Přehled zpráv Legislativa

Wikipedia

Novela energetického zákona není v souladu s právem EU

02. 05. 2019 | SolarniNovinky.cz | 0 komentářů
Připravený a uveřejněný návrh novely zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, kterou připravilo staré vedení MPO nejsou v souladu s aktuální směrnicí 2018/2001 z 11.12.2018. Členské státy musí zajistit aby byla podpora elektřiny z OZE v chystaných aukcích poskytována i fotovoltaice. Česká fotovoltaická asociace (ČFA) proto považuje za správné upozornit na tento nesoulad a žádat nápravu.
juwi

Stát musí novelizovat legislativu pro stabilní rozvoj OZE, říká budoucí ministr průmyslu Karel Havlíček

16. 04. 2019 | SolarniNovinky.cz, Hospodářské noviny | 0 komentářů
Nový ministr průmyslu a obchodu (MPO) Karel Havlíček prohlásil, že obnovitelné zdroje energie budou důležitou součástí energetického mixu naší země. „Je naprosto nezbytné novelizovat legislativní podmínky pro jejich další stabilní rozvoj, například zákon o podporovaných zdrojích energie, což je minimálně v ročním skluzu," doplnil Havlíček.
Calipsum

Jan Habart: Jak bude rozvoj obnovitelných zdrojů regulován?

15. 04. 2019 | SolarniNovinky.cz, biom.cz | 0 komentářů
Rozvoj jednotlivých druhů OZE bude regulován pomocí Integrovaného plánu v oblasti energetiky a klimatu(jako tzv. „klimaplán“). Tento plán bude zahrnovat cíle České republiky v oblasti výroby elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů.
PV Cycle

Účetní a daňové aspekty u výrobny elektřiny: Překontrolujte si zahrnování nákladů recyklačních poplatků do základu daně!

12. 04. 2019 | SolarniNovinky.cz, ČFA | 0 komentářů
V předchozím článku jsme se věnovali věnovat také daňovým aspektům zaplacených recyklačních poplatků. Obecně platí, pokud existuje smluvní vztah mezi provozovatelem FVE a kolektivním systémem, je tento vztah zúčtovatelný. 
Redakce

Evropský parlament dokončil schválení Zimního energetického balíčku

03. 04. 2019 | SolarniNovinky.cz | 0 komentářů
Na konci prosince 2018 proběhl v Bruselu poslední trialog týkající se vnitřního trhu s elektřinou, který byl zároveň úplně posledním trialogem v rámci celého procesu tzv. Zimního energetického balíčku (ZEB). V polovině  března dokončil Evropský parlament schválení posledních 4 předpisy ZEB. 
MPO

Nováková (MPO): Stát chystá podporu pro provoz obnovitelných zdrojů v budoucnosti

29. 03. 2019 | SolarniNovinky.cz | 0 komentářů
Ministryně průmyslu Ing. Marta Nováková vystoupila s projeve na 27. schůzi Poslanecké sněmovny dne 27. 3. 209, kde poskytla informace vlády o ochraně klimatu v České republice. V projevu Nováková informovala o schvalování Národního klimaticko-energetického plánu (NKEP) a také o budoucí podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE).
ČEZ

SEI reaguje na ne nepravdivá tvrzení ve věci cenových kontrol OZE

25. 03. 2019 | SolarniNovinky.cz | 0 komentářů
Zástupci Státní energetické inspekce (SEI) redakci portálu www.solarninovinky.cz zaslali stanovisko k článku „Expert: Státní energetická inspekce oznámila zahájení kontrol FVE. Překračuje přitom zákon“.

Frank Bold Advokáti s.r.o.

Kdy vás čeká kontrola překompenzace?

14. 03. 2019 | SolarniNovinky.cz, FrankBold Advokáti s.r.o. | 0 komentářů
V první polovině minulého roku proběhlo dotazníkové šetření pro ověření rizika překompenzace týkající se sektorů výroben uvedených do provozu v letech 2006 až 2008. Kdy čeká kontrola ostatní elektrárny?
Wikipedia

Precedentní rozhodnutí Rady ERÚ ohledně promlčení starších přestupků

11. 03. 2019 | SolarniNovinky.cz, FrankBold Advokáti s.r.o. | 0 komentářů
Zapomněli jste oznámit ERÚ změny podmínek pro udělení licence nebo jste v důsledku reklamace částí výrobny snížili instalovaný výkon, avšak zdráhali jste se požádat o změnu licence? V takovém případě Vám hrozí pokuta za správní delikt až do výše 15 000 000 Kč, byť reálně se její výše pohybuje v řádech desítek tisíc korun českých.
Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Expert: Státní energetická inspekce oznámila zahájení kontrol FVE. Překračuje přitom zákon

05. 03. 2019 | SolarniNovinky.cz | 0 komentářů
Státní energetická inspekce (SEI) ve své tiskové zprávě z 11. února  2019 oznámila, že v letošním roce obnoví svou činnost v oblasti cenových kontrol při výplatě podpory výroby elektřiny. SEI přitom nezastírá, že jí jde zejména o podporu vyplácenou fotovoltaickým elektrárnám (FVE). Z obsahu této tiskové zprávy plyne, že SEI předpokládá mimořádný rozsah kontrol. 
E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: