Aktuální výklad ERÚ ve věci modernizace a rekonstrukce FVE

Datum: 16. 01. 2019
Na konci prosince 2018 vydal Energetický regulační úřad Výkladové stanovisko ERÚ č. 10/2018 ve věci  nároku na podporu při opravě nebo údržbě výrobny elektřiny podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. .Toto stanovisko se týká výroben, které v minulosti vznikly za podpory pomocí pevných výkupních cen nebo zelených bonusů.

ERÚ


Rekonstrukce vs. oprava

ERÚ vydává výkladové stanovisko k otázce určení, kdy došlo k opravě nebo údržbě výrobny elektřiny (dále jen „výrobna“) dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy.

Vzhledem k tomu, že s datem uvedení výrobny do provozu je svázán i vznik nároku na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie, je podstatné rozlišit, kdy lze změny na výrobně považovat za opravu a údržbu a kdy za rekonstrukci či modernizaci.  Přitom je nutné vždy zohlednit i účel a smysl zákona o podporovaných zdrojích energie.

Za rekonstrukci či modernizaci dle zákona o podporovaných zdrojích energie lze považovat jen takové úpravy výrobny, které zvýší technickou a ekologickou úroveň výrobny jako celku na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami.

Za opravu či údržbu dle zákona o podporovaných zdrojích energie lze považovat vždy takové úpravy či změny výrobny, které jsou vyvolány právními předpisy. Pokud nesprávně fungující a vadné komponenty neumožňují držiteli licence plnění zákonných povinností, má zákonnou povinnost provést jejich opravu či výměnu (volba způsobu odstranění vady či nesprávné funkcionality je na držiteli licence). V takovém případě se jedná vždy o opravu ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie, jejíž provedení není spojeno s následkem, který by znamenal nové uvedení výrobny do provozu.

Definice opravy nebo údržby

V souladu s výkladovým stanoviskem ERÚ se opravou nebo údržbou výrobny dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy se rozumí vždy úprava či výměna komponenty výrobny v důsledku: 

- výrobní či jiné vady technického zařízení, které tvoří komponentu výrobny, 
- živelní události či škodní události, 
- ukončení doby životnosti jednotlivých komponent či dílčích technologických celků výrobny, 
za předpokladu, že nedojde k překročení celkového instalovaného výkonu výrobny uvedeného v licenci pro výrobu.

Shrnutí 

Podle názoru ERÚ je možné za den (nového) uvedení výrobny do provozu ve smyslu § 12 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích energie označit datum provedení modernizace nebo rekonstrukce výrobny, které zvýší technickou a ekologickou úroveň výrobny jako celku na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami, jen tehdy, nejedná-li se o opravu a údržbu. Podmínkou opravy a údržby je: 

1. objektivně vyvolaná okolnost, kterou je výrobní či jiná vada technického zařízení, které tvoří komponentu výrobny, nebo živelní událost či škodná událost, nebo ukončení doby životnosti jednotlivých komponent či dílčích technologických celků výrobny, a zároveň 

2. nesmí dojít k překročení celkového instalovaného výkonu výrobny uvedeného v licenci pro výrobu, 

3. nesmí být podstatným způsobem zvýšena technologická a ekologická úroveň výrobny tak, aby tímto zvýšením dosáhla úrovně nově zřizovaných výroben. 

Celé výkladové stanovisko ERÚ je ke stažení na webu.


Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: ERÚ
Facebook
Přečteno: 1215x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.3 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: