. Předpokladem je, že podmínky výzvy zůstanou minimálně stejné tak jako jsou u současné 1. výzvy.

Rovněž bych upozornila na plánovanou 3. dotační výzvu v programu ÚSPORY ENERGIE, která bude zaměřena na podporu všeobecných aktivit spojených se snižováním energetické náročnosti stávajících podnikatelských objektů (např. zateplování, výměna oken, osvětlení, apod.). MPO plánuje u této výzvy „výhodnější“ podmínky pro žadatele, protože cílem je zvýšit zájem o tuto výzvu ze strany firem. Zveřejnění nových dotačních podmínek je plánováno na 11/2017.

Mimo jiné podnikatelé, vč. těch působících v cestovním ruchu mohou nově od září 2017 využívat bezúročných úvěrů v programu ÚSPORY ENERGIE – finanční nástroj, který zahrnuje stejnou podporu aktivit jak již ve jmenovaném dotačním programu ÚSPORY ENERGIE.

Děkujeme za rozhovor paní Ing. Lucii Žurkové, jednatelce společnosti Euro Grant Investment s.r.o.  Další možnost dotací můžete konzultovat na konferenci Smart Energy Forum 2017  dne 26. října v Praze.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Euro Grant Investment s.r.o.
Facebook
Přečteno: 1800x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: